Institute of Zoology and Biomedical Research

Pokaż III JU Campus na większej mapie

Address
9 Gronostajowa Street
PL30387 Cracow
Phone
+48 12 664 50 06
+48 12 664 50 07
+48 12 664 50 08
+48 12 664 50 09
Fax
+48 12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 13.07.2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Kuci, pt.:„Wpływ subletalnego stresu w postaci wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na kompetencje rozwojowe i metabolizm zarodków świni podczas ich przedimplantacyjnego rozwoju”

Promotor:

dr hab. Marek Romek (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek A. Modliński (Instytut Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec)

prof. dr hab. Maria Skrzyszowska (Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Balice k. Krakowa)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią dr hab. Elżbietą Kołaczkowską, prof. UJ: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl, w terminie do dnia 10.07.2020 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA