Institute of Zoology and Biomedical Research

Pokaż III JU Campus na większej mapie

Address
9 Gronostajowa Street
PL30387 Cracow
Phone
+48 12 664 50 06
+48 12 664 50 07
+48 12 664 50 08
+48 12 664 50 09
Fax
+48 12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 20.07.2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Trenk, pt.:Characteristics of neurons in the nucleus incertus of the rat – electrophysiological studies in vivo”.

Promotor:

dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Kowalczyk, prof. UŁ (Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Ewa Kublik (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią dr hab. Elżbietą Kołaczkowską, prof. UJ: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl, w terminie do dnia 17.07.2020 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA