Institute of Zoology and Biomedical Research

Pokaż III JU Campus na większej mapie

Address
9 Gronostajowa Street
PL30387 Cracow
Phone
+48 12 664 50 06
+48 12 664 50 07
+48 12 664 50 08
+48 12 664 50 09
Fax
+48 12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Bednarz, pt.:Rola nerek w procesie neutralizacji hemu i metabolizmie żelaza w przebiegu hiperbilirubinemii noworodków - badania prowadzone na modelu mysim”.

Promotor:

dr hab. Małgorzata Lenartowicz, prof. UJ (Pracownia Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski (Instytut Rehabilitacji Klinicznej, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

prof. dr hab. Jolanta Małyszko (Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem dr. hab. Pawłem Grzmilem, prof. UJ: pawel.grzmil@uj.edu.pl, w terminie do dnia 17.09.2021 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA