Institute of Zoology and Biomedical Research

Pokaż III JU Campus na większej mapie

Address
9 Gronostajowa Street
PL30387 Cracow
Phone
+48 12 664 50 06
+48 12 664 50 07
+48 12 664 50 08
+48 12 664 50 09
Fax
+48 12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 20.09.2021 r. o godzinie 13.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Anny Dymek, pt.:Struktura gonad a zróżnicowane mechanizmy biologii rozrodu u ryb kostnojęzykowych (Teleostei: Osteoglossomorpha)”.

Promotor:

dr hab. Anna Pecio, prof. UJ (Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Promotor pomocniczy:

dr hab. Rafał Piprek (Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki (Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr hab. Joanna Nynca (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, Polska Akademia Nauk w Olsztynie)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem dr. hab. Pawłem Grzmilem, prof. UJ: pawel.grzmil@uj.edu.pl, w terminie do dnia 17.09.2021 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA