Institute of Zoology and Biomedical Research

Pokaż III JU Campus na większej mapie

Address
9 Gronostajowa Street
PL30387 Cracow
Phone
+48 12 664 50 06
+48 12 664 50 07
+48 12 664 50 08
+48 12 664 50 09
Fax
+48 12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 25.10.2021 r. o godzinie 13.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Jakuba Dymka, pt.: Zróżnicowanie morfologiczne narządu węchu wybranych przedstawicieli Chondrichthyes i Osteichthyes”.

Promotor:

dr hab. Krystyna Żuwała, prof. UJ (Zakład Anatomii Porównawczej im. Henryka Hoyera, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Promotor pomocniczy:

dr Michał Kuciel (Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Alicja Boroń (Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk (Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panem mgr. Przemysławem Kozerą: przemyslaw.kozera@uj.edu.pl, w terminie do dnia 22.10.2021 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA