Sekretariat

Sekretariat Instytutu

Adres:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, I piętro
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
faks: 12 664 51 01

Kierownik Sekretariatu
dr Beata Szymańska
pokój 1.03, tel. 12 664 50 07
e-mail: sekretariat.izibb@uj.edu.pl

dr Małgorzata Klimek
pokój 1.04, tel. 12 664 50 08
e-mail: sekretariat.izibb@uj.edu.pl

Justyna Celary
pokój 1.01, tel. 12 664 50 09
e-mail: justyna.celary@uj.edu.pl

Lucyna Piątek
pokój 1.04, tel. 12 664 50 06

Sekretariat ds. studenckich, kierunek: Neurobiologia

Adres:
Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, I piętro, pokój 1.01
ul. Gronostajowa 9
30-387 Kraków

Dagmara Turchan
tel. 12 664 50 05
e-mail: dagmara.turchan@uj.edu.pl