Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. nadzw. UJ

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor D, II piętro)

telefon: +48 12 664 5092; faks: +48 12 664 5101 (sekretariat)

e-mail: m.jaglarz@uj.edu.pl

Aktualności

Konsultacje w roku akademickim 2019/2020:

prof. dr hab. Szczepan Biliński .................. czwartek 10.30 – 11.30 (p.2.114)

prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz .............. wtorek 9.30 – 10.00 (p.2.112)

dr hab. Mariusz Jaglarz ............................ czwartek 9.15 – 10.15 (p. 2.108)

dr hab. Wacław Tworzydło ........................ środa 11.00 – 12.00 (p.2.109)

dr Anna Jabłońska ................................... środa 9.00 – 10.00 (p. 2.111)

dr Anna Michalik ...................................... środa 10.00 – 11.00 (p. 2.111)

dr Monika Żelazowska .............................. środa 9.30 – 10.30 (p. 2.109)

mgr Katarzyna Michalik ............................ piątek 12.00 – 14.00 (p. 2.216)

mgr Małgorzata Sekuła ............................. poniedziałek 9.00 – 10.00 (p. 2.126)

 

Opiekun I roku biologii

dr Anna Michalik, p. 2.111

Dyżur: wtorek 9.00-10.00, środa 10.00-11.00

Opiekun II roku biologii

dr hab. Wacław Tworzydło, p. 2.110

Dyżur: środa 11.00-12.00

 

Więcej o nas

» Historia

Początki Zakładu Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców (do 2011 roku Zakładu Zoologii Systematycznej i Zoogeografii) sięgają 1850 roku, kiedy to na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano Katedrę Zoologii i Anatomii Porównawczej. W 1890 roku z Katedry tej wyodrębniono Katedrę Zoologii z Gabinetem Zoologicznym oraz Katedrę Anatomii Porównawczej. Od momentu powstania aż do 1964 roku Katedra Zoologii mieściła się w budynku przy ul. Św. Anny 6. W 1964 roku Katedra Zoologii została przeniesiona do nowo powstałego budynku Instytutu Zoologii przy ul. Krupniczej 50. W 1966 roku w Katedrze Zoologii powstały dwa Zakłady: Zakład Zoologii Systematycznej oraz Zakład Embriologii Bezkręgowców. W 1972 roku Katedrę Zoologii przekształcono w Zakład Zoologii Systematycznej i Zoogeografii.

Z Zakładem związani byli wybitni zoolodzy: Maksymilian Siła-Nowicki, Antoni Wierzejski, Michał Siedlecki, Stanisław Smreczyński.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Szczepan Biliński

pokój 2.114, telefon: +48 12 664 6749

e-mail: szczepan.bilinski@uj.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz

pokój 2.112, telefon: +48 12 664 5094

e-mail: teresa.szklarzewicz@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Mariusz Jaglarz - prof. nadzw. UJ

pokój 2.108, telefon: +48 12 664 5092

e-mail: m.jaglarz@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Wacław Tworzydło - adiunkt

pokój 2.110, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: w.tworzydlo@uj.edu.pl

 

 

dr Monika Żelazowska - adiunkt

pokój 2.109, telefon: +48 12 664 5091

e-mail: monika.zelazowska@uj.edu.pl

 

 

dr Anna Michalik - adiunkt

pokój 2.111, telefon: +48 12 664 5975

e-mail: a.michalik@uj.edu.pl

 

» Pracownicy badawczy

 

dr Michał Kobiałka - asystent

pokój 2.111, telefon: +49 12 664 5975

e-mail: michal.kobialka@uj.edu.pl

 

» Pracownicy dydaktyczni

 

dr Anna Jabłońska - starszy wykładowca

pokój 2.111, telefon: +48 12 664 5089

e-mail: anna.jablonska@uj.edu.pl

 

» Pracownicy techniczni

 

mgr Władysława Jankowska - starszy specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.110, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: ada.jankowska@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

 

mgr Katarzyna Michalik

pokój 2.126, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: katarzyna.sypien@doctoral.uj.edu.pl

 

 

mgr Małgorzata Sekuła

pokój 2.126, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: malgorzata.sekula@uj.edu.pl

 

» Projekty badawcze

 • Grant NCN OPUS: „Anatomia i ultrastruktura żeńskich narządów rozrodczych bazalnych grup skorupiaków (Remipedia i Branchiopoda). Testowanie aktualnych poglądów o pokrewieństwie skorupiaków i owadów" – kierownik: dr hab. Mariusz Jaglarz, czas realizacji: 2011-2014.

 • Grant NCN SONATA: „Jajorodność, jajożyworodność i żyworodność: strategie rozrodcze owadów i ich wpływ na morfologię i ultrastrukturę żeńskiego systemu rozrodczego" – kierownik: dr Wacław Tworzydło, czas realizacji: 2011-2014.

 • Grant MNiSW IUVENTUS PLUS: „Nisze komórek macierzystych oraz komórki macierzyste linii płciowej w jajnikach panoistycznych owadów” – kierownik: dr Wacław Tworzydło, czas realizacji: 2012-2014.

 • Grant NCN PRELUDIUM:„Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej implikacje filogenetyczne” – kierownik: mgr Michał Kobiałka, czas realizacji 2016-2018.

 • Grant MNiSW IUVENTUS PLUS: „Kofilogeneza czerwców (Insecta, Hemiptera, Coccoidea) i ich symbiotycznych mikroorganizmów” – kierownik dr Anna Michalik, czas realizacji: 2016-2019.

 • Grant NCN OPUS: „Żyworodność skorków: interakcje pomiędzy tkankami matki i zarodka podczas rozwoju Arixenia i Hemimerus” – kierownik: prof. dr hab. Szczepan Biliński, czas realizacji: 2016-2020.

 • Grant NCN MINIATURA: „Czy efekt założyciela oraz izolacja geograficzna mają wpływ na skład systemów symbiotycznych owadów?” – kierownik: dr Anna Michalik, czas realizacji: 2017-2018

  Grant NCN SONATA: „Ewolucja systemów symbiotycznych Fulgoromorpha”, kierownik – dr Anna Michalik, czas realizacji: 2018-2021

» Współpraca naukowa

Współpraca z ośrodkami krajowymi:

 • Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polska Akademia Nauk w Warszawie
 • Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Uniwersytet Gdański

 

Współpraca międzynarodowa:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Kloc – The Methodist Hospital Research Institute, Houston (USA)
 • Prof. dr hab. Jacek Kubiak – 2CNRS, Institut de Genetique et Developpement de Rennes, Cell Cycle, Group, Rennes, France
 • dr Petr Kočárek – Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
 • dr Ali Halajinan – Uniwersytet w Limpopo (RPA)
 • dr Martin Pšenička – Południowoczeski Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
 • dr Marko Miliša – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • prof. John McCutcheon – University of Montana (USA)
 • prof. Matthias Horn - Univeristy of Vienna (Austria)

» Tematyka badawcza

 • Biologia rozwoju: oogeneza i embriogeneza kregowców i bezkręgowców

 • Determinacja linii płciowej płazów

 • Budowa jajnika i wczesne etapy oogenezy ryb jesiotrowatych

 • Dywersyfikacja nabłonka folikularnego w czasie oogenezy muchówek

 • Funkcje struktur jądrowych w oogenezie owadów

 • Powstawanie i migracja pierwotnych komórek płciowych u owadów

 • Przebieg oogenezy i amplifikacja genów rybosomalnych (rDNA) skorków

 • Struktura i rozwój jajnika pluskwiaków

 • Badania porównawcze struktury jajników widelnic z grup filogenetycznie odległych

 • Transowarialny przekaz endosymbiotycznych mikroorganizmów u pluskwiaków.

 • Transowarialny przekaz endosymbiotycznych mikroorganizmów u owadów.

 • Budowa jajnika i przebieg oogenezy u skorupiaków.

 • Struktura żeńskiego układu rozrodczego u żyworodnych owadów.

 • Komórki macierzyste linii płciowej i nisze komórek macierzystych w jajnikach owadów

» Laboratoria

 • Pracownia mikrotomowa

 • Pracowania ultramikrotomowa

 • Pracownia mikroskopii fluorescencyjnej

 • Pracownia mikroskopowa

 • Pracownia badań molekularnych

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2019

Biliński S.M., Jaglarz M.K., Tworzydło W. (2019) Organelle assemblages implicated in the transfer of oocyte components to the embryo: an insect perspective. Current Opinion in Insect Science 31: 1-7.

Biliński S.M., Tworzydło W. (2019) Morphogenesis of serial abdominal outgrowths during development of viviparous dermapteran, Arixenia esau (Insecta, Dermaptera). Arthropod Structure and Development (10.1016/j.asd.2018.11.005)

Żelazowska M., Halajian A. (2019) Previtellogenic oocytes of South African largemouth bass Micropterus salmoides Lacépède 1802 (Actinopterygii, Perciformes) – the Balbiani body, cortical alveoli and developing eggshell. Journal of Morphology 280: 360-369.

2018

Biliński S.M., Jaglarz M.K., Halajian A., Tworzydło W. (2018) Unusual morphological adaptations and processes associated with viviparity in an epizoic dermapteran. PLOS One 13(4): e0195647.

Campbell M., Łukasik P., Meyer M., Buckner M., Simon Ch., Veloso C., Michalik A., McCutcheon JP. 2018. Changes in endosymbiont complexity drive host-level compensatory adaptations in cicadas. mBIO 9 (6): e02104-18

Jaglarz M.K., Tworzydło W., Biliński S.M. (2018) Excretion in the mother’s body: modifications of the larval excretory system in the viviparous dermapteran, Arixenia esau. Protoplasma 255: 1799-1809.

Kobiałka M., Michalik A., Szwedo J., Szklarzewicz T. (2018) Diversity of symbiotic microbiota in Deltocephalinae leafhoppers (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) Arthropod Structure & Development 47:268-278.

Michalik A., Szwedo J., Stroiński A., Świerczewski D., Szklarzewicz T. (2018) Symbiotic cornucopia of the monophagous planthopper Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806) (Hemiptera, Fulgoromorpha: Caliscelidae). Protoplasma 255: 1317-1327.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. (2018) Unusual symbiotic system in Elymana kozhevnikovi (Zachvatkin, 1938) and Elymana sulphurella (Zetterstedt, 1828) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae). Folia Biologica, DOI: 10.3409/fb_66-1.02.

Michalik A., Schulz F., Michalik K., Wascher F., Horn M., Szklarzewicz T. (2018) Coexistence of novel gammaproteobacterial and Arsenophonus symbionts in the scale insect Greenisca brachypodii (Hemiptera, Coccomorpha: Eriococcidae). Environmental Microbiology 20:1148-1157.

Łukasik P, Nazario K, Van Leuven JT, Campbell MA, Meyer M, Michalik A, Pessacq P, Simon C, Veloso C, McCutcheon JP. (2018) Multiple origins of interdependent endosymbiotic complexes in a genus of cicadas. Proc Natl Acad Sci USA, 115(2): E226-E235.

Szklarzewicz T., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Michalik K., Jankowska W., Michalik A. (2018) Symbiotic microorganisms in Puto superbus (Leonardi, 1907) (Insecta, Hemiptera, Coccomorpha: Putoidae). Protoplasma, 255: 129-138.

Podsiadło E., Michalik K., Michalik A., Szklarzewicz T. (2018) Yeast-like microorganisms in the scale insect Kermes quercus (Insecta, Hemiptera, Coccomorpha: Kermesidae). Newly acquired symbionts? Arthropod Structure and Development, 47:56-63.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Szklarzewicz T. (2018) Dual 'bacterial-fungal' symbiosis in deltocephalinae leafhoppers (Insecta, Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae). Microbial Ecology, 75:771-782.

2017

Bilinski S.M., Kloc M., Tworzydlo W. (2017) Selection of mitochondria in female germline cells: is Balbiani body implicated in this process? Journal of Assisted Reproduction and Genetics 34: 1405-1412.

Biliński S.M., Halajian A., Tworzydło W. (2017) Ovaries and oogenesis in an epizoic dermapteran, Hemimerus talpoides (Dermaptera, Hemimeridae): Structural and functional adaptations to viviparity and matrotrophy. Zoology 125: 32-40.

Michalik A., Milisa M., Michalik K., Rościszewska E. (2017) The structure and ultrastructure of the egg capsules of stoneflies of the genus Isoperla (Insecta, Plecoptera, Perlodidae). Microscopy Research and Technique, 80: 1234-1246.

Wegierek P., Michalik A., Wieczorek K., Kanturski M., Kobiałka M., Śliwa K., Szklarzewicz T. (2017) Buchnera aphidicola of the birch blister aphid, Hamamelistes betulinus (Horváth, 1896) (Insecta, Hemiptera, Aphididae: Hormaphidinae): Molecular characterization, transmission between generations and its geographic significance. Acta Zoologica (Stockholm) 98: 412-421.

Tworzydło W., Marek M., Kisiel E., Biliński S.M. (2017) Meiosis, Balbiani body and early asymmetry of Thermobia oocyte. Protoplasma 254: 649-655.

Żelazowska M., Fopp-Bayat D. (2017) Previtellogenic and vitellogenic oocytes in ovarian follicles of cultured Siberian sturgeon Acipenser baerii (Chondrostei, Acipenseriformes). Journal of Morphology 278: 50-61.

Żelazowska M., Fopp-Bayat D. (2017) Ovarian nests in cultured females of the Siberian sturgeon Acipenser baerii (Chondrostei, Acipenseriformes). Journal of Morphology 278: 1438-1449.

2016

Chojnacka K., Hejmej A., Zarzycka M., Tworzydło W., Biliński S., Pardyak L., Kamińska A., Bilińska B. 2016. Flutamide induces alternations in the cell-cell junction ultrastructure and reduces the expression of Cx43 at the blood-testis barrier with no disturbance in the rat seminiferous tubule morphology. Reproductive Biology and Endocrinology, 14: 14.

Kloc M., Kubiak J.Z., Biliński S.M. 2016. Gametic synapses, nanotubes and sperm RNAs : redefining the origin of maternal determinants. Mechanisms of Development, 114: 1-3.

Kobiałka M., Michalik A., Junkiert Ł, Walczak M., Szklarzewicz T. 2016. Sulcia symbiont of the leafhopper Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae) harbors Arsenophonus bacteria. Protoplasma, 253:903–912.

Kot M, Büning J, Jankowska W, Drohojowska J, Szklarzewicz T (2016) Development of ovary structures and the last larval and adult stages of psyllids (Insecta, Hemiptera, Sternorrhyncha: Psylloidea). Arthropod Structure and Development 45:389–398.

Michalik K., Szklarzewicz T., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Jankowska W., Michalik A. 2016. Bacteria belonging to the genus Burkholderia are obligatory symbionts of the eriococcids Acanthococcus aceris Signoret, 1875 and Gossyparia spuria (Modeer, 1778) (Insecta, Hemiptera, Coccoidea). Arthropod Structure and Development 45: 265-272.

Szklarzewicz T., Grzywacz B., Szwedo J., Michalik A. 2016. Bacterial symbionts of the leafhopper Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Evacanthinae). Protoplasma, 253:379–391.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Witwicka A., Biliński S.M. 2016. Exclusion of dysfunctional mitochondria from Balbiani body during early oogenesis of Thermobia. Cell and Tissue Research, 366: 191-201

Zarzycka M., Górowska-Wójtowicz E., Tworzydło W., Kłak A., Kozub K., Hejmej A., Bilińska B., Kotula-Balak M. 2016. Are aryl hydrocarbon receptor and G-protein coupled receptor 30 involved in the regulation of seasonal testis activity in photosensitive rodent – the bank vole (Myodes glareolus)? Theriogenology,86: 675-686.

2015

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Symbiotic microorganisms of the leafhopper Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae): Molecular characterization, ultrastructure and transovarial transmission. Polish Journal of Entomology 84: 289-304.

Kotula-Balak M., Tworzydło W.,Pocheć E., Zarzycka M., Bilińska B. 2015. Octylphenol induces changes in glycisilation pattern, calcium level and ultrastructure of bank vole spermatozoa in vitro. Toxicology in Vitro, 29: 529-537.

Michalik A., Milisa M. Rościszewska E. 2015. The Structure and ultrastructure of the egg capsule of Brachyptera risi (Plecoptera, Nemouroidea, Taeniopterygidae) with some remarks concerning choriogenesis. Microscopy Research and Technique, 78: 180-186.

Tworzydło W. 2015. Relationship between lateral oviduct morphology and reproductive strategies in earwigs. Zoologischer Anzeiger, 254: 41-47.

Żelazowska M., Jankowska W., Plewniak E., Rajek U. 2015. Ovarian nests in cultured Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii and North American paddlefish Polyodon spathula comprised of previtellogenic oocytes. Journal of Fish Biology, 86: 1669-1679.

2014

Biliński S.M., Dallai R. 2014. Gonads and gametes as indicators of speciation, arthropod phylogeny and taxonomic understanding. Arthropod Structure and Development, 43: 255-256.

Biliński S.M., Kočárek P., Jankowska W., Kisiel E., Tworzydło W. 2014. Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae. Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 253: 321-326.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Biliński S.M. 2014. The ovary structure and oogenesis in the basal crustaceans and hexapods : possible phylogenetic significance. Arthropod Structure and Development, 43: 349-360.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Gołdyn B., Biliński S.M. 2014. Ultrastructural analysis of the ovary and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda) and its phylogenetic implications. Zoology, 117: 207-215.

Kloc M., Jędrzejowska I., Tworzydło W., Biliński S.M. 2014. Balbiani body, nuage and sponge bodies – the germ plasm pathway palyers. Arthropod Structure and Development, 43: 341-348.

Michalik A., Jankowska W., Kot M., Gołas A., Szklarzewicz T. 2014. Symbiosis in the green leafhopper, Cicadella viridis (Hemiptera,Cicadellidae). Association in statu nascendi? Arthropod Structure and Development, 43: 579-587.

Michalik A., Szklarzewicz T., Jankowska W., Wieczorek K. 2014. Endosymbiotic microorganisms of aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea): Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. European Journal of Entomology, 111: 91-104.

Szklarzewicz T., Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kobiałka M., Simon E. 2014. Ovary of Matsucoccus pini (Insecta, Hemiptera, Coccinea: Matsucoccidae). Morphology, ultrastructure and phylogenetic implications. Microscopy Research and Technique, 77: 327-334.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Biliński S.M. 2014. Morphology and ultrastructure of the germarium in panoisticovarioles of a basal “apterygotous” insect, Thermobia domestica. Zoology 117: 200-206.

Żelazowska M. 2014. Ultrastructure and histochemistry of the periplasm in oocytes of sturgeons during egg envelope formation. Folia biologica (Kraków), 62: 377-385.

2013

Michalik A., Gołas A., Kot M., Wieczorek K., Szklarzewicz T. 2013. Endosymbiotic microorganisms in Adelges (Sacchiphantes) viridis (Insecta, Hemiptera, Adelgoidea: Adelgidae): Molecular characterization, ultrastructure and transovarial transmission. Arthropod Structure and Development, 42: 531-538.

Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E., Kobiałka M., Szklarzewicz T. 2013: Ovaries of Puto superbus and Ceroputo pilosellae (Hemiptera: Coccoidea): Morphology, ultrastructure, phylogenetic and taxonomic implications. European Journal of Entomology, 110: 527-534.

Michalik A., Szklarzewicz T., Wegierek P., Wieczorek K. 2013. The ovaries of aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidoidea): morphology and phylogenetic implications. Invertebrate Biology, 132: 226-240.

Swiatoniowska M., Ogorzalek A., Golas A., Michalik A., Szklarzewicz T. 2013. Ultrastructure, distribution and transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Nysius ericae and Nithecus jacobaeae (Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae). Protoplasma, 250: 325-332.

Szklarzewicz T., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kot M., Michalik A. 2013. Ovary structure and transovarial transmission of endosymbiotic microorganisms in Marchalina hellenica (Insecta, Hemiptera, Coccomorpha: Marchalinidae). Acta Zoologica (Stockholm), 94: 184-192.

Tworzydło W., Lechowska-Liszka A., Kočárek P., Biliński S.M. 2013. Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera. Zoologischer Anzeiger, 252: 410-416.

Tworzydło W., Kisiel E., Biliński S.M.2013. Embryos of the viviparous dermapteran, Arixenia esau develop sequentially in two compartments: terminal ovarian follicles and the uterus. PLOS One, 8(5), e64087.

2011

Jaglarz M.K., Kloc M., Jankowska W., Szymańska B., Biliński S.M. (2011) Nuage morphogenesis becomes more complex: two translocation pathways and two forms of nuage coexist in Drosophila germline syncytia. Cell Tissue Research 344: 169-81

Lechowska A., Biliński S., Choi Y., Shin Y., Kloc M., Rajkovic A. (2011) Premature ovarian failure in nobox-deficient mice is caused by defects in somatic cell invasion and germ cell cyst breakdown. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 28: 583-589

Tworzydło W., Kisiel E. (2011) A very simple mode of follicular cell diversification in Euborellia fulviceps (Dermaptera, Anisolabididae) involves actively migrating cells. Zoological Science 28: 802-808

2010

Jaglarz MK, Kubrakiewicz J, Bilinski S.M. (2010) A novel pattern of follicular epithelium morphogenesis in higher dipterans. Zoology (Jena) 113: 91-99

Biliński S.M., Jaglarz M.K., Dougherty M.T., Kloc M. (2010) Electron microscopy, immunostaining, cytoskeleton visualization, in situ hybridization, and three- dimensional reconstruction of Xenopus oocytes. Methods 51:11-9

Tworzydło W., Kloc M., Biliński S.M. (2010) Female germline stem cell niches of earwigs are structurally simple and different from those of Drosophila melanogaster. Journal of Morphology 271: 634-640

Tworzydło W., Biliński S.M., Kočárek P., Haas F. (2010) Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta). Arthropod Structure and Development 39: 360-368

Szklarzewicz T., Michalik A., Czaja A., Szydłowska S. (2010) Germ cell cluster formation and ovariole structure in Puto albicans and Crypticerya morrilli (Hemiptera: Coccinea). Phylogenic implications. European Journal of Entomology 107: 589-595

2009

Szklarzewicz T., Jankowska W., Wieczorek K., Węgierek P. (2009) Structure of the ovaries of primitive aphids Phylloxera coccinea and Phylloxera glabra (Hemiptera, Aphidinea: Phylloxeridae). Acta Zoologica (Stockholm) 90: 123-131

Żelazowska M., Kilarski W. (2009) Possible participation of mitochondria in lipid yolk formation in oocytes of paddlefish and sturgeon. Cell Tissue Research 335: 585- 591

Tworzydło W., Kloc M., Biliński S.M. (2009) The Balbiani body in the female germline cells of an earwig Opisthocosmia silvestris. Zoological Science 26: 754-757

2008

Biliński M.S., Szymańska B., Miyazaki K. (2008) Formation of an egg envelope in the pycnogonid, Propallene longiceps ( Pycnogonida, Callipallenidae). Arthropod Structure & Development 37:155-162

Jaglarz K.M., Kloc M., Biliński M.S. (2008) Accessory nuclei in insect oogenesis: in search of the function of enigmatic organelles. The International Journal of Developmental Biology 52: 179-185

Kloc M., Jaglarz M., Dougherty M.,Stewart M.D., Nel-Themaat L., Biliński M. (2008) Mouse early oocytes are transiently polar: Three-dimensional and ultrastructural analysis. Experimental Cell Research 314: 3245-3254

Pyka-Fościak G., Szklarzewicz T. (2008) Germ cell clustert formation and ovariole structure in viviparous and oviparous generations of the aphid Stomaphis quercus. The International Journal of Developmental Biology 52:259-265

Tworzydło W., Biliński (2008) Structure of ovaries and oogenesis in dermapterans. I. Origin and functioning of the ovarian follicles. Arthropod Structure & Development 37: 310-320

2007

Kloc M., Shirato Y., Biliński S., Browder L.W., Johnston J. (2007) Differential subcellular sequestration of proapoptotic and antiapoptotic proteins and colocalization of Bcl-xl with the germ plasm, in Xenopus laevis oocytes. Genesis 45: 523-531

Kloc M., Biliński S., Dougherty M.T. (2007) Organization of cytokeratin cytoskeleton and germ plasm in the vegetal cortex of Xenopus laevis oocytes depends on coding and non-coding RNAs: Three-dimensional and ultrastructural analysis. Experimental Cell Research 313: 1639-1651

Szklarzewicz T., Jankowska W., Łukasiewicz K., Szymańska B. (2007) Structure of the ovaries and oogenesis in Cixius nervosus (Cixiidae), Javesella pellucida and Conomelus anceps (Delphacidae) (Insecta, Hemiptera, Fulgoromorpha). Arthropod Structure & Development 36: 199-207

Żelazowska M., Kilarski W., Biliński S.M., Podder D.D., Kloc M. (2007) Balbiani cytoplasm in oocytes of a primitive fish, the sturgeon Acipenser gueldenstaedtii, and its potential homology to the Balbiani body (mitochondrial cloud) of Xenopus laevis oocytes. Cell and Tissue Research 329: 137-145

2006

Miyazaki K., Biliński S.M. (2006) Ultrastructural investigations of the ovary and oogenesis in the pycnogonids Cilunculus armatus and Ammothella biunguiculata (Pycnogonida, Ammotheidae). Invertebrate Biology 125: 346-353

Stepkowski S.M., Phan T., Zhang H., Biliński S., Kloc M., Qi Y., Katz S.M., Rutzky L.P. (2006) Immature syngeneic dendritic cells potentiate tolerance to pancreatic islet allografts depleted of donor dendritic cells in microgravity culture condition. Transplantation 82: 1756-1763

2005

Kloc M., Wilk K., Vargas D., Shirato Y., Biliński S. and Etkin L.D. (2005) Potential structural role of non-coding RNAs in the organization of the cytoskeleton at the vegetal cortex of Xenopus oocytes. Development 132: 3445-3457

Jaglarz K.M., Biliński S.M., Kloc M. (2005) Assembly and breakdown of Cajal bodies in accessory nuclei of Hymenoptera. Differentiation 73:99-108

Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Szymańska B., Biliński S.M. (2005) Micropyle in neuropterid insects. Structure and late stages of morphogenesis. Arthropod Structure and Development 34: 179-188

Tworzydło W., Jabłońska A., Kisiel E., Biliński S. (2005) Differing strategies of patterning of follicular cells in higher and lower brachycerans (Diptera, Brachycera). Genesis 43: 49-58

2004

Biliński S.M., Jaglarz M. K., Szymańska B., Etkin D. L. and Kloc M. (2004) Sm proteins, the constituens of the spliceosome, are components of nuage and mitochondrial cement in Xenopus oocytes. Experimental Cell Research 299: 171-178

Kloc M., Biliński S. And Etkin L. D. (2004) The Balbiani body and germ cell determinants: 150 years later. Current Topics in Developmental Biology 59: 1-36

Szklarzewicz T., Jabłońska A. and Biliński S.M. (2004) Ovaries of Petrobius brevistylis (Archeaegnatha, Machilidae) and Tricholepidion gertschi (Zygentoma, Lepidotrichidae): Morphology, ultrastructure and phylogenetic implications. Pedobiologia 48: 477-485

Kloc M., Biliński S., Dougherty M.T., Brey E.M. and Etkin L.D. (2004) Formation, architecture and polarity of female germline cyst in Xenopus. Developmental Biology 266: 43-61

2003

Kubrakiewicz J., Jabłońska A., Mazurkiewicz M. and S.M. Bilinski (2003) Differentiaton and diversiification of the follicular cells in fies: insight from the studies of the lower brachycerans' ovaries. Genesis 36: 214-224

Jaglarz M.K., Nowak Z. and S.M. Biliński (2003) The Balbiani body and generation of early asymmetry in the oocyte a tiger beetle. Differentiation 71:142-151

Koteja J., Pyka-Fościak G., Vogelgesang M. and T. Szklarzewicz (2003) Structure of the ovary in Steingelia (Sternorrhyncha: Coccinea), and its phylogenetic implications. Arthropod Structure and Development 32: 247-256

2002

Kloc M., Dougherty M.T., Biliński S., Chan A.P., Brey E., King M.L., Patrick Ch.W. and Etkin L.D. (2002) Three-dimensional ultrastructural analysis of RNA distribution within germinal granules of Xenopus. Developmental Biology 241: 79-93

2001

Kloc M., Biliński S., Chan A.P., Allen L.H., Etkin L.D. (2001) RNA localization and germ cell determination in Xenopus. International Review Cytology 203: 63-91

Szklarzewicz T., Moskal A. (2001) Ultrastructure, distribution and transmission of endosymbionts in the whitefly Aleurochiton aceris Modeer (Insecta, Hemiptera, Aleyrodinea). Protoplasma 218: 45-53

Jaglarz M.K. (2001) Nuclear bodies in the oocyte nucleus of ground beetles are enriched in snRNPs. Tissue and Cell 33: 395-401

Rościszewska E. (2001) Structure of the ovaries in larvae and mature females of euholognathan stoneflies (Plecoptera). Acta Zoologica (Stockholm) 82: 307-314

2000

Kloc M., Biliński S., Chan P-Y., Etkin L.D. (2000) The targeting of Xcat2 m RNA to the germinal granules depends on a cis-acting germinal granule localization element within the 3`UTR. Developmental Biology 217: 221-229

Prace popularno-naukowe:

Michalik A. 2012. Pasożyty – nielegalni lokatorzy naszego organizmu. Biologia w szkole 2: 4-10

Tworzydło W. 2014. Nieznane oblicze skorków. Wszechświat 115 (7-9): 262-264.

Żelazowska M., Kobiałka M. 2014. Polypodium hydriforme Ussov (polipodium) – niezwykły parzydełkowiec pasożytniczy. Wszechświat 115 (4-6): 99-102.

Żelazowska M. 2014. Ludzkie wszy. Wszechświat 115(7-9): 197-201.

Rozdziały w książkach:

Kloc M., Biliński S.M, Kubiak J.Z. 2016. Cytoskeleton and cytoskeleton-bound RNA visualization in frog and insect oocytes. Oogenesis : Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. New York : Humana Press. 

» Doniesienia zjazdowe

2018

Biliński S.M. (2018) Viviparity and matrotrophy in two closely related dermapteran species. Hemimerus talpoides and Arixeniaesau rely on disparate modifications of their female reproductive organs. XXXIII Conference on Embryology. Olsztyn.

Biliński S.M., Halajian A., Tworzydło W. (2018) Morphology of ovaries and the mode of oogenesis in viviparous earwig. Hemimerus talpoides. XXXIII Conference on Embryology. Olsztyn.

Jaglarz M.K., Tworzydło W., Biliński S.M. (2018) Viviparity in epizoic dermapteran, Arixenia esau: modifications of the larval excretory organs. XXXIII Conference on Embryology. Olsztyn.

Biliński S.M., Jaglarz M.K., Tworzydło W. (2018) Unusual “cephalic placenta” supports embryonic development in viviparous dermapteran, Hemimerus talpoides. XI European Congress of Entomology, Neapol (Włochy)

Jaglarz M.K., Tworzydło W., Biliński S.M. (2018) Adaptations to viviparity in Arixenia esau (Hexapoda, Dermaptera): an excretory aspect. XI European Congress of Entomology, Neapol (Włochy)

Michalik A., Michalik K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Szklarzewicz T. (2018) Symbiotic microorganisms in mealybugs of the Phenacoccinae subfamily (Coccomorpha: Pseudococcindae). 8th European Hemiptera Congress, 24-29.06.2018, Zawiercie.

Michalik A., Świerczewski D., Stroiński A., Wojciechowski K., Szklarzewicz T. (2018) Do the geographic isolation and founder effect have an influence on the symbiotic systems of insects? 8th European Hemiptera Congress, Zawiercie.

Michalik A., Szwedo J., Stroiński A., Świerczewski D., Walczak M., Szklarzewicz T. (2018) Ultrastructure, distribution and vertical transfer of symbionts in planthoppers (Insecta, Hemiptera, Fulgoromorpha). XXXIII Conference on Embryology, Olsztyn.

Szklarzewicz T., Kobiałka M., Michalik A. 2018. Transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Elymana kozhevnikovi and Elymana sulphurella (Insecta, Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae: Deltocephalinae). XXXIII Conference on Embryology, Olsztyn.

Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Michalik K., Szklarzewicz T. (2018) Symbiotic microorganisms of scale insects of Phenacoccinae subfamily (Hemiptera, Coccomorpha, Pseudococcidae): distribution, ultrastructure nad transovarial transmission. XXXIII Conference on Embryology, Olsztyn.

Tworzydło W., Łozińska J., Topór M., Biliński S.M. (2018) Ovary structure and course of oogenesis in two species of earwigs from the family Chelisochidae. XXXIII Conference on Embryology. Olsztyn.

2017

Michalik A., Michalik K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Szklarzewicz T. (2017) Symbiotic microorganisms of archaeococcoids - phylogenetic implications. 8th Dresden Meeting on Insect Phylogeny, Dresden (Niemcy)

Kalandyk-Kołodziejczyk M., Michalik A., Brożek J. (2017) Phylogenetic implications of the morphology of antennae and antennal sensilla In Puto Superbus (Leonardi, 1907) and Ceroputo pilosellae Sulc, 1898. 8th Dresden Meeting on Insect Phylogeny, Dresden (Niemcy).

Michalik A., Szklarzewicz T., Szwedo J., Stroiński A., Świerczewski D. (2017) Bacterial associates of the planthopper Ommatidiotus dissimilis (Fallén, 1806) (Hemiptera: Caliscelidae). XV International Auchenorrhyncha Congress, 9-15.07.2017, Mendes (Brazylia)

Tworzydło W., Biliński S.M. (2017) Early asymmetry of Thermobia oocytes: the role of Balbiani body and meiotic bouquet. Progress in Developmental Biology. Kraków.

Żelazowska M, Fopp-Bayat D. (2017) Organization of ovarian nests and ovarian follicles in the Sibrian sturgeon, Acipenser baerii (Chondrostei, Acipenseriformes). Progress in Developmental Biology Kraków.

2016

Jaglarz M.K. 2016. Searching at the base of the Pancrustacea tree. Prof. Kubrakiewicz’s interest in oogenesis of crustaceans. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Jaglarz M.K., Jankowska W., Kisiel E., Halajian A., Bilinski S.M. 2016. Cytoarchitecture of oocytes of the red claw crayfish, Cherax quadricarinatus (Crustacea, Malacostraca: Decapoda). XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2016. Transovarial transmission of symbiotic microorganisms In leafhoppers from subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera). XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Szklarzewicz T. Symbiotyczne mikroorganizmy piewików Fieberiella septentrionalis i Graphocraerus ventralis (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – „Arthropod”. Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Szklarzewicz T. Transowarialny przekaz symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera: Cicadellidae). V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – „Arthropod”. Katowice.

Michalik A., Szklarzewicz T., Michalik K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Wascher F., Schulz F., Horn M. 2016. Symbiotic microorganisms of Acanthococcus aceris, Gossyparia spuria and Greenisca brachypodii (Hemiptera, Coccoidea: Eriococcidae) – ultrastructural and molecular characterization and transovarial transmission. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kot M., Michalik K., Śliwa K. 2016. Modes of transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Hemiptera: Sternorhyncha. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice

Tworzydło W., Marek M., Kisiel E., Biliński S.M. 2016. Chromosome bouquet, Balbiani body and polarity of Thermobia domestica oocyte. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Tworzydło W. 2016. Female reproductive system morphology in earwigs and their reproduction strategies. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

2015

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Endosymbiotyczne bakterie u Deltocephalus pulicaris (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). Badania molekularne, ultrastruktura i transowarialny przekaz. IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Analiza molekularna symbiontów piewika Macrosteles laevis (Insekta, Hemiptera: Deltocephalinae). IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Katowice.

Michalik A., Sypień K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Szklarzewicz T. 2015. Endosymbiotyczne mikroorganizmy wybranych gatunków czerwców z rodziny Eriococcidae (Insecta, Hemiptera, Coccinea). IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Katowice.

Wieczorek K., Michalik A. 2015. Zróżnicowanie morfologiczne endosymbiontów wybranych gatunków mszyc z podrodzin Chaitophorinae i Drepanosiphinae. XXIV Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”. Białowieża.

2014

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Bilinski S.M. 2014.The ovarian characters of the basal crustaceans. Possible implications for the Pancrustacea/Tetraconata hypothesis. 3rd International Congress on Invertebrate Morphology. Berlin, Germany

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Bilinski S.M. 2014. The ovary organization and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda). 8th International Crustacean Congress. Frankfurt am Main, Germany

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Biliński S.M. The ovarian characters of Conchostraca (Crustacea: Branchiopoda) and its significance for the Pancrustacea hypothesis. Poznań

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in the subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. II Sympozjum Biologii Rozwoju. Karpacz

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in Macrosteles laevis (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł. Endosymbiotyczne bakterie u Macrosteles laevis (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). Ultrastruktura, rozmieszczenie i transowarialny przekaz. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in the subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. II Sympozjum Biologii Rozwoju, Karpacz.

Kot M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Primary and secondary endosymbionts of psyllids (Insecta, Hemipera: Psylloidea). XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Szklarzewicz T., Michalik A., Jankowska W., Kot M. 2014. Ultrastructure, distribution and transovarial transmission of endosymbiotic microorganisms in leafhoppers (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae). XXXI Conference on Embryology, Poznań

Szklarzewicz T., Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kobiałka M., Simon E. 2014. Ovary structure of Matsucoccus pini (Insecta, Hemiptera, Coccinea: Matsucoccidae). XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Biliński S.M. 2014. Morphology and functioning of germline stem cell niches in panoistic ovarioles of a basal “apterygotous” insect, Thermobia domestica. XXXI Conference on Embryology. Poznań

2013

Bilinski S., Kocarek P., Kisiel E., Jankowska A., Tworzydlo W. 2013. Ovary and ovariole morphology support paraphyly of Spongiphoridae (Insecta, Dermaptera). 2nd Global Conference on Entomology. Kuching, Malezja.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Koenemann S., Bilinski S.M. 2013. The ovaries in Remipedia and Entognatha share phylogenetically significant similarities. Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring. Zakopane

Kobiałka M., Michalik A. 2013. Organization of the ovary of Cimex pipistrelli (Insecta, Heteroptera: Cimicidae). XXII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T., Vilimova J. 2013. Organizacja gonady żeńskiej Cimex pipistrelli (Insecta, Heteroptera: Cimicidae). II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców “Arthropod”. Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T., Vilimova J. 2013. Organizacja gonady żeńskiej u Cimex pipistrelli. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”, Wrocław.

Michalik A., Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E. 2013. Struktura i rozwój jajnika u czerwców z rodzaju Puto i Ceroputo. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”, Wrocław.

Michalik A., Szklarzewicz T., Gołas A., Kot M., Wieczorek K. 2013. Ultrastrukturalne i molekularne badania endosymbiontów mszycy Adelges (Sacchiphantes) viridis. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki” Wrocław.

Michalik A., Kot M., Gołas A. 2013. Ultrastructural and molecular studies on endosymbiotic microorganisms in aphid Adelges (Sacchiphantes) viridis (Hemiptera, Adelgoidea: Adelgidae). XXII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków.

Michalik A., Szklarzewicz T., Gołas A., Wieczorek K. 2013. Endosymbiotyczne mikroorganizmy mszycy Adelges (Sacchiphantes) viridis – badania ultrastrukturalne i molekularne. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców “Arthropod”. Kraków

Michalik A., Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E. 2013. Ovary structure and development in Puto albicans McKenzie, Puto superbus (Leonardi) (Putoidae) and Ceroputo pilosellae Šulc (Pseudococcidae). XIII International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS. Bułgaria.

Tworzydło W., Kisiel E., Biliński S.M. 2013. The Balbiani body in germline cells of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). International Conference Puzzles of Development. Zakopane

Tworzydło W. 2013. Structure of an egg envelope in developing oocytes of viviparous earwig, Arixenia esau. XXII International Symposium of Polish network of molecular and cellular biology: Molecular and Physiological Aspects of Processes in the Organism. Kraków

Tworzydlo W. 2013. Early stages of oogenesis in Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). International Symposia on Entomology. Orlando, USA

Tworzydlo W., Drozdz J., Kisiel E. 2013. The Balbiani body in the female germline cells of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). 2ndGlobal Conference on Entomology. Kuching, Malezja

Tworzydlo W., Kisiel E., Bilinski S. 2013. A novel type of viviparity occurs in parasitic dermapteran Arixenia esau. 2ndGlobal Conference on Entomology. Kuching, Malezja.

» Tematyka prac magisterskich

 • biologia rozwoju (oogeneza, spermatogeneza, rozwój zarodkowy),

 • morfologia bezkręgowców,

 • transowarialny transport endosymbiotycznych mikroorganizmów.

» Kursy

 • WBNZ 917 „Zoologia bezkręgowców”

 • WBNZ 941A „Biologia komórki"

 • WBNZ 967 „Biologia rozwoju zwierząt"

 • WBNZ 861 „Biologia rozwoju człowieka”

 • WBNZ 860 „Entomologia sądowa"

 • WBl-IZ-NE/006 „Podstawy zoologii I"

 • WB.INS-3 „Evolution” (Development and evolution – dr hab. Mariusz Jaglarz)

 • WBNZ 914 „Podstawy biologii” (Rozwój zarodkowy zwierząt – prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

 • WBNZ 916 „Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym"

 • WB.SD.06 „Biologia rozwoju" dla doktorantów (Mechanizmy dziedziczenie symbiotycznych mikroorganizmów u zwierząt – prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz; Powstawanie i migracja pierwotnych komórek płciowych – dr hab. Mariusz Jaglarz; Wczesne etapy oogenezy, komórki macierzyste, różnicowanie cystoblastu – dr hab. Wacław Tworzydło)

 • WB.SD.10 „Postępy w biologii komórki” dla doktorantów (Asymetria i polarność komórki – dr hab. Wacław Tworzydło)