Zakład Endokrynologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Maria Słomczyńska

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (segment D, I piętro)

telefon: +48 12 664 5031

e-mail: maria.slomczynska@uj.edu.pl

Aktualności

...

 


» Historia

Zakład Endokrynologii powstał z Pracowni Endokrynologii i Hodowli Tkanek, która została założona w roku 1962 przez prof. dr hab. Stanisławę Stokłosową. Pracownia powstała w obrębie Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii UJ, kierowanego ówcześnie przez prof. dr hab. Adama Kulczyckiego, następnie prof. dr hab. Józefa Surowiaka i prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego. W roku 2006 Zakład Fizjologii Zwierząt kierowany przez prof. dr hab. Mariana Lewandowskiego uzyskał status Katedry Fizjologii Zwierząt, a Pracownia Endokrynologii i Hodowli Tkanek została Zakładem Endokrynologii i Hodowli Tkanek Katedry Fizjologii. W roku 2011 nazwa Zakładu została skrócona i do dzisiaj funkcjonuje jako Zakład Endokrynologii.

Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa kierowała Pracownią nieprzerwanie przez 35 lat. Od roku 1997 do 2019 Pracownię, a obecnie Zakład, prowadziła prof. dr hab. Barbara Bilińska. W październiku 2019 roku Kierownikiem Zakładu Endokrynologii została prof. dr hab. Maria Słomczyńska.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Maria Słomczyńska – Kierownik Zakładu, Kierownik studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie biologia; Kierownik programu kształcenia o nazwie Biologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

pokój 1.88, telefon: +48 12 664 5031

e-mail: maria.slomczynska@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Barbara Bilińska (pracownik emerytowany)

pokój 1.81, telefon: +48 12 664 6755

e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Duda - prof. nadzw. UJ

pokój 1.89, telefon: +48 12 664 5032

e-mail: maja.duda@uj.edu.pl

 

dr hab. Anna Hejmej - prof. nadzw. UJ

pokój 1.91, telefon: +48 12 664 5034

e-mail: anna.hejmej@uj.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Grzesiak - adiunkt

pokój 1.85, telefon: +48 12 664 5025

e-mail: m.e.grzesiak@uj.edu.pl

 

dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora - adiunkt

pokój 1.87, telefon: +48 12 664 5030

e-mail: katarzyna.knapczyk@uj.edu.pl

 

dr Alicja Kamińska - asystent

pokój 1.90, telefon: +48 12 664 5033

e-mail: ala.kaminska@uj.edu.pl

 

dr Ewelina Górowska-Wójtowicz - asystent

pokój 1.90, telefon: +48 12 664 5033

e-mail:ewelina.gorowska@uj.edu.pl

» Pracownicy techniczni

 

Beata Snakowska – specjalista techniczny

pokój 1.90, telefon: +48 12 664 5033

e-mail: beata.snakowska@uj.edu.pl

» Doktoranci

 

mgr Elżbieta Czaja (V rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: ela.czaja@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Gabriela Gorczyca (V rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: gabriela.gorczyca@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Małgorzata Brzoskwinia (III rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: m.brzoskwinia@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Michał Duliban (III rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: michal.duliban@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Sylwia Marek (III rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: s.marek@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Patrycja Witek (III rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: patrycja.witek@doctoral.uj.edu.pl

 

mgr Kinga Kamińska (I rok)

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5095

e-mail: kinga.kaminska@doctoral.uj.edu.pl

» Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane aktualnie i w ostatnich 5 latach w Zakładzie Endokrynologii

2011/03/D/NZ4/00303 (SONATA) „Molekularne podstawy funkcjonowania ciałka żółtego ciążowego świni w warunkach doświadczalnego ograniczenia działania androgenów – badania in vivo (2012 - 2015, dr hab. Małgorzata Grzesiak)

2012/06/M/NZ4/00146 (HARMONIA) „Molekularne mechanizmy funkcjonowania połączeń międzykomórkowych podczas spermatogenezy szczura w warunkach ograniczonego dostępu androgenów: badania in vivo i in vitro” (2013 - 2016, prof. dr hab. Barbara Bilińska)

2013/09/B/NZ9/00226 (OPUS) „Molekularne podstawy wczesnych etapów folikulogenezy u świni: aspekty komórkowe i biotechnologiczne - badania in vitro." (2014 - 2018, dr hab. Małgorzata Duda)

2013/09/N/NZ4/00596 (PRELUDIUM) „Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro" (2014 - 2015, dr Małgorzata Knet)

2015/17/B/NZ9/01457 (OPUS) „Molekularne aspekty działania związków o aktywności hormonalnej na proces folikulogenezy w neonatalnym jajniku świni” (2016 - 2019, prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

2015/19/B/NZ9/00420 (OPUS) „Wpływ neonatalnej ekspozycji na związki o aktywności hormonalnej na funkcjonowanie jajnika świni w okresie dojrzałości płciowej - aspekty molekularne i epigenetyczne” (2016 - 2020, dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

2015/18/E/NZ4/00519 (SONATA BIS) „Sygnalizacja estrogenowa w gonadzie męskiej ssaków w rozwoju postnatalnym. Badanie molekularnych mechanizmów kontrolujących funkcjonowanie komórek Leydiga” (2016 - 2019, dr hab. Małgorzata Kotula-Balak)

2016/21/N/NZ9/01205 (PRELUDIUM) „Czy domniemane komórki macierzyste mogą inicjować procesy nowotworzenia w jajniku świni: zaangażowanie związków o aktywności hormonalnej w regulację procesów różnicowania” (2017 - 2019, dr Kamil Wartalski)

2016/23/B/NZ4/01788 (OPUS) „Badanie hormonalnych i molekularnych mechanizmów rozwoju nowotworu w tkance interstycjalnej gonady męskiej” (2017 - obecnie, prof. dr hab. Barbara Bilińska)

2017/01/X/NZ4/00285 (MINIATURA) „Rola szlaku sygnałowego Notch w odpowiedzi komórek nabłonka plemnikotwórczego gryzoni na androgeny - badania wstępne” (2017 - 2018, dr hab., Anna Hejmej)

2017/25/B/NZ4/01037 (OPUS) „Regulacja komunikacji jukstakrynowej w nabłonku plemnikotwórczym gryzoni w okresie dojrzewania płciowego i dorosłości: rola środowiska hormonalnego” (2018 - obecnie, dr hab. Anna Hejmej)

2017/25/N/NZ9/00585 (PRELUDIUM) „Czy zaburzenia równowagi hormonalnej i ekspresji genów kodujących białka połączeń w komórkach jąder, najądrzy i nasieniowodów indora (Meleagris gallopavo) mogą leżeć u podłoża występowania syndromu żółtego nasienia? Podejście molekularne i komórkowe” (2018 - 2020, mgr Laura Pardyak)

2018/29/N/NZ9/00983 (PRELUDIUM) „Analiza wpływu wybranych związków endokrynnie czynnych na kompetencje rozwojowe oocytów świń podczas starzenia in vitro - mechanizmy hormonalne i molekularne” (2019 - obecnie, mgr Gabriela Gorczyca)

2019/35/O/NZ9/02678 (PRELUDIUM BIS) „Proteomiczne podstawy interakcji witaminy D3 oraz insuliny w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro na modelu świni” (2020 - obecnie, dr hab. Małgorzata Grzesiak)

 

» Współpraca naukowa

Współpraca krajowa:

 • Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
 • Katedra Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Laboratorium Diagnostyki Molekularnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
 • Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Zakład Mechanizmów Działania Hormonów Instytutu Rozrodu i Badania Żywności PAN w Olsztynie
 • Zakład Biologii Gamet i Zarodka Instytutu Rozrodu i Badania Żywności PAN w Olsztynie

 

Współpraca zagraniczna:

 • School of Biosciences, University of Nottingham, Wielka Brytania
 • Systems Toxicology Unit, The European Commission Joint Research Centre (JRC), Ispra, Italy
 • Unistem-Biomedical Embryology Laboratory, University of Milan, Italy
 • Department of Biochemistry, School of Medicine, University Puerto Rico, USA

» Laboratoria

Pracownia Mikroskopowa

 • mikroskop świetlny z modułem do fluorescencji Nikon Eclipse E200 with Digital Camera Nikon COOLPIX 5400

Pracownia Histologii i Preparatyki

 • mikrotom Leica 2145
 • łaźnia wodna BioOptica
 • cieplarka do parafiny MemmertUN75

Pracownia Biologii Komórki

 • homogenizator Ultrasonic Liquid Processor (Vibra Cell T.M.)
 • zestaw do elektroforezy białek Mini-PROTEAN (Bio-Rad Laboratories)
 • aparat do transferu półsuchego Mini Trans-Blot (Bio-Rad Laboratories)
 • aparat do transferu półsuchego Pierce G2 Fast Blotter (Thermo Scientific)
 • aparat do wizualizacji i dokumentacji blotów ChemiDoc XRS system (Bio-Rad Laboratories)
 • czytnik płytek ELISA LT4500 (LabTech)
 • czytnik fluorescencji Infinite M200 PRO (Tecan)
 • koncentrator próbek Centrivap Concentrator (Labconco)

Pracownia Biologii Molekularnej

 • zestaw do elektroforezy kwasów nukleinowych Agarose Gel Electrophoresis (Bio-Rad Laboratories)
 • spektrofotometr NanoDrop2000 (Thermo-Fisher Scientific)
 • termocykler Veriti (Applied Biosystem)
 • StepOne Real-Time PCR system (Applied Biosystems)
 • System do dokumentacji żeli GelDoc systm (Bio-Rad Laboratories)
 • Sonifikator Sonoplus
 • system wody ultraczystej Mili-Q (Millipore)

Pracownia Hodowli Komórek

 • inkubatory CO2 Sanyo, Panasonic
 • komora laminarna KOJAIR
 • wirówka MPW-260R
 • wirówka Cytospin 4 (Thermo Scientic)

 

» Prace naukowe

2020

L Pardyak, A Kaminska, M Brzoskwinia, A Hejmej, M Kotula-Balak , J Jankowski, A Ciereszko, B Bilinska. Differential Expression of Cell-Cell Junction Proteins in the Testis, Epididymis, and Ductus Deferens of Domestic Turkeys (Meleagris Gallopavo) With White and Yellow Semen. Poult Sci. 2019; DOI: 10.3382/ps/pez494.

A Kamińska, L Pardyak, S Marek, K Wróbel, M Kotula-Balak, B Bilińska, A Hejmej. Notch signaling regulates nuclear androgen receptor AR and membrane androgen receptor ZIP9 in mouse sertoli cells. Andrology. 2019; DOI: 10.1111/andr.12691

K Knapczyk-Stwora, M C Costa, A Gabriel, M Grzesiak, M Hubalewska-Mazgaj, P Witek, M Koziorowski, M Slomczynska. Transcriptome approach evaluating effects of neonatal androgen and anti-androgen treatments on regulation of luteal function in sexually mature pigs. Animal Reproduction Science. 2020; 212, 106252.

P Witek, M Grzesiak, M Koziorowski, M Slomczynska, K Knapczyk-Stwora. Effect of neonatal exposure to endocrine-active compounds on plasma lipid and steroid concentrations, and morphology of luteal tissue in the adult pig. Domestic Animal Endocrinology. 2020; 70; 106381.

2019

2018

2017

2016

2015

 

» Tematyka prac magisterskich

„Opracowanie metody uzyskiwania pozbawionego komórek, funkcjonalnego bioskafoldu macicy świni” (dr hab. Małgorzata Duda, prof. UJ)

„Rola szlaku sygnałowego Notch w regulacji połączeń międzykomórkowych w gonadzie męskiej” (dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ)

„Rola nieklasycznych mechanizmów działania androgenów w regulacji szlaku Notch w komórkach Sertoliego – badania in vitro” (dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ)

„Rola FSH w kontroli ekspresji błonowych receptorów hormonów steroidowych w gonadzie męskiej nornicy rudej” (dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ)

„Lokalizacja błonowych receptorów estrogenowych (GPR30) i androgenowych (ZIP9) w macicy świni” (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

„Wpływ altrenogestu na rozwój pęcherzyków jajnikowych u niedojrzałych i dojrzałych płciowo loszek” (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

"Ekspresja czynnika transkrypcyjnego FOXL2 w jajniku prosiąt narażonych na działanie związków o aktywności hormonalnej" (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

„Analiza procesu apoptozy w macicy świni po ekspozycji na związki o aktywności hormonalnej w okresie neonatalnym” (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

„Analiza ekspresji enzymów metabolizująch witaminę D3 w macicy świni” (dr hab. Małgorzata Grzesiak)

„Wpływ dodatków ziołowych na apoptozę i proliferację w jajniku królików” (dr hab. Małgorzata Grzesiak)

» Tematyka prac licencjackich

„Cukrzyca chorobą cywilizacyjną” (prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

„Rola folitropiny w regulacji spermatogenezy" (dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ)

„Wpływ zablokowania sygnalizacji androgenowej na ekspresję receptorów Notch1 i Notch2 w jądrze szczura – analiza immunohistochemiczna” (dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ)

„Nadczynność i niedoczynność tarczycy w przebiegu ciąży" (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

„Neonatalna ekspozycja na propionian testosteronu i flutamid zmienia ekspresje genów związanych z luteolizą w ciałku żółtym świni - walidacja danych uzyskanych w wyniku sekwencjonowania nowej generacji” (dr hab. Katarzyna Knapczyk-Stwora)

„Rola witaminy D3 w chorobach neurodegeneracyjnych” (dr hab. Małgorzata Grzesiak)

„Postęp w badaniach nad komórkami macierzystymi: praktyczne zastosowanie w badaniach neurotoksyczności rozwojowej, testowaniu leków i medycynie regeneracyjnej” (dr hab. Małgorzata Duda, prof. UJ)

 

» Kursy