Zakład Entomologii

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (pokój 3.32, sektor A, III piętro)

Telefon: +48 12 664 64 52; Faks: +48 12 664 5101 (sekretariat)

e-mail: dorota.lachowska-cierlik@uj.edu.pl

Aktualności

...

Więcej o nas

» Historia

Zakład Entomologii należy do najmłodszych jednostek organizacyjnych Instytutu Zoologii UJ. Utworzony został w 1999 roku z „grupy faunistycznej" Zakładu Zoologii Systematycznej i Zoogeografii. W związku z tym również tematyka badawcza jest w pewnym stopniu kontynuacją prac zainicjowanych i prowadzonych  początkowo w Katedrze Zoologii, a później w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Zoogeografii przez prof. dr hab. Stanisława Smreczyńskiego oraz przez prof. dr hab. Józefa Fudakowskiego.

Zasadniczym przedmiotem badań są chrząszcze z kilku rodzin należących do nadrodziny ryjkowcowatych (Curculionoidea). Tematyka prac dotyczy taksonomii, anatomii, kariologii i faunistyki. Zatrudnienie młodych pracowników pozwoliło rozszerzyć tematykę badawczą na biegaczowate (Carabidae), a także wprowadzić nowoczesne techniki badawcze. Duże zainteresowanie studentów atrakcyjną tematyką prac terenowych pozwoliło na włączenie ich do prac badawczych a zaowocowało to około 120 pracami magisterskimi. Wypromowano również 4 doktorów.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

dr hab. Stanisław Knutelski - Kierownik Zakładu

pokój 3.31, telefon: +48 12 664 64 50, faks: +48 12 664 5101 (sekretariat)

e-mail: s.knutelski@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik - profesor nadzw. UJ

pokój 3.32, telefon: +48 12 664 64 52

e-mail: dorota.lachowska-cierlik@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Łukasz Michalczyk - profesor nadzw. UJ

pokój 3.32, telefon: +48 12 664 64 52

e-mail: l.michalczyk@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Tomasz Pyrcz - profesor nadzw. UJ

pokój 3.31, telefon: +48 12 664 64 50 lub +48 12 664 42 52

e-mail: tomasz.pyrcz@uj.edu.pl

 

 

dr Joanna Kajzer-Bonk - asystent

pokój 3.39, telefon: +48 12 664 64 53

e-mail: joanna.kajzer@uj.edu.pl

 

» Pracownicy techniczni

mgr Magdalena Dudziak - specjalista biolog

pokój 3.39, telefon: +48 12 664 64 55

e-mail: magdalena.dudziak@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

mgr Ewa Forczek

mgr Radosław Brzezowski

» Projekty badawcze

Granty KBN:

 • Krajowa sieć informacji o bioróżnorodności; decyzja nr 115/E-343/SPB/MSN/P-04/DWM 721/2003-2004; koordynacja i organizacja węzła informacji w Instytucie Zoologii UJ.

Granty Phare,Tempus, Biomed i inne dofinansowywane ze środków zagranicznych:

 • LACOPE (Landscape Development, Biodiversity and Cooperative Livestock System), koordynowany w Polsce przez Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
 • SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY # 6 Sustainable Development, Global Change and Ecosystems;
  Project acronym: ALARM;
  Project full title: Assessing LArge-scale environmental Risks with tested Methods
  Proposal/Contract no.: 506675

» Współpraca naukowa

W budowie...

» Laboratoria

 • Pracownia Entomologii Molekularnej

Sektor A, III piętro, pokój 3.35, telefon: +48 12 664 6449

 • Pracownia Badań Terenowych

Sektor A, III piętro, pokój 3.159, telefon: +48 12 664 6455

 • Pracownia Bioróżnorodności

Sektor A, III piętro, pokój 3.34, telefon: +48 12 664 6454

 • Pracownia Morfometrii

Sektor A, III piętro, pokój 3.33, telefon: +48 12 664 6451

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2000

Knutelski S. 2000a. Materiały do poznania fauny z nadrodziny ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) Tatr Polskich. Wiad. entomol. 18 (4): 233-241

Knutelski S. 2000b. Uwagi o ryjkowcach (Coleoptera: Curculionoidea) Kotliny Nowotarskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56(2): 51-67

Pawłowski J., Petryszak B., Kubisz D., Szwałko P. 2000. Chrząszcze (Coleoptera) Bieszczadów Zachodnich. Monografie Bieszczadzkie 8: 9-143

2001

Knutelski S. 2001. Cryptorhynchinae weevils (Coleoptera: Curculionidae) of the Tatra Mountains. Contributions to the weevil fauna of the Tatra Mountains. Weevil News: http://www.curci.de/Inhalt.html, No. 6: 10 pp., CURCULIO-Institut: Mönchengladbach. (ISSN 1615-3472)

2002

Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2002. Echiniscus barbarae, a new species of tardigrade from Cuba Island (Tardigrada: Heterotardigrada, Echiniscidae, "arctomys group"). Zootaxa 53, pp. 1-4

Petryszak B., Pocheć P., Holecowa M., Holly M. 2002. Uwagi o interesujących ryjkowcach (Coleoptera: Curculionidae) Bieszczadów. Wiad. entomol. 21: 115-119

Petryszak B. 2002. Uwagi o rozmieszczeniu gatunków z rodzaju Bryodaemon Podlussany, 1998 (Coleoptera: Curculionidae) w Polsce. Wiad. entomol. 21: 109-113

2003

Stenberg P., Lundmark M., Knutelski S. and Saura A. 2003. Evolution of Clonality and Poliploidy in a Weevil System. Mol. Biol. Evol. 20(10): 1626-1632.

Petryszak B., Pocheć P. 2003. Remarks on Stomodes gyrosicollis BOHEMAN, 1843 (Coleoptera: Curculionidae), a species new to the fauna of Poland. Pol. Pismo Ent., 72: 211-214

Petryszak B. 2003. Pędrusie i ryjkowce (Apionidae, Curculionidae: Coleoptera), pp.: 101-112. W: Górecki A., Krzemień K., Skiba S., Zemanek B. 2003 (Eds.). Przyroda Magurskiego Parku Narodowego. Magurski Park Narodowy-Uniwersytet Jagielloński, Krempna-Kraków

Stenberg P., Lundmark M., Knutelski S. and Saura A. 2003. Evolution of clonality and poliploidy in a weevil model system, pp.: 69-95. In: Stenberg P. 2003. Origin and evolution in parthenogenetic weevils. Umea Universitet, ISBN 91-7305-389-9

2004

Watanabe M., Kikawada T., Fujita A., Forczek E., Adati T., and Okuda T. 2004. Physiological traits of invertebrates entering cryptobiosis in a post-embryonic stage. Eur. J. Entomol. 101: 439-444

Petryszak B. 2004. Chrząszcze, tęgopokrywe Coleoptera, pp. 25; Archostemata, pp.27; Chrząszcze drapieżne Adephaga, pp. 28; Kobielkowate Anthribidae, pp. 62; Pędrusie Apionidae, 63; Attelabidae, Ryjkowce Curculionidae, Dryopthoridae, pp. 64; Erirhinidae, pp 69, Nanophyidae, Nemonychidae, pp. 70; Rhynchitidae, p. 71. W: Bogdanowicz W. et al. 2004 (red.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I. MiIZ PAN, Warszawa

2005

Łapiński S., Skalski T. 2005 Demographic parameters and heavy metals accumulation in tissues of earthworm Eisenia foetida (SAV.) bred in contaminated substrata with various pH and moisture. Ecological Chemistry and Engineering 12: 1-7

Colonnelli E., Knutelski S. 2005. Redescription and new records of Ranunculiphilus pseudinclemens (DIECKMANN, 1969), with a key to the species of the genus (Coleoptera: Curculionidae: Ceutorhynchinae). Genus, 16 (3)

» Doniesienia zjazdowe

2002

Petryszak B., Pocheć P. 2002. Stonkowate (Chrysomelidae) i ryjkowcowate (Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Beskidu Żywieckiego. Konferencja z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Jerzego Pawłowskiego. Kraków, Muz. Przyr. Geneza i zmiany bezkręgowej fauny Karpat i wyżyn podkarpackich.

Pośpiech N., Skalski T. 2002. Charakterystyka zgrupowań owadów epigeicznych na terenach poprzemysłowych, poddawanych rekultywacji. Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań - Olsztyn. Ochrona owadów w Polsce - ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków.

Skalski T., Banaś B., Bacz M., Armatys P., Reszka J. 2002. Wpływ fragmentacji terenu na strukturę i specjalizację ekologiczną zgrupowń ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) polan górskich. Ogólnopolska konferencja naukowa. Poznań - Olsztyn. Ochrona owadów w Polsce - ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków.

Skalski T., Kubiak P., Kramarz P. and Laskowski R. 2002. Variation in the timing of the seasonal occurrence in Ground Beetles (Coleoptera, Carabidae) along pollution gradient, p. 48. Abstract Book, SETAC Europe 12th Annual Meeting 12-16 May 2002, Vienna, Austria.

Skalski T., Kramarz P., Laskowski R. and Stone D. 2002. Ground beetle community responses to heavy metal pollution, p. 245. . Abstract Book, SETAC Europe 12th Annual Meeting 12-16 May 2002, Vienna, Austria

2004

Skalski T. 2004. Molecular Phylogeography of Carpathian Endemic Genus Bryodemon Podlusany (1998) (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) – Preliminary Results. Fauna Carpathica 2004 meeting. The Second Conference of Carpathian Zoologists Smolenice Castle, Slovakia, pp. 17-19

Knutelski S. 2004. On weevil species fauna of Nemonychidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Erirhinidae and Apionidae (Coleoptera: Polyphaga: Curculionoidea) of the Tatra Mountains. Book of Abstracts. Fauna Carpathica Meeting 2004, Smolenice, Slovakia, pp. 23

Knutelski S., Tykarski P. 2004. Beetle (Coleoptera) biodiversity of the Tatra Mountains requires research. Book of Abstracts. Fauna Carpathica Meeting 2004, Smolenice, Slovakia, pp. 23

Brzezowski R., Nakamura S., Yoshida 2004. Seasonal occurrence of parasitoids attacking Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae) in Kenia. Abstract book – XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, PS1S434

R. Brzezowski, S. Nakamura, T. Yoshida. 2004 Life history parametres of Palexorista zonata (Diptera: Tachinidae); host acceptance & suitability of three lepidopteran species. Abstract book – XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, PS2S421

2005

Radwański J.M. 2005. Czynniki środowiskowe wpływające na zróznicowanie wielkości populacji gatunków z rodzaju Carabus w krajobrazie górskim. II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców". Katedra Ochr. Przyr., Stud. Koło Nauk. Ochr. Przyr. Uniw. Łódz., Łódź, 21-23 kwietnia 2005

Petryszak B., Pocheć P. 2005. Stonkowate (Chrysomelidae) i ryjkowcowate (Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) Beskidu Żywieckiego, abstrakt, 55 pp. W: Jubileusz prof. dr hab. Jerzego Pawłowskiego. Geneza i zmiany bezkręgowej fauny Karpat i Wyzyn podkarpackich. Biuletyn Muz. Przyr. w Krakowie, 3. Kraków

Kiriczenko M., Babko R., Skalski T. 2005. Nasilielenja turniw (Coleoptera, Carabidae) w umowach bieriegiw girskich riczok Karpat. Toezi dopowidiej naukowoj entomologicznoj konfjerjencji, priswiaczienoj pamiati czliena-korespondenta NAN Ukrajni, doktora biołogicznich nauk, profesora W.G. Dolina. Lwiw, 5-19 sjerpnina 2005

» Tematyka prac magisterskich

 • taksonomia, systematyka, faunistyka, ekologia, biogeografia i ewolucja owadów,
 • zoocenozy chrząszczy,
 • pochodzenie i synantropizacja entomofauny,
 • waloryzacja faunistyczna obiektów chronionych,
 • monitoring faunistyczny.

» Kursy

W budowie...

» Materiały dla studentów

Brak

» Stacja Górska w Ochotnicy Górnej

Stacja Górska Instytutu Zoologii UJ
Adres: 34-453 Ochotnica Górna-Jaszcze 262
Tel. 18 262 41 21

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Petryszak
Stały pracownik stacji: Marian Krzyśko

Informacje ogólne

Duże zainteresowanie studentów zajęciami i pracami terenowymi doprowadziło do podjęcia starań o utworzenie stacji terenowej Instytutu Zoologii UJ. Po wieloletnich poszukiwaniach i pokonaniu wielu trudności, dzięki bardzo dużej przychylności Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, a szczególnie ówczesnego Rektora prof. dr  hab A. Gierowskiego, Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Czesława Jury i Kwestora mgr  Zbigniewa Pyrcza w dniu 13.06.1984 r. podpisana została umowa kupna-sprzedaży nieruchomości w Ochotnicy Górnej (Jaszcze). W jej skład  wchodzi działka o powierzchni.48,7 a oraz budynek mieszkalny (kubatura 679m3) i zabudowania gospodarcze (kubatura 623m3).

Stacja położona jest w Gorcach w dolinie potoku Jaszcze. Stwarza dogodne warunki do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wielu dziedzin nauk biologicznych, geografii czy geologii. Jest także dobrym miejscem wypadowym w Pieniny (11 km), Beskid Sądecki (9 km), Beskid Wyspowy (20 km) oraz Tatry (25 km).

 

Baza

Stacja dysponuje: 5 pokojami, pracownią dydaktyczną dla 12 studentów (wyposażoną w lupy binokularne, mikroskopy świetlne oraz rzutnik do slajdów), kuchnią oraz zapleczem sanitarnym. Dojazdy W sezonie (czerwiec-wrzesień) z Krakowa do Ochotnicy Górnej autobusem PKS (połączenia najlepiej sprawdzić w aktualnym rozkładzie jazdy)