Zakład Neuroanatomii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Tematy prac magisterskich:

Spis aktualnie realizowanych tematów można znaleźć na stronie:

http://www.zn.binoz.uj.edu.pl/zespol/magistranci-licencjaci

 

Seminaria: Wybrane zagadnienia z neurobiologii. magisterskie odbywa się w semestrze zimowym i letnim, w czwartki o godz. 12:00 w Sali 203.

Wymagania: Zaliczenie kursów prowadzonych przez Zakład Neuroanatomii; znajomość języka angielskiego

Uwaga: Więcej informacji pod adresem internetowym: http://www.zn.binoz.uj.edu.pl

Numery telefonów

 

Setkowicz-Janeczko Zuzanna .................... 12 664 50 12

Sołtys Zbigniew ...................................... 12 664 50 13

Kaczyńska Małgorzata .............................. 12 664 50 13

Bontor Klaudia ........................................ 12 664 50 13

Doktoranci .............................................. 12 664 50 14