Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

telefon: +48 12 664 53 73 

e-mail: marian.lewandowski@uj.edu.pl

Uwaga: Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu

Numery telefonów

Błasiak Anna ........................................ 12 664 53 72

Błasiak Tomasz ..................................... 12 664 53 57

Chrobok Łukasz .................................... 12 664 50 44

Hess Grzegorz ...................................... 12 664 52 39

Lewandowski Marian ............................. 12 664 53 73

Nowik Patrycjusz .................................. 12 664 53 57

Orłowska-Feuer Patrycja ........................ 12 664 50 44

Palus-Chramiec Katarzyna ...................... 12 664 50 44

Świątkiewicz Gracjan ............................. 12 664 50 44

Doktoranci ............................................ 12 664 53 56

Pokój przygotowawczy ............................ 12 664 53 66

Pokój mikroskopowy ............................... 12 664 53 67

Pokój sprzętowy ..................................... 12 664 53 65

Pracownia patch-clamp ............................ 12 664 53 63 i 53 68

Pracownia behawioralna ........................... 12 664 53 71

Pracownia biochemiczno-immunologiczna ... 12 664 53 59

Pracownia elektrofizjologiczna ................... 12 664 53 64 i 53 69

Pracownia elektroforezy ........................... 12 664 53 58