Władze

Dyrektor

dr hab. Paweł Grzmil, prof. nadzw. UJ

tel. +48 12 664 50 64

e-mail: pawel.grzmil@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Studenckich

dr hab. Anna Ptak, prof. nadzw. UJ

tel. +48 12 664 50 01

e-mail: anna.ptak@uj.edu.pl

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Elżbieta Kołaczkowska, prof. nadzw. UJ

tel. +48 12 664 50 65

e-mail: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl