XXXIV Konferencja Embriologiczna – Rośliny • Zwierzęta • Człowiek

pod honorowym patronatem

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XXXIV Konferencji Embriologicznej – Rośliny • Zwierzęta • Człowiek.

Konferencja przesunięta, nowa data: 26-29 maja 2021

Szanowni Państwo, uczestnicy 34. Konferencji Embriologicznej!

Rozwój sytuacji epidemicznej w Polsce zmusza nas do zmiany terminu naszej konferencji. Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z Komitetem Naukowym, zdecydował o przesunięciu 34. Konferencji Embriologicznej na 26-29 maja 2021 roku.

Jednocześnie pragnę poinformować, że doceniając wysiłek jaki włożyli Państwo w przygotowanie streszczeń na 34. Konferencję Embriologiczną i biorąc pod uwagę inne uwarunkowania, suplement Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica zawierający streszczenia doniesień konferencyjnych zostanie wydrukowany w maju br.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji konferencji w przyszłym roku zostaną wypracowane w późniejszym czasie. Jeśli ktoś z Państwa już teraz wie o kolizji nowego terminu konferencji z innymi wydarzeniami, uprzejmie prosimy o wiadomość.

W jednostkowych, pilnych sprawach związanych z konferencją prosimy o kontakt przez skrzynkę mailową: embriologiczna@uj.edu.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

dr hab. Mariusz Jaglarz, prof. UJ

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

» Rejestracja uczestników

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na załączonej karcie zgłoszenia, którą po wypełnieniu należy przesłać na adres e-mail: embriologiczna@uj.edu.pl do dnia 15 grudnia 2019.

W karcie zgłoszenia uczestnictwa prosimy podać przewidywaną formę wystąpienia:

 • wystąpienie ustne (15 min.)

 • poster

Językiem konferencji będzie język polski lub angielski.

» Opłata konferencyjna

 

Pracownicy i doktoranci 500 PLN

Studenci 450 PLN

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić do 15 lutego 2020 na konto Konferencji.

nr konta: 34 1240 4722 1111 0000 4860 3050

Odbiorca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Prosimy koniecznie umieścić w tytule przelewu dopisek: Imię_Nazwisko_Embriologiczna 2020

 • ze względów organizacyjnych prosimy też o informację o dokonanym przelewie na adres: embriologiczna@uj.edu.pl

 • faktury potwierdzające zapłatę będą do odbioru w czasie trwania konferencji.

Opłata wniesiona po 15 lutego 2020 r. wynosi 600 PLN.

Uwaga:

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego przed dokonaniem wpłaty koniecznie muszą zwrócić się o wystawienie noty wewnętrznej (prosimy o przesłanie maila na adres embriologiczna@uj.edu.pl).

 

Opłata konferencyjna zapewnia:

 • prawo do uczestniczenia w obradach i sesjach plakatowych,

 • materiały konferencyjne,

 • egzemplarz specjalnego wydania Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica zawierający streszczenia doniesień konferencyjnych,

 • udział w uroczystej kolacji,

 • udział w przerwach kawowych,

 • udział w imprezie plenerowej

 

Uwaga:

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia (poza wymienionymi powyżej).

» Noclegi

Uczestnicy konferencji dokonują rezerwacji noclegów bezpośrednio w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Geovita-Zakopane (ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane):

- telefonicznie: 18 20 660 41 lub 695 377 718 za pośrednictwem recepcji na hasło UJ 20-23.05

- mailowo: zakopane@geovita.pl (koniecznie z dopiskiem UJ 20-23.05)

Prosimy nie korzystać z systemu rezerwacji elektronicznej on-line na stronie ośrodka!

Pokój dla dwóch osób (doba): 60 PLN brutto za osobę

Pokój dla trzech osób (doba): 60 PLN brutto za osobę (kompleks złożony z pokoju/sypialni (2 łóżka) i pokoju typu "studio" (1 łóżko)

Pokój dla jednej osoby (doba): 95 PLN brutto za osobę (tylko ograniczona liczba miejsc)

Wszystkie pokoje mają łazienkę, TV sat, radio, telefon i dostęp do internetu bezprzewodowego.

Apartament rodzinny dla czterech osób (doba): 150 PLN brutto

Domek dla czterech osób (doba): 150 PLN brutto (I kondygnacja obejmuje łazienkę, aneks kuchenny i pokój z dwoma łóżkami, II kondygnacja - dwa łóżka)

Rezerwacji należy dokonać do 30.03.2020 r. (po tym terminie nie ma gwarancji miejsca ani ceny w ośrodku).

Więcej informacji na stronie internetowej ośrodka: http://geovita.pl/zakopane/#informacje-o-obiekcie

STUDENCI I DOKTORANCI

Organizatorzy konferecji zarezerwowali wstępnie 11 miejsc noclegowych w Domu Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Lonka” (2 km od miejsca konferencji).

1 pokój 2-osobowy (doba): 42 PLN brutto za osobę

1 pokój 4-osobowy (doba): 42 PLN brutto za osobę

1 pokój 5-osobowy (doba): 42 PLN brutto za osobę

Uwaga! Cena na 2020 rok nie jest jeszcze znana i będzie prawdopodobnie wyższa!

Osoby zainteresowane noclegiem w DPT "Lonka" proszone są o szybki kontakt z organizatorami konferencji przez adres: embriologiczna@uj.edu.pl

Więcej informacji o DPT „Lonka” na stronie internetowej: https://ds.uj.edu.pl/domy-pracy-tworczej/lonka

» Streszczenia/Abstrakty

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA STRESZCZEŃ (ABSTRAKTÓW)

1. Tytuł abstraktu:

a) w języku polskim:

b) w języku angielskim:

2. Autor/autorzy (pełne imię, skrót drugiego imienia, nazwisko):

3. Instytucja (nazwa instytucji + pełny adres z kodem pocztowym + adres e-mail autora do korespondencji):

4. Instrukcja przygotowania abstraktów:

 • Abstrakt w języku angielskim; MS Word wersja 2010 lub nowsza.
 • Całkowita długość abstraktu nie może przekroczyć 400 słów (łącznie z tytułem doniesienia, nazwiskami autorów, adresami instytucji, references, etc.).
 • Abstrakt nie może zawierać tabel ani ilustracji.

 

Formatowanie abstraktu

Tytuł (czcionka Times New Roman; bold 14)

Nazwiska autorów (czcionka: Times New Roman; normal 12)

Pełny adres instytucji łącznie z adresem e-mail (czcionka: Times New Roman; italic 12; zaznaczone na czerwono)

 • Proszę zostawić jedną pustą linię pomiędzy: tytułem, nazwiskami autorów, adresami i początkiem tekstu.
 • Odstęp między wierszami tekstu pojedynczy.

 

References

a) w treści abstraktu: Newton (1990); Newton and Berrie (1982); (Ward, 1950; Hiroshi and Ohta, 1970); jeśli 3 autorów lub więcej: (Zinkowski et al., 1991),

b) w spisie (czcionka: Times New Roman; normal 10, odstęp 1),

c) należy podać pełne nazwy czasopism (nie skróty).

 • Proszę zwrócić uwagę, aby nazwiska autorów cytowanych publikacji w References były napisane kapitalikami (nie wersalikami; zgodnie ze wzorem poniżej).
 • Słowa bądź znaki pisane kursywą, indeksy oraz inne znaki oraz autorów w spisie REFERENCES proszę zaznaczyć czerwonym kolorem czcionki.

Przykład poprawnie sformatowanego abstraktu znajduje się TUTAJ.

Plik MS Word zawierający abstrakt: należy zatytułować: „nazwisko_abstrakt”.

Abstrakt w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres: embriologiczna@uj.edu.pl do 15 marca 2020 r.

» Plakaty

Maksymalne rozmiary plakatów (posterów):

Szerokość: 80 cm

Długość: 100 cm

 

* plakaty będzie można przyczepiać taśmą klejącą lub specjalną plasteliną

» Publikacja doniesień

 

Streszczenie doniesień zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica (IF=1,111). Szczegóły dotyczące przygotowania streszczeń zostaną podane w komunikacie nr 2. Przewidywany termin nadsyłania streszczeń to 15 marca 2020.

» Ważne daty

 

Zgłoszenia uczestnictwa ...... 15 grudnia 2019

Opłata konferencyjna .......... 15 lutego 2020

Streszczenia ...................... 15 marca 2020

Rezerwacje noclegów .......... 30 marca 2020

» Komitety

Komitet Honorowy

Małgorzata Kruczek - Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Paweł Grzmil – Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jan Ostrowski - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

Szczepan Biliński – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności

Elżbieta Pyza – Dyrektor IV Wydziału Polskiej Akademii Umiejętności

Komitet Naukowy

Alicja Boroń - Uniwersytet Warmijsko-Mazurski, Katedra Zoologii

Małgorzata Daczewska - Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt

Andrzej Joachimiak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin

Rafał Mól - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Botaniki Ogólnej

Piotr Świątek - Uniwersytet Śląski, Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Komitet Organizacyjny

Mariusz Jaglarz - Przewodniczący

Teresa Szklarzewicz - vice-Przewodnicząca

Anna Michalik - sekretarz

Aneta Słomka - koordynator z ramienia Komisji Biologii Rozwoju PAU

Członkowie

Michał Kobiałka

Katarzyna Michalik

Małgorzata Sekuła

Wacław Tworzydło

Monika Żelazowska

» Sponsorzy

 

A&A Biotechnology

 

Eppendorf

 

GF Microsystems

 

PIK Instruments

PIK Instruments jest rozwijającą się firmą, która w swojej ofercie posiada już ponad 25 producentów sprzętu laboratoryjnego. Specjalizuje się w mikroskopii elektronowej, preparatyce próbek oraz mikroskopii sił atomowych. Ponadto, zakresem swej działalności obejmuje metalografię, usługi laboratoryjne, szkolenia oraz serwis.

Misją PIK Instruments jest zwiększenie innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych, co pozwala na wygodniejsze i szybsze prowadzenie badań. Celem działalności firmy jest rozwijanie i wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i najnowocześniejszej aparatury badawczo-naukowej.

PIK Instruments jest właścicielem pierwszego w Polsce sklepu internetowego z akcesoriami do laboratoriów Micro-Shop https://micro-shop.pl/. Z racji tego, iż fundamentalnym wyznacznikiem sukcesów handlowo-wdrożeniowych firmy jest zadowolenie odbiorców oraz osiąganie przez nich zamierzonych wyników badawczych, PIK Instruments wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ułatwiając proces zamówienia. Micro-Shop sprawia, iż wystarczy parę kliknięć od wyboru produktu do chwili jego dostarczenia.

Zespół PIK Instruments tworzy wysoce wykwalifikowany personel, który doradzi w każdej kwestii: mikroskopii, preparatyki, metalografii, czy doboru odpowiednich materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. W przypadku jakichkolwiek pytań zespół PIK Instruments zaprasza do kontaktu - kontakt@pik-instruments.pl

Więcej informacji na stronie http://pik-instruments.pl/

 

Precoptic Co. NIKON Mikroskopy

Przede wszystkim perfekcyjna optyka

Nikon jest światowym liderem w produkcji najwyższej klasy urządzeń optycznych - głównie aparatów fotograficznych i mikroskopów. Ten wielki japoński koncern z siedzibą w Tokio działa na wszystkich kontynentach i słynie z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz perfekcji wykonania. Ostatnie lata przyniosły Nikonowi znaczny wzrost sprzedaży i umocnienie się na pozycji lidera rynku - przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie najwyższa jakość jest absolutnie podstawowym wymaganiem profesjonalnych użytkowników. Również w Polsce Nikon osiągnął sukces. Mikroskopy Nikon są wykorzystywane przez kilkanaście tysięcy polskich użytkowników - w tym największe autorytety naukowe. Odbyło się to w dużej mierze dzięki przełomowi technicznemu, jaki konstruktorzy Nikon dokonali pod koniec lat 90-tych - systemowi optycznemu CFI60.