Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Pokaż III Kampus UJ na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 9, I piętro
30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 06
12 664 50 07
12 664 50 08
12 664 50 09
Fax
12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. Michała Kobiałki pt. „Endosymbiotyczne mikroorganizmy piewików z podrodziny Deltocephalinae (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae). Charakterystyka molekularna, ultrastruktura oraz transowarialny przekaz”

Obrona odbędzie się 11.06.2018 r. o godzinie 10.00 w INSTYTUCIE ZOOLOGII i BADAŃ BIOMEDYCZNYCH UJ, w sali nr 0.14, ul. Gronostajowa 9, Kraków.

Promotor: prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

Promotor pomocniczy: dr Anna Michalik, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Maryańska-Nadachowska, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Świątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Z poważaniem,

Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

dr hab. Paweł Grzmil