Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Pokaż III Kampus UJ na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 9, I piętro
30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 06
12 664 50 07
12 664 50 08
12 664 50 09
Fax
12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej Pana mgr. Michała Kiełbińskiego, pt. „Zmiany strukturalne i funkcjonalne w zwierzęcym modelu niedorozwoju mózgu”

Obrona odbędzie się 18.06.2018 r. o godzinie 11.00 w INSTYTUCIE ZOOLOGII i BADAŃ BIOMEDYCZNYCH UJ, w sali nr 0.14, ul. Gronostajowa 9, Kraków.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Janeczko, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Czuczwar, Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. dr hab. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.

Z poważaniem,

Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

dr hab. Paweł Grzmil