Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Pokaż III Kampus UJ na większej mapie

Adres
ul. Gronostajowa 9, I piętro
30-387 Kraków
Telefon
12 664 50 06
12 664 50 07
12 664 50 08
12 664 50 09
Fax
12 664 51 01

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia, że w dniu 13.07.2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Kuci, pt.:„Wpływ subletalnego stresu w postaci wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na kompetencje rozwojowe i metabolizm zarodków świni podczas ich przedimplantacyjnego rozwoju”

Promotor:

dr hab. Marek Romek (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek A. Modliński (Instytut Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec)

prof. dr hab. Maria Skrzyszowska (Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy Balice k. Krakowa)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS TEAMs. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią dr hab. Elżbietą Kołaczkowską, prof. UJ: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl, w terminie do dnia 10.07.2020 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

TEKST ZAWIADOMIENIA