Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor C, II piętro)

Telefon: +48 12 664 53 37 lub +48 12 664 53 38; Faks: +48 12 664 50 99

e-mail: elzbieta.pyza@uj.edu.pl

 

Aktualności

POSZUKUJEMY MAGISTRANTÓW I DOKTORANTÓW

W związku z realizacją dwóch projektów badawczych, poszukujemy chętnych studentów i doktorantów do wspólnych prac. Więcej informacji otrzymają Państwo kontaktując się z Panią dr hab. Anną Osyczką lub Panem dr. hab. Grzegorzem Tylko.

SEMINARIA ZAKŁADU

​Seminaria odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych (I piętro, obok Sekretariatu). Serdecznie zapraszamy!

​KONFERENCJA NEUROFLY 2018

​Zakład Biologii i Obrazowania Komórki jest współorganizatorem konferencji 17th European Drosophila Neurobiology Conference NEUROFLY 2018. Więcej informacji na stronach konferencji pod adresem neurofly2018.pl

​TYDZIEŃ MÓZGU 2018 "Pamięci prof. Jerzego Vetulaniego"

12-18 marca 2018, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego,  godzina 17.00, WSTĘP WOLNY!

​PROGRAM

12.03.2018 prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – „Co modelowanie neurocybernetyczne i symulacja komputerowa mogą wnieść do wiedzy o mózgu”

13.03.2018 prof. dr hab. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu) - "Diagnozowanie i leczenie guzów mózgu u ludzi".

14.03.2018 prof. dr hab. Dominika Dudek (Collegium Medicum UJ) – „Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – choroba ludzi kreatywnych”

15.03.2018 dr Paweł Boguszewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie) – „Naukobzdury i pseudomedycyna”

16.03.2018 prof. dr hab. Irena Nalepa (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie) – „Stres, depresja, leki przeciwdepresyjne a plastyczność neuronalna”

17.03.2018 prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Uniwersytet Jagielloński) – „Mechanizm okołodobowego zegara biologicznego - Nagroda Nobla 2017”

18.03.2018 prof. dr hab. Janusz Rybakowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu) – „Choroby psychiczne w świetle teorii ewolucji”

Imprezy towarzyszące:

Pokaz filmów w Akademii Ignatianum

19 marca 2018 , poniedziałek, godz. 18.00 "Motyl: Still Alice" (2015), w reż. R. Glazer, W. Westmoreland, sala 412 (mała aula)

20 marca 2018, wtorek, godz. 18.00 "Jaskinia zapomnianych snów" (2010), w reż. W. Herzoga, sala 412 (mała aula).

Po projekcjach planowana jest dyskusja.

Miejsce: Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26 

Wstęp wolny! 

Więcej o nas

» Historia

Korzenie Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki sięgają lat 50 XX wieku. Inicjatorem powołania zakładu był profesor Zygmunt Grodziński, ówczesny kierownik Katedry Anatomii Porównawczej. W jego zamyśle pojawił się projekt utworzenia Zakładu Cytofizjologii przy Katedrze. Kandydatem na kierownika rzeczonego Zakładu był dr Andrzej Pigoń, wykształcony w tym kierunku w wielu prestiżowych laboratoriach Anglii, Danii i Szwecji. Po otrzymaniu nominacji na docenta (1954) został formalnie powołany na kierownika zakładu (1955). W dziesięć lat później nastąpiła na Uniwersytecie Jagiellońskim reorganizacja jednostek naukowo-dydaktycznych i Zakład Cytofizjologii otrzymał pełną samodzielność i niezależność lokalową oraz administracyjną w nowo wybudowanym budynku Zoologii. Po wyjeździe kierownika zakładu do USA (1966) zakład rozwiązano, co spowodowało, że Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, poza Zakładem Cytologii Roślin nie posiadał jednostki naukowo-badawczej ukierunkowanej na badania i dydaktykę biologii komórki zwierzęcej.

Pierwsze próby wypełnienia powstałej luki dydaktycznej i badawczej pojawiły się wraz z stworzeniem Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Pracowni Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych, której kierownik (prof. dr hab. Wincenty Kilarski) przejął wykłady i ćwiczenia z cytologii i histologii. W roku 1986 został formalnie powołany do życia Zakład Cytologii i Histologii na bazie osobowej i majątkowej wspomnianych wyżej pracowni. Od tego czasu Zakład wzbogacił się o kilka mikroskopów elektronowych (4), oraz nowoczesną aparaturę peryferyczną, która umożliwiała studia na poziomie komórkowym i w pewnym zakresie również molekularnym. Natomiast Pracownia Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych stała się integralną częścią Zakładu będąc równocześnie pracownią wydziałową.

Głównymi kierunkami badawczymi Zakładu były: struktura mięśni kręgowców, organizacja morfologiczna płytek żółtka jaj kręgowców, architektonika powierzchni błony oocytów płazów, struktura mięśnia sercowego ryb a w latach ostatnich 1990 – 2001 analiza dynamiki połączeń szczelinowych w macicach ludzkich oraz niektórych gryzoni. Od 2001 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Elżbieta Pyza. Oprócz kontynuacji wcześniej prowadzonej tematyki naukowej w Zakładzie rozpoczęto również badania nad układem nerwowym kręgowców i bezkręgowców, zwłaszcza nad zagadnieniem plastyczności synaptycznej i neuronalnej. Ponadto prowadzone są badania ekotoksykologiczne oraz dotyczące biologii kości.

Od 01.04.2011 roku Zakład Cytologii i Histologii zmienia swoją nazwę na Zakład Biologii i Obrazowania Komórki.

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Kierownik Zakładu

pokój 2.101, telefon: 12 664 53 37 i 12 664 53 38, faks: 12 664 50 99

termin konsultacji: środa 14.00-15.00 i czwartek 14.00-15.00

e-mail: elzbieta.pyza@uj.edu.pl

Specjalność: zoologia, neurobiologia, biologia komórki

Zainteresowania badawcze: rytmy biologiczne, biologia komórki, anatomia i fizjologia układu nerwowego owadów, ekotoksykologia

 

 

prof. dr hab. Wincenty Kilarski – profesor emerytowany

pokój 2.100, telefon: +48 12 664 53 36

e-mail: wincenty.kilarski@uj.edu.pl

Specjalność: zoologia, biologia komórki, mikroskopia elektronowa

Zainteresowania badawcze: ultrastruktura komórek, w szczególności włókien mięśniowych

 

 

dr hab. Janusz Karasiński – adiunkt

pokój 2.102, telefon: +48 12 664 53 39

e-mail: janusz.karasinski@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

Zainteresowania badawcze: miogeneza, białka mięśniowe, hodowle komórkowe połączenia szczelinowe, komórki macierzyste

 

 

dr hab. Marek Romek – adiunkt

pokój 1.94, telefon: +48 12 664 53 41

termin konsultacji: poniedziałek 14.00-15.00

e-mail: marek.romek@uj.edu.pl

Specjalność: fizyka medyczna

Zainteresowania badawcze: biologia rozwoju ssaków

 

 

dr hab. Anna Maria Osyczka – adiunkt

pokój 1.93, telefon: +48 12 664 53 42

termin konsultacji: po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną

e-mail: a.m.osyczka@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki, biologia molekulara

Zainteresowania badawcze: białka morfogenetyczne kości, sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, mechanizmy molekularne regeneracji kości, biomateriały

 

 

dr hab. Grzegorz Tylko – adiunkt

pokój 1.92, telefon: +48 12 664 53 36

termin konsultacji: czwartek 12.00-14.00

e-mail: grzegorz.tylko@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki, mikroanaliza rentgenowska, mikroskopia elektronowa

Zainteresowania badawcze: symulacje Monte Carlo w analizie mikrowiązkowej, procesy apoptozy i autofagii w różnicujących komórkach macierzystych, toksykologia akrylamidu

 

 

dr Jolanta Górska-Andrzejak - adiunkt

pokój 1.92, telefon: +48 12 664 53 40

termin konsultacji: po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną

e-mail: j.gorska-andrzejak@uj.edu.pl

Specjalność: zoologia, neurobiologia

Zainteresowania badawcze: rozwój, anatomia i fizjologia układu nerwowego owadów, rytmy biologiczne

 

 

dr Wojciech Krzeptowski

pokój 1.94, telefon: +48 12 664 53 41

e-mail: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

Specjalność: genetyka

Zainteresowania badawcze: genetyka Drosophila melanogaster, rytmy okołodobowe, neurobiologia

 

 

dr Milena Damulewicz

pokój 2.92, telefon: +48 12 664 53 40

e-mail: milena.damulewicz@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

Zainteresowania badawcze: zegar biologiczny, neuroplastyczność, mechanizmy regulujące diapauzę owadów

» Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Elżbieta Chwastek - samodzielny biolog

pokój 2.77, telefon: +48 12 664 53 46

e-mail: ela.guzik@uj.edu.pl

Specjalność: ochrona środowiska

Zainteresowania badawcze: ekotoksykologia

 

 

dr inż. Olga Woźnicka - specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.72, telefon: +48 12 664 53 52

e-mail: olga.woznicka@uj.edu.pl

Specjalność: inżynieria materiałowa

Zainteresowania badawcze: mikroskopia elektronowa transmisyjna, metale w medycynie

 

 

dr Grzegorz Wojtczak - specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.96, telefon: +48 12 664 64 72

e-mail: g.wojtczak@gmail.com

Specjalność:

Zainteresowania badawcze:

 

» Doktoranci

mgr Bernadetta Bilska

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.96, telefon: +48 12 664 64 72

e-mail: bernadetta.bilska@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

 

 

mgr Bartosz Doktór

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: bartosz.doktor@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

 

 

mgr Ewelina Kijak

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: ewelina.kijak@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

Zainteresowania: neuroplastyczność w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster

 

 

mgr Marcin Kucia

promotor: dr hab. Marek Romek

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: marcin.kucia@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

 

 

mgr Lucyna Walkowicz

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 46

e-mail: lucyna.walkowicz@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

 

 

mgr inż. Jerzy Wiater

promotor: dr hab. Marek Romek

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: jerzy.wiater@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biotechnologia stosowana

Zainteresowania: ksenotransplantacja, inżynieria tkankowa, komórki macierzyste, biologia rozrodu ssaków

 

 

mgr Matylda Niedziela

promotor: dr hab. Grzegorz Tylko

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: m.niedziela@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

​Zainteresowania:

 

 

mgr Krzysztof Łukowicz

promotor: dr hab. Anna M. Osyczka

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

e-mail: krzysztof.lukowicz@doctoral.uj.edu.pl

Specjalność​: biologia stosowana

Zainteresowania:​ bioinżynieria komórek i tkanek, biologia oraz medyczne wykorzystanie komórek macierzystych, biomateriały, kultury in vitro

 

 

» Magistranci i licencjaci

MAGISTRANCI:

Marcin Borysewicz (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

Elżbieta Pańczyszyn (dr hab. Grzegorz Tylko)

Karolina Wierzbicka (dr hab. Grzegorz Tylko)

Magdalena Pamuła (dr hab. Grzegorz Tylko)

Patrycja Ceglarek ​(dr hab. Grzegorz Tylko)

LICENCJACI:

Kornelia Chandzlik (dr hab. Grzegorz Tylko)

Dominika Czarnecka​ (dr hab. Grzegorz Tylko)

Agnieszka Płonka (dr hab. Grzegorz Tylko)

Agnieszka Tyrała​ (dr hab. Grzegorz Tylko)

 

» Projekty badawcze

 • NCN grant OPUS11 2016/21/B/NZ5/00217: Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba ewaluacji standaryzacji biomateriałów ​in vitro (2017-2020) (dr hab. Anna M. Osyczka)
 • M-ERA.NET2 2016/22/Z/ST5/00692: Inżynieria i funkcjonalizacja systemów kontrolowanego uwalniania substancji bioaktywnych z Pelargonium sidoides​ w leczeniu ognisk zapalnych spowodowanych paradontozą (2017-2019) (partnerzy: dr hab. Anna M. Osyczka i dr hab. Grzegorz Tylko)
 • NCN grant SONATA 2014/15/D/NZ3/05207: Regulacja plastyczności synaptycznej przez zegar okołodobowy u Drosophila melanogaster (2015-2018) (dr Milena Damulewicz)
 • NCN grant 2014/15/B/NZ3/04754: Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji (2015-2018) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • NCN grant 2014/13/B/ST8/02973: Material determinants of biological activity of new-generation simple and composite bioactive materials (Wskaźniki aktywności biologicznej prostych i kompozytowych materiałów bioaktywnych nowej generacji) (2015-2017) (wykonawca: dr hab. Anna Maria Osyczka)
 • NCN grant SYMFONIA 2014/12/W/N26/00454: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka (2014-2019) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, partner w projekcie)
 • 7 Framework Programme, FP-PEOPLE-2012-ITN, INsecTIME 316790, Insect timing (2013-2017) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, partner w projekcie)
 • NCN OPUS 5 2013/09/B/NZ7/02554: Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych (2014-2017) (wykonawca dr hab. Janusz Karasiński)
 • NCN grant OPUS 2012/07/B/NZ9/01326: Czynniki modyfikujące hodowane zarodki świni: Implikacje cytologiczne i biotechnologiczne (2013-2017) (dr hab. Marek Romek)
 • NCN grant OPUS DEC-2012/07/B/NZ3/02908: Rola oksygenazy hemowej w regulacji zegara okołodobowego Drosophila melanogaster (2013-2016) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • NCN grant HARMONIA 4 2013/08/M/NZ7/00787 Wpływ treningu wytrzymałościowego na bioenergetykę mitochondriów mięśni szkieletowych (2013-2016) (wykonawca dr hab. Janusz Karasiński)
 • NCN grant 2011/N/NZ3/01250: Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności interneuronów L2 w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster (2012-2014) (mgr Ewelina Kijak)
 • NCN grant 2011/01B/NZ4/00664: Inżynieria tkanki kostnej z wykorzystaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych, białek morfogenetycznych kości, bioaktywnych rusztowań i dynamicznych warunków hodowli (2012-2014) (dr Anna Maria Osyczka)
 • MNiSW DPN-WI-531-10167-3/MK/12 Zakup mikroskopu elektronowego transmisyjnego do aplikacji biologicznych (2013-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Grzegorz Tylko)
 • MNiSW N N304 038440: Toksokinetyka metali u bezkręgowców: modele i fizjologia – we współpracy z prof. dr hab. Ryszardem Laskowskim (2011-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiSW N N301 038240: Rola białka Bruchpilot (BRP w plastyczności synaptycznej w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster (2011-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiSW N N303 814840: Regulacja rytmów okołodobowych w pierwszej warstwie płata wzrokowego (płytka lamina) Drosophila melanogaster (2011-2012) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiSW N N301 121438: Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności neuronalnej w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster – rola genów ebony i black (2010-2012) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiSW N N303 804240: Rola komórek macierzystych w przebudowie endometrium w modelu macicy świni (2011-2014) (dr hab. Janusz Karasiński)
 • MNiSW N N401 006135: Mechanizmy formowania tkanki kostnej przez ludzkie szpikowe komórki progenitorowe hodowane na bioaktywnych szkłach i szkło-ceramice nowej generacji (2009-2012) (dr hab. Anna Maria Osyczka)
 • MNiSW 2604/PO1/2007/32(N304 066 32/2604): Wpływ metali ciężkich, ich interakcji oraz glinu na przeżywalność i kondycję organizmu - badania na gatunkach modelowych (2007-2010) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiSW 465/6.PRUE/2007/7: Mechanisms of recombinant human bone morphogenetic protein-2 mediated osteogenesis of human bone marrow stromal cells; regulatory signaling pathway and effect of aging (2007-2009) (dr hab. Anna Maria Osyczka)
 • 6 Framework Programme, Marie Curie International Reintegration Grant 046479: Mechanisms of recombinant human bone morphogenetic protein-2 mediated osteogenesis of human bone marrow stromal cells; regulatory signaling pathway and effect of aging (2007-2009) (dr hab. Anna Maria Osyczka)
 • The Wellcome Trust Collaborative Research Grant: The role of inhibition in learning induced plasticity of murine barrel cortex (2005-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • MNiI promotorski: Apoptoza hemocytów Musca domestica in vivo oraz in vitro pod wpływem ekspozycji na metale ciężkie (2005-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • KBN: Wpływ metali ciężkich na procesy komórkowe organizmów modelowych Drosophila melanogaster i Musca domestica (2003-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)
 • KBN: Rola połączeń szczelinowych w mięśniówce macicy świni w cyklu estralnym (2003-2005) (dr hab. Janusz Karasiński)

» Współpraca naukowa

prof. dr hab. Elżbieta Pyza

 • prof. Stefan Sigrist (Free University, Berlin, Niemcy)
 • prof. Ezio Rosato (University of Leicester, Wielka Brytania)
 • prof. Jagwiga Giebułtowicz (Oregon State University, USA)
 • Prof. Tapio Heino (Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finlandia)

dr hab. Janusz Karasiński

 • Prof. dr hab. Jerzy Żołądź (Katedra Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

dr Jolanta Górska-Andrzejak

 • Dr Sławomir Bartoszewski (Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Anna Maria Osyczka

 • Dr Sunday Akintoye (Department of Oral Medicine, School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, USA)
 • Dr Gwendolen C. Reilly (Department of Engineering Materials, Kroto Research Institute, University of Sheffield, UK)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Maria Łączka (Katedra Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wierzcholski (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny)

dr hab. Marek Romek

 • Prof. dr hab. Zdzisław Smorąg i dr hab. Barbara Gajda (Department of Animal Reproduction Biotechnology, National Research Institute of Animal Production Balice/Kraków)
 • Dr Mariusz Kępczyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

dr hab. Grzegorz Tylko

 • Dr hab. Wojciech Przybyłowicz (Materials Research Group, National Accelerator Center (iThemba LABS), Somerset West, RPA)
 • prof. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Polimerów i Materiałów Węglowych PAN w Zabrzu)
 • Prof. Nijole Savickiene (Lithuanian University of Health Sciences, Litwa)

dr Milena Damulewicz

 • prof. Ezio Rosato (University Leicester, Wielka Brytania)
 • dr Dawid Dolezel (Biologicke Centrum AVCR, Czechy)
 • dr Gabriella Mazzotta (Universita di Padova, Włochy)

» Laboratoria

 • Pracownia Biochemii

opiekun: dr Jolanta Górska-Andrzejak

sektor C, II piętro, pokój 2.75, telefon: +48 12 664 53 45

 

 • Pracownia Biologii Molekularnej

opiekun: dr hab. Anna Maria Osyczka

sektor C, II piętro, pokój 2.130, telefon: +48 12 664 53 53

 

 • Pracownia Cytochemiczna i Histochemiczna

opiekun: dr Olga Woźnicka

sektor C, II piętro, pokój 2.94, telefon: +48 12 664 53 47

 

 • Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

opiekun: mgr Elżbieta Chwastek

sektor C, II piętro, pokój 2.77, telefon: +48 12 664 53 46

 

 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej Transmisyjnej

opiekun: dr inż. Olga Woźnicka

sektor C, II piętro, pokój 2.72, telefon: +48 12 664 53 52

 

 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy

opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

sektor C, II piętro, pokój 2.96, telefon: +48 12 664 64 72

 

 • Pracownia Hodowli Drosophila melanogaster

opiekun: mgr Elżbieta Chwastek

sektor C, II piętro, pokój 2.81, telefon: +48 12 664 53 44

 

 • Pracownia Hodowli Komórkowej

opiekun: dr hab. Anna Maria Osyczka

sektor C, II piętro, pokój 2.91, telefon: +48 12 664 53 49

 

 • Pracownia Eksperymentów na Ssakach

opiekun: dr hab. Marek Romek

sektor C, III piętro, pokój 3.112, telefon: +48 12 664 53 50

 

 • Sala Ćwiczeń

sektor C, parter, pokój 0.68, telefon: +48 12 664 53 51

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2017

Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Kucia M., Użarowska A., Smorąg Z. (2017) Improved quality of porcine embryos cultured with hyaluronan due to the modification of the mitochondrial membran potential and reactive oxygen species level. Theriogenology 102:1-9

Wnuk A., Rzemieniec J., Lasoń W., Krzeptowski W., Kajta M. (2017) Apoptosis induced by the UV filter benzophenone-3 in mouse neuronal cells is mediated via attenuation of Eralfa/Ppargamma and stimulation of Erbeta/Gpr30 signaling. Molecular Neurobiology: 1-12

Wnuk A., Rzemieniec J., Lasoń W., Krzeptowski W., Kajta M. (2017) Benzophenone-3 impairs autophagy, alters epigenetic status, and disrupts retinoid X receptor signaling in apoptotic neuronal cells. Molecular Neurobiology: 1-16

Staroń R., Lipiński P., Lenartowicz M., Bednarz A., Gajowiak A., Smuda E., Krzeptowski W., Pieszka M., Korolonek T., Hamza I i inni (2017) Dietary hemoglobin rescuses young piglets from severe iron deficiency anemia: Duodenal expression profile of genes involved in heme iron absorption. PLoS ONE 12(7).

Ogórek M., Lenartowicz M., Starzyński R., Jończy A., Staroń R., Doniec A., Krzeptowski W., Bendarz A., Pierzchała O., Lipiński P i inni (2017) Atp7a and Atp7b regulate copper homeostasis in developing male germ cells in mice. Metallomics 9(9): 1288-1303

Lenartowicz M., Starzyński RR., Jończy A., Staroń R., Antoniuk J., Krzeptowski W., Grzmil P., Bednarz A., Pierzchała O., Ogórek M i inni (2017) Copper therapy reduces intravascular hemolysis and derepresses ferroportin in mice with mosaic mutation (Atp7amo-ms): An implication for copper-mediated regulation of the Slc40a1 gene expression. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease 1863(6): 1410-1421

Kijak E., Pyza E. (2017) TOR signaling pathway and autophagy are involved in the regulation of circadian rhythms in behaviour and plasticity of L2 interneurons in the brain of Drosophila melanogaster. PLoS ONE 12(2)

Wiater J., Niedziela M., Posmysz A., Wartalski K., Gajda B., Smorąg Z., Rajfur Z., Karasiński J. (2017) Identification of perivascular and stromal mesenchymal stem/progenitor cells in porcine endometrium. Reproduction of Domestic Animals (in press)

Jasińska M., Pyza E. (2017) Circadian plasticity of mammalian inhibitory interneurons. Neural Plasticity (in press)

Filipowska J., Cholewa-Kowalska K., Wieczorek J., Semik D., Dąbrowski Z., Łączka M., Osyczka A.M. (2017) Ectopic bone formation by gel-derived bioactive glass-poly-L-lactide-co-glycolide composites in a rabbit muscle model. Biomedical Materials (Bristol) 12(1)

Jasińska M., Pyza E. (2017) Circadian plasticity of mammalian inhibitory interneurons. Neural Plasticity, Volume 2017, Article ID 6373412, 12 pages, DOI:10.1155/2017/6373412.

Kijak E., Pyza E. (2017) TOR signaling pathway and autophagy are involved in the regulation of circadian rhythms in behavior and plasticity of L2 interneurons in the brain of Drosophila melanogaster. PLoS ONE 12(2): e0171848, DOI:10.1371/journal.pone.0171848.

Damulewicz M., Loboda A., Jozkowicz A., Dulak J., Pyza E. (2017) Interactions between circadian clock and heme oxygenase in the retina of Drosophila melanogaster. Molecular Neurobiology 54(7): 4953-4962

Damulewicz M., Mazotta G.M., Sartori E., Rosato E., Costa R., Pyza E.M. (2017)Cryptochrome is a regulator of synaptic plasticity in the visual system of Drosophila melanogaster. Front. Mol. Neurosci. 10:165. DOI: 10.3389/fnmol.2017.00165.

Damulewicz M., Loboda A., Jozkowicz A., Dulak J., Pyza E. (2017) Haeme oxygenase protects against UV light DNA damages in the retina in clock-dependent manner. Sci. Rep. 7:5197. DOI:10.1038/s41598-017-05418-6.

Walkowicz L., Kijak E., Krzeptowski W., Górska-Andrzejak J., Stratoulias V., Woznicka O., Chwastek E., Heino T.I., Pyza E.M. (2017) Downregulation of DmMANF in glial cells results in neurodegeneration and affects sleep and lifespan in Drosophila melanogaster. Front. Neurosci., https://doi.org/10.3389/fnins.2017.00610.

van der Ant A., Przybyłowicz W.J., de Jonge M.D., Harris H.H., Ryan C.G., Tylko G., Paterson D.J., Barnabas A.D., Kopittke P.M., Mesjasz-Przybyłowicz J. (2017) X-ray elemental mapping techniques for elucidating the ecophysiology of hyperaccumulating plants. New Phytologist doi:10.1111/nph.14810

Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głąc H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N. (2017) Zastosowanie LA ICP MS w badaniach antropologicznych. Analityka 4: 48-53

Kula J., Guguła A., Błasiak A., Bobula B., Danielewicz J., Kania A., Tylko G., Hess G. (2017) Diverse action of repeated corticosterone treatment on synaptic transmission, neuronal plasticity, and morphology in superficial and deep layers of the rat motor cortex. European Journal of Physiology 469: 1519-1532

2016

Jasińska M., Siucińska E., Jasek-Gajda E., Litwin J., Pyza E., Kossut M. (2016) Effect of associative learning on memory spine formation in mouse barrel cortex. Neural Plasticity 2016: 1-11

Strzęp J. (2016) Jedna mała mutacja, a tyle problemów: kilka słów o wybranych chorobach metabolicznych. Wszechświat 117(4-6): 117-123

Görlich A. (2016) Przeciwciała: narzędzie przyrody i człowieka. Wszechświat 117(4-6): 107-116

Łochyński D., Kaczmarek D., Mrówczyński W., Warchoł W., Majerczak J., Karasiński J., Korostyński M., Żołądź J.A., Celichowski J. (2016) Contractile properties of motor units and expression of myosin heavy chain isoforms in rat fast-type muscle after volitional weight-lifting training. Journal of Applied Physiology 121: 858–869

Lewandowska-Łańcucka J., Mystek K, Gilarska A., Kamiński K., Romek M., Sulikowski B, Nowakowska M. (2016) Silicone-stabilized liposomes as a possible novel nanostructural drug carrier. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 143: 359–370

Kamińska A., Platt M., Kasprzyk J., Kuśnierz-Cabala B., Gala-Błądzińska A., Woźnicka O., Jany B.R., Krok F., Piekoszewski W., Kuźniewski M., Stępień E.Ł. (2016) Urinary extracellular vesicles: potential biomarkers of renal function in diabetic patients. Journal of Diabetes Research, Article ID 5741518

Kownacki A., Woźnicka O., Szarek-Gwiazda E., Michailova P. (2016) Larva of Glyptotendipes (Glyptotendipes) glaucus (Meigen 1818) (Chironomidae, Diptera)—morphology by Scanning Electron Microscope (SEM), karyotype, and biology in laboratory conditions Zootaxa 4169(3): 555–570

Rybarska J., Konieczny L., Jagusiak A., Chłopaś K., Zemanek G., Piekarska B., Stopa B., Piwowar P., Woźnicka O., Roterman I. (2016) Silver ions as EM marker of congo red ligation sites in amyloids and amyloid-like aggregates. Acta Biochimica Polonica 63: 1-9

Żołądź J.A., Majerczak J., Grassi B., Szkutnik Z., Korostyński M., Gołda S., Grandys M., Jarmuszkiewicz W., Kilarski W., Karasiński J., Korzeniewski B. (2016) Mechanisms of attenuation of pulmonary V’ O2 slow component in humans after prolonged endurance training PLOS ONE, DOI: 10.1371/journal.pone.0154135, 1-25

Górska- Andrzejak J., Grzmil P., Labocha-Derkowska M., Rutkowska J., Strzałka W., Tomala K., Włoch- Salamon D. (2016) Poczet modelowych organizmów badawczych. Wszechświat 117(7-9): 194-208

Tabor M., Zychal K., Górska- Andrzejak J. (2016) Jak widzi owadzie oko? Wszechświat 117(1-3): 50-59

Bednarska A.J., Laskowski R., Pyza E., Semik D., Świątek Z., Woźnicka O. (2016) Metal toxicokinetics and metal-driven damage to the gut of the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus. Environmental Science and Pollution Research 23(21): 22047-22058

Wnuk A., Rzemieniec J., Litwa E., Lasoń W., Krzeptowski W., Wójtowicz A.K., Kajta M. (2016) The crucial involvement of retinoid X receptors in DDE neurotoxicity. Neurotoxicity Research 29(1): 155-172

Rzemieniec J., Litwa E., Wnuk A., Lasoń W., Krzeptowski W., Kajta M. (2016) Selective aryl hydrocarbon receptor modulator 3,3′-diindolylmethane impairs AhR and ARNT signaling and protects mouse neuronal cells against hypoxia. Molecular Neurobiology 53(8): 5591-5606

Litwa E., Rzemieniec J., Wnuk A., Lason W., Krzeptowski W., Kajta M. (2016) RXRa, PXR and CAR xenobiotic receptors mediate the apoptotic and neurotoxic actions of nonylphenol in mouse hippocampal cells. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology
156: 43-52

Bryła A., Filipowska J., Osyczka A.M. (2016) Rola stymulacji mechanicznej komórek kostnych w procesie kościotworzenia. Postępy Biologii Komórki 43(1): 99–118

Łączka M., Cholewa-Kowalska K., Osyczka A.M. (2016) Bioactivity and osteoinductivity of glasses and glassceramics and their material determinants Ceramics International 42: 14313–14325

Filipowska J., Reilly G.C., Osyczka A.M. (2016) A single short session of media perfusion induces osteogenesis in hBMSCs cultured in porous scaffolds, dependent on cell differentiation stage. Biotechnol Bioeng. 113(8): 1814-24

Kazek-Kęsik A., Kuna K., Dec W., Widziołek M., Tylko G., Osyczka A.M., Simka W. (2016) In vitro bioactivity investigations of Ti-15Mo alloy after electrochemical surface modification. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 104(5): 903-13

Loboda A., Damulewicz M., Pyza E., Jozkowicz A., Dulak J. (2016) Role of Nrf2/HO-1 system in development, oxidative stress response and diseases: an evolutionarily conserved mechanism. Cellular and Molecular Life Sciences 73(17): 3221-3247

Damulewicz M., Loboda A., Jozkowicz A., Dulak J., Pyza E. (2016) Interactions between the circadian clock and heme oxygenase in the retina of Drosophila melanogaster. Molecular Neurobiology (in press)

Bazalova O., Kvicalova M., Valkova T., Slaby P., Bartos P., Netusil R., Tomanova K., Braeunig P., Lee H-J., Sauman I., Damulewicz M., Provaznik J., Pokorny R., Dolezel D., Vacha M. (2016) Cryptochrome 2 mediates directional magnetoreception in cockroaches. PNAS 113(6): 1660-1665

Tylko G. (2016) Cells on biomaterials - some aspects of elemental analysis by means of electron probes. Journal of Microscopy 261: 185-195

Kula J., Błasiak A., Czerw A., Tylko G., Sowa J., Hess G. (2016) Short-term repeated corticosterone administration enhances glutamatergic but not GABAergic transmission in the rat motor cortex. Pflugers Archiv European Journal of Physiology (in press)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

» Doniesienia zjazdowe

2017

Bilska B., Godlewska U., Cichy J., Pyza E. (2017) The electron microscopy studies on the antibacterial effects of chemerin-derived peptides. XVI International Conference on Electron Microscopy, 10-13 September, Warsaw

Zieliński T., Górska-Andrzejak J., Tylko G. (2017) Scanning electron microscopy and X-ray microanalytical studies on elemental changes in muscles of Drosophila exposed to acrylamide. XVI International Conference on Electron Microscopy, 10-13 September, Warsaw

2016

Bartosz Doktór (2016) PINK1 mutation causes synapse dysfunction through the reduction of Bruchpilot protein level. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum

Bartosz Doktór (2016) Rola mitochondrialnych ligaz związanych z chorobą Parkinsona w regulacji rytmów okołodobowych u Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Damulewicz M., Mazzotta G., Rosato E., Costa R., Pyza E. (2016) Cryptochrome Regulates Synaptic Plasticity by Rythmic Degradation of Bruchpilot Protein in the Photoreceptor Terminals, Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference 

Damulewicz M., Łoboda A., Józkowicz A., Dulak J., Pyza E. (2016) Cyclically Expressed Heme Oxygenase Protects the Fruit Fly’s Retina against Light-Induced Damage. SRBR Society For Research On Biological Rhythms 

Walkowicz L., Krzeptowski W., Kijak E., Heino T.I., Pyza E. (2016) Dm MANF Regulates Behaviour of Drosophila melanogaster. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Walkowicz L. (2016) Lokalizacja czynnika troficznego DmMANF oraz jego funkcja w mózgu Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Krzeptowski W., Walkowicz L., Kijak E., Górska- Andrzejak J., Stratoulias V., Heino T.I., Pyza E. (2016) The Role of Dm MANF in the Visual System of Drosophila melanogaster and Circadian Plasticity. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Pentakota P., Pyza E. (2016) Role of Na+/K+-ATPase α-subunit in Cell-specific Circadian Plasticity in the Drosophila Visual System. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Haberkiewicz M. (2016) Rola TOR i autofagii w regulacji rytmiki okołodobowej Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Walkowicz L., Kijak E., Krzeptowski W., Górska-Andrzejak J., Pyza E. (2016) DmMANF protects glial cells and regulates the circadian system in the brain of Drosophila melanogaster. NEURONUS 2016, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, April 22-24, Kraków

Walkowicz L., Kijak E., Krzeptowski W., Górska-Andrzejak J., Pyza E. (2016) Localization and function of DmMANF in the visual system of Drosophila melanogaster. EMBO conference: Imaging the Brain, 18-21 May, Warsaw, Poland.

Bilska B., Dubiel M., Osyczka A.M., Tylko G. (2016) Differentiation of mesenchymal stem cells stimulated to autophagy. XLIII Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University in Kraków. 16-20 February, Zakopane, Poland.

Andrysiak K., Cholewa- Kowalska K., Łączka M., Osyczka A.M. (2016) "Inteligentne” biomateriały - rola tlenku krzemu, wapnia i fosforu w ekspresji genów wczesnej osteogenezy w hodowlach ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. II studencka konferencja genetyczna GENOMICA; 20-21 May, Kraków, Poland

Andrysiak K., Cholewa- Kowalska K., Łączka M., Osyczka A.M. (2016) Osteoinductive properties of gel-derived binary CaO-SiO2 and ternary CaO-P2O5-SiO2 bioactive glasses. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 October, Poland

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) Autophagy in photoreceptors is involved in circadian rhytms regulation in Drosophila melanogaster. International Student Conference of Cell Biology, 1-2 April, Krakow, Poland.

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) Autophagy in glial cells is involved in sleep regulation in Drosophila melanogaster. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum, 22-24 April, Krakow, Poland.

Strzęp J., Ishida N., Pyza E. (2016) Human glucocerebrosidase expressed in the retina photoreceptors of Drosophila melanogaster causes changes in glial cells. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum, 22-24 April, Krakow, Poland.

Wiater J., Karasiński J. (2016) Immunolocalization and Characterization of Stem Cells in Endometrium of Porcine Uterus Model. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, 3-5 February, Zakopane, Poland.

Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) The transgenic pigs designed to express human α-galactosidase and α 1,2-fucosyltransferase as a potential donors of skin for xenotransplantation. The XXV International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism; 24 September, Kraków, Poland

Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. (2016) Wyciszenie ekspresji epitopu Galα1,3Gal w skórze świń transgenicznych na potrzeby ksenotransplantacji – badania pilotażowe, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, June, Kraków, Poland.

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) System UAS/GAL4 jako metoda wywołania ukierunkowanej ekspresji genów. II studencka konferencja genetyczna GENOMICA; 20-21 May, Kraków, Poland.

Romek M., Kucia M., Gajda B., Smorąg Z. (2016) Reactive oxygen species level in cultured porcine embryos after high hydrostatic pressure. 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society; January 23-26, Louisville, USA.

Gajda B., Kucia M., Smorag Z., Romek M. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in presence of hyaluronan. 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society; January 23-26, Louisville, USA.

Romek M., Gajda B., Rajska I., Smorag Z. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in hypoxic conditions. 32nd Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE); September 9th and 10th, Barcelona, Spain.

Górska-Andrzejak J. (2016) “Neuroplasticity in the brain of Drosophila and mice”. Current advances in experimental neuroscience. Neuronline project, 1st Conference, 25 November, Krakow, Poland.

Osyczka A.M., Cholewa-Kowalska K., Łączka M. (2016) „Twenty years of research on gel- derived CaO-P2O5-SiO2 bioactive glasses- what next?”. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 October, Rytro, Poland.

Wiater J., Karasiński J. (2016) “Characterization and possible involvement of mesenchymal stem cells in endometrium of porcine uterus model”. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on “7th Poultry Days”; 23-24 June, Kraków, Poland.

Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. „Pig with reduced expression of the Galα(1,3)Gal epitope as a potential donor of skin grafts – preliminary study”. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on “7th Poultry Days”; 23-24 June, Kraków, Poland.

2014

2013

2012

2011

2010

» Tematyka prac magisterskich

Tematy prac magisterskich:

 1. Badania mikroskopowe i ilościowe komórki miąższowej wątroby myszy w czasie ontogenezy. Wielkość komórki, wielkość wątroby i ciężar ciała w czasie rozwoju myszy.
 2. Ilościowa analiza podstawowych struktur cytoplazmatycznych komórki miąższowej wątroby żaby w czasie jej sezonowej aktywności.
 3. Komórki macierzyste i połączenia szczelinowe w układzie mięśniowym.
 4. Mechanizm i funkcja okołodobowej rytmiki zmian neuronów w układzie wzrokowym owadów. Badanie plastyczności neuronalnej. Badanie funkcji komórek glejowych. Plastyczność synaptyczna, mechanizm formowania się połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami. Okołodobowe zmiany liczby połączeń synaptycznych pomiędzy neuronami w układzie wzrokowym owadów. Ekspresja genów zegara biologicznego w układzie nerwowym owadów. Neuroprzekaźnictwo nerwowe i neuromodulacja w układzie nerwowym owadów. Lokalizacja i funkcja neuroprzekaźników oraz ich receptorów. Zastosowanie metod immunocytochemicznych i hybrydyzacji in situ. Rozwój układu wzrokowego owadów, badania in vitro. Wpływ metali ciężkich na procesy życiowe owadów – badania laboratoryjne i terenowe. Ekspresja białek szoku cieplnego. Badanie odpowiedzi immunologicznej. Mechanizmy obronne organizmu. Lokalizacja metali ciężkich w różnych tkankach.
 5. Mikroanaliza rentgenowska materiałów biologicznych. Symulacja Monte Carlo do planowania pomiarów mikrosondą elektronową.
 6. Wpływ ekstraktów i proantocjanidyn z Pelargonium sidoides ​na proliferację, metabolizm i różnicowanie komórek macierzystych przyzębia. Analiza mechanizmów toksyczności związków w stosunku do mikroorganizmów jamy ustnej oraz potencjału komórek mezenchymy do regeneracji tkanek przyzębia.
 7. Mechanizmy sygnalizacji osteogennych czynników wzrostowych w komórkach macierzystych szpiku kostnego ludzi i gryzoni. Wpływ substancji toksycznych (np. akrylamid) na procesy samoodnowy i kościotworzenia z udziałem komórek macierzystych szpiku kostnego. Sposoby oddziaływań komórek z eksperymentalnymi biomateriałami o potencjalnym zastosowaniu klinicznym. Mechanizmy programowanej śmierci w komórkach macierzystych szpiku i komórkach nerwowych.
 8. Analiza białek zegara biologicznego w przewodzie pokarmowym myszy.
 9. Biologia rozwoju ssaków.

» Kursy

Lista kursów prowadzonych przez Pracowników Zakładu:

1. Analiza Instrumentalna Komórki (WBNZ-495)

2. Biologia Komórki (WBNZ-941-B)

3. Biologia Komórki dla ścieżki indywidualnego kształcenia (WBNZ-941-IK)

4. Neuroetologia (WBI-IZ-NE/052)

5. Rozwój Układu Nerwowego (WBNZ-818)

6. Mikroskopia Elektronowa - Zastosowania (WBNZ-629)

7. Techniki Mikroskopowe w Neurobiologii I (WBI-IZ-NE/039)

8. Podstawy Mikroskopowania (WBNZ-214)

9. Sygnalizacja Komórkowa (WBNZ-951)

10. Metody Laboratoryjne w Badaniach Genetycznych I (WBNZ-935)