Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Mariusz Jaglarz

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (sektor D, II piętro)

Telefon: +48 12 664 5092; Faks: +48 12 664 5101 (sekretariat); E-mail: m.jaglarz@uj.edu.pl

Aktualności

Konsultacje:

prof. dr hab. Szczepan Biliński .................. czwartek 10.30 – 11.30 (p.2.110)

prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz .............. wtorek 9.30 – 10.00 (p.2.112)

dr hab. Mariusz Jaglarz ............................ czwartek 9.15 – 10.15 (p. 2.108)

dr hab. Wacław Tworzydło ........................ środa 11.00 – 12.00 (p.2.109)

dr Anna Jabłońska ................................... środa 9.00 – 10.00 (p. 2.111)

dr Anna Michalik ...................................... środa 10.00 – 11.00 (p. 2.111)

dr Monika Żelazowska .............................. środa 9.30 – 10.30 (p. 2.109)

mgr Katarzyna Michalik ............................ piątek 12.00 – 14.00 (p. 2.216)

mgr Michał Kobiałka ................................. poniedziałek 11.00 – 13.00 (p. 2.126)

 

Opiekun I roku biologii

dr Anna Michalik, p. 2.111

Dyżur: wtorek 9.00-10.00, środa 10.00-11.00

Opiekun II roku biologii

dr hab. Wacław Tworzydło, p. 2.109

Dyżur: środa 11.00-12.00

Doradca studentów I roku

dr Monika Żelazowska, p. 2.109

Dyżur: czwartek 9.30-10.30, piątek 12.00-13.00

 

 

Więcej o nas

» Historia

Początki Zakładu Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców (do 2011 roku Zakładu Zoologii Systematycznej i Zoogeografii) sięgają 1850 roku, kiedy to na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano Katedrę Zoologii i Anatomii Porównawczej. W 1890 roku z Katedry tej wyodrębniono Katedrę Zoologii z Gabinetem Zoologicznym oraz Katedrę Anatomii Porównawczej. Od momentu powstania aż do 1964 roku Katedra Zoologii mieściła się w budynku przy ul. Św. Anny 6. W 1964 roku Katedra Zoologii została przeniesiona do nowo powstałego budynku Instytutu Zoologii przy ul. Krupniczej 50. W 1966 roku w Katedrze Zoologii powstały dwa Zakłady: Zakład Zoologii Systematycznej oraz Zakład Embriologii Bezkręgowców. W 1972 roku Katedrę Zoologii przekształcono w Zakład Zoologii Systematycznej i Zoogeografii.

Z Zakładem związani byli wybitni zoolodzy: Maksymilian Siła-Nowicki, Antoni Wierzejski, Michał Siedlecki, Stanisław Smreczyński.

» Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. Szczepan Biliński

pokój 2.110, telefon: +48 12 664 6749

e-mail: szczepan.bilinski@uj.edu.pl

 

 

prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz

pokój 2.112, telefon: +48 12 664 5094

e-mail: teresa.szklarzewicz@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Mariusz Jaglarz - adiunkt

pokój 2.108, telefon: +48 12 664 5092

e-mail: m.jaglarz@uj.edu.pl

 

 

dr hab. Wacław Tworzydło - adiunkt

pokój 2.109, telefon: +48 12 664 5981

e-mail: w.tworzydlo@uj.edu.pl

 

 

dr Anna Jabłońska - starszy wykładowca

pokój 2.111, telefon: +48 12 664 5089

e-mail: anna.jablonska@uj.edu.pl

 

 

dr Monika Żelazowska - adiunkt

pokój 2.109, telefon: +48 12 664 5091

e-mail: monika.zelazowska@uj.edu.pl

 

 

dr Anna Michalik - adiunkt

pokój 2.111, telefon: +48 12 664 5975

e-mail: a.michalik@uj.edu.pl

 

» Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Władysława Jankowska - starszy specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.110, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: ada.jankowska@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

mgr Katarzyna Michalik

pokój 2.126, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: katarzyna.sypien@doctoral.uj.edu.pl

______________________________________________________________________

mgr Michał Kobiałka

Pokój 2.126, telefon: +48 12 664 5090

e-mail: michal.kobialka@uj.edu.pl

» Magistranci i licencjaci

Magistranci

IV rok:

Klara Dorożyńska (prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

Kamila Dybaś (dr Anna Michalik)


V rok:

Marlena Boroń (prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

Agata Kuziak (dr hab. Mariusz Jaglarz)

Joanna Łozińska (prof. dr hab. Szczepan Biliński)

Joanna Rutka (dr Anna Michalik)

Małgorzata Topór (dr hab. Wacław Tworzydło)

Alicja Witwicka (prof. dr hab. Szczepan Biliński)


Licencjaci:

Wioletta Barwińska (prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

Aleksandra Bułat (dr Anna Jabłońska)

Justyna Dąbrowska (prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

Karolina Dereń (dr Anna Jabłońska)

Agnieszka Gregorczyk (dr hab. Mariusz Jaglarz)

Piotr Kawa (dr hab. Wacław Tworzydło)

Sylwia Kawaler (prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)

Anna Łukawska (dr Anna Michalik)

Dominika Maciuszek (dr hab. Wacław Tworzydło)

Klaudia Mielnik (dr Anna Michalik)

Barbara Sierant (dr hab. Wacław Tworzydło)

» Projekty badawcze

 • Grant NCN OPUS: „Anatomia i ultrastruktura żeńskich narządów rozrodczych bazalnych grup skorupiaków (Remipedia i Branchiopoda). Testowanie aktualnych poglądów o pokrewieństwie skorupiaków i owadów" – kierownik: dr hab. Mariusz Jaglarz, czas realizacji: 2011-2014.

 • Grant NCN SONATA: „Jajorodność, jajożyworodność i żyworodność: strategie rozrodcze owadów i ich wpływ na morfologię i ultrastrukturę żeńskiego systemu rozrodczego" – kierownik: dr Wacław Tworzydło, czas realizacji: 2011-2014.

 • Grant MNiSW IUVENTUS PLUS: „Nisze komórek macierzystych oraz komórki macierzyste linii płciowej w jajnikach panoistycznych owadów” – kierownik: dr Wacław Tworzydło, czas realizacji: 2012-2014.

 • Grant NCN PRELUDIUM:„Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej implikacje filogenetyczne” – kierownik: mgr Michał Kobiałka, czas realizacji 2016-2018.

 • Grant MNiSW IUVENTUS PLUS: „Kofilogeneza czerwców (Insecta, Hemiptera, Coccoidea) i ich symbiotycznych mikroorganizmów” – kierownik dr Anna Michalik, czas realizacji: 2016-2019.

 • Grant NCN OPUS: „Żyworodność skorków: interakcje pomiędzy tkankami matki i zarodka podczas rozwoju Arixenia i Hemimerus” – kierownik: prof. dr hab. Szczepan Biliński, czas realizacji: 2016-2020.

» Współpraca naukowa

Współpraca z ośrodkami krajowymi:

Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski

Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Zoologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polska Akademia Nauk w Warszawie

Pracownia Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie, Uniwersytet Gdański

Współpraca międzynarodowa

Prof. dr hab. Małgorzata Kloc – The Methodist Hospital Research Institute, Houston (USA)

Prof. dr hab. Jacek Kubiak – 2CNRS, Institut de Genetique et Developpement de Rennes, Cell Cycle, Group, Rennes, France

dr Fabian Haas – ICIPE, Nairobi (Kenia)

dr Petr Kočárek – Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)

dr Ali Halajinan – Uniwersytet w Limpopo (RPA)

dr Martin Pšenička – Południowoczeski Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach (Czechy)

dr Marko Miliša – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)

dr Piotr Łukasik – University of Montana (USA)

» Tematyka badawcza

 • Biologia rozwoju: oogeneza i embriogeneza kregowców i bezkręgowców
 • Determinacja linii płciowej płazów
 • Budowa jajnika i wczesne etapy oogenezy ryb jesiotrowatych
 • Dywersyfikacja nabłonka folikularnego w czasie oogenezy muchówek
 • Funkcje struktur jądrowych w oogenezie owadów
 • Powstawanie i migracja pierwotnych komórek płciowych u owadów
 • Przebieg oogenezy i amplifikacja genów rybosomalnych (rDNA) skorków
 • Struktura i rozwój jajnika pluskwiaków
 • Badania porównawcze struktury jajników widelnic z grup filogenetycznie odległych
 • Transowarialny przekaz endosymbiotycznych mikroorganizmów u pluskwiaków.
 • Transowarialny przekaz endosymbiotycznych mikroorganizmów u owadów.
 • Budowa jajnika i przebieg oogenezy u skorupiaków.
 • Struktura żeńskiego układu rozrodczego u żyworodnych owadów.
 • Komórki macierzyste linii płciowej i nisze komórek macierzystych w jajnikach owadów

» Laboratoria

Pracownia mikrotomowa

Pracowania ultramikrotomowa

Pracownia mikroskopii fluorescencyjnej

Pracownia mikroskopowa

Pracownia badań molekularnych

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2016

Chojnacka K., Hejmej A., Zarzycka M., Tworzydło W., Biliński S., Pardyak L., Kamińska A., Bilińska B. 2016. Flutamide induces alternations in the cell-cell junction ultrastructure and reduces the expression of Cx43 at the blood-testis barrier with no disturbance in the rat seminiferous tubule morphology. Reproductive Biology and Endocrinology, 14: 14.

Kloc M., Kubiak J.Z., Biliński S.M. 2016. Gametic synapses, nanotubes and sperm RNAs : redefining the origin of maternal determinants. Mechanisms of Development, 114: 1-3.

Kobiałka M., Michalik A., Junkiert Ł, Walczak M., Szklarzewicz T. 2016. Sulcia symbiont of the leafhopper Macrosteles laevis (Ribaut, 1927) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae) harbors Arsenophonus bacteria. Protoplasma, 253:903–912.

Kot M, Büning J, Jankowska W, Drohojowska J, Szklarzewicz T (2016) Development of ovary structures and the last larval and adult stages of psyllids (Insecta, Hemiptera, Sternorrhyncha: Psylloidea). Arthropod Structure and Development 45:389–398.

Michalik K., Szklarzewicz T., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Jankowska W., Michalik A. 2016. Bacteria belonging to the genus Burkholderia are obligatory symbionts of the eriococcids Acanthococcus aceris Signoret, 1875 and Gossyparia spuria (Modeer, 1778) (Insecta, Hemiptera, Coccoidea). Arthropod Structure and Development 45: 265-272.

Szklarzewicz T., Grzywacz B., Szwedo J., Michalik A. 2016. Bacterial symbionts of the leafhopper Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Evacanthinae). Protoplasma, 253:379–391.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Witwicka A., Biliński S.M. 2016. Exclusion of dysfunctional mitochondria from Balbiani body during early oogenesis of Thermobia. Cell and Tissue Research, 366: 191-201

Zarzycka M., Górowska-Wójtowicz E., Tworzydło W., Kłak A., Kozub K., Hejmej A., Bilińska B., Kotula-Balak M. 2016. Are aryl hydrocarbon receptor and G-protein coupled receptor 30 involved in the regulation of seasonal testis activity in photosensitive rodent – the bank vole (Myodes glareolus)? Theriogenology,86: 675-686.

2015

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Symbiotic microorganisms of the leafhopper Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806) (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae): Molecular characterization, ultrastructure and transovarial transmission. Polish Journal of Entomology 84: 289-304.

Kotula-Balak M., Tworzydło W.,Pocheć E., Zarzycka M., Bilińska B. 2015. Octylphenol induces changes in glycisilation pattern, calcium level and ultrastructure of bank vole spermatozoa in vitro. Toxicology in Vitro, 29: 529-537.

Michalik A., Milisa M. Rościszewska E. 2015. The Structure and ultrastructure of the egg capsule of Brachyptera risi (Plecoptera, Nemouroidea, Taeniopterygidae) with some remarks concerning choriogenesis. Microscopy Research and Technique, 78: 180-186.

Tworzydło W. 2015. Relationship between lateral oviduct morphology and reproductive strategies in earwigs. Zoologischer Anzeiger, 254: 41-47.

Żelazowska M., Jankowska W., Plewniak E., Rajek U. 2015. Ovarian nests in cultured Russian sturgeon Acipenser gueldenstaedtii and North American paddlefish Polyodon spathula comprised of previtellogenic oocytes. Journal of Fish Biology, 86: 1669-1679.

2014

Biliński S.M., Dallai R. 2014. Gonads and gametes as indicators of speciation, arthropod phylogeny and taxonomic understanding. Arthropod Structure and Development, 43: 255-256.

Biliński S.M., Kočárek P., Jankowska W., Kisiel E., Tworzydło W. 2014. Ovaries and phylogeny of dermapterans once more: ovarian characters support paraphyly of Spongiphoridae. Zoologischer Anzeiger – A Journal of Comparative Zoology, 253: 321-326.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Biliński S.M. 2014. The ovary structure and oogenesis in the basal crustaceans and hexapods : possible phylogenetic significance. Arthropod Structure and Development, 43: 349-360.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Gołdyn B., Biliński S.M. 2014. Ultrastructural analysis of the ovary and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda) and its phylogenetic implications. Zoology, 117: 207-215.

Kloc M., Jędrzejowska I., Tworzydło W., Biliński S.M. 2014. Balbiani body, nuage and sponge bodies – the germ plasm pathway palyers. Arthropod Structure and Development, 43: 341-348.

Michalik A., Jankowska W., Kot M., Gołas A., Szklarzewicz T. 2014. Symbiosis in the green leafhopper, Cicadella viridis (Hemiptera,Cicadellidae). Association in statu nascendi? Arthropod Structure and Development, 43: 579-587.

Michalik A., Szklarzewicz T., Jankowska W., Wieczorek K. 2014. Endosymbiotic microorganisms of aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea): Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. European Journal of Entomology, 111: 91-104.

Szklarzewicz T., Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kobiałka M., Simon E. 2014. Ovary of Matsucoccus pini (Insecta, Hemiptera, Coccinea: Matsucoccidae). Morphology, ultrastructure and phylogenetic implications. Microscopy Research and Technique, 77: 327-334.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Biliński S.M. 2014. Morphology and ultrastructure of the germarium in panoisticovarioles of a basal “apterygotous” insect, Thermobia domestica. Zoology 117: 200-206.

Żelazowska M. 2014. Ultrastructure and histochemistry of the periplasm in oocytes of sturgeons during egg envelope formation. Folia biologica (Kraków), 62: 377-385.

2013

Michalik A., Gołas A., Kot M., Wieczorek K., Szklarzewicz T. 2013. Endosymbiotic microorganisms in Adelges (Sacchiphantes) viridis (Insecta, Hemiptera, Adelgoidea: Adelgidae): Molecular characterization, ultrastructure and transovarial transmission. Arthropod Structure and Development, 42: 531-538.

Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E., Kobiałka M., Szklarzewicz T. 2013: Ovaries of Puto superbus and Ceroputo pilosellae (Hemiptera: Coccoidea): Morphology, ultrastructure, phylogenetic and taxonomic implications. European Journal of Entomology, 110: 527-534.

Michalik A., Szklarzewicz T., Wegierek P., Wieczorek K. 2013. The ovaries of aphids (Hemiptera, Sternorrhyncha, Aphidoidea): morphology and phylogenetic implications. Invertebrate Biology, 132: 226-240.

Swiatoniowska M., Ogorzalek A., Golas A., Michalik A., Szklarzewicz T. 2013. Ultrastructure, distribution and transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Nysius ericae and Nithecus jacobaeae (Heteroptera: Lygaeidae: Orsillinae). Protoplasma, 250: 325-332.

Szklarzewicz T., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kot M., Michalik A. 2013. Ovary structure and transovarial transmission of endosymbiotic microorganisms in Marchalina hellenica (Insecta, Hemiptera, Coccomorpha: Marchalinidae). Acta Zoologica (Stockholm), 94: 184-192.

Tworzydło W., Lechowska-Liszka A., Kočárek P., Biliński S.M. 2013. Morphology of the ovarioles and the mode of oogenesis of Arixenia esau support the inclusion of Arixeniina to the Eudermaptera. Zoologischer Anzeiger, 252: 410-416.

Tworzydło W., Kisiel E., Biliński S.M.2013. Embryos of the viviparous dermapteran, Arixenia esau develop sequentially in two compartments: terminal ovarian follicles and the uterus. PLOS One, 8(5), e64087.

2011

Jaglarz M.K., Kloc M., Jankowska W., Szymańska B., Biliński S.M. (2011) Nuage morphogenesis becomes more complex: two translocation pathways and two forms of nuage coexist in Drosophila germline syncytia. Cell Tissue Research 344: 169-81

Lechowska A., Biliński S., Choi Y., Shin Y., Kloc M., Rajkovic A. (2011) Premature ovarian failure in nobox-deficient mice is caused by defects in somatic cell invasion and germ cell cyst breakdown. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 28: 583-589

Tworzydło W., Kisiel E. (2011) A very simple mode of follicular cell diversification in Euborellia fulviceps (Dermaptera, Anisolabididae) involves actively migrating cells. Zoological Science 28: 802-808

2010

Jaglarz MK, Kubrakiewicz J, Bilinski S.M. (2010) A novel pattern of follicular epithelium morphogenesis in higher dipterans. Zoology (Jena) 113: 91-99

Biliński S.M., Jaglarz M.K., Dougherty M.T., Kloc M. (2010) Electron microscopy, immunostaining, cytoskeleton visualization, in situ hybridization, and three- dimensional reconstruction of Xenopus oocytes. Methods 51:11-9

Tworzydło W., Kloc M., Biliński S.M. (2010) Female germline stem cell niches of earwigs are structurally simple and different from those of Drosophila melanogaster. Journal of Morphology 271: 634-640

Tworzydło W., Biliński S.M., Kočárek P., Haas F. (2010) Ovaries and germline cysts and their evolution in Dermaptera (Insecta). Arthropod Structure and Development 39: 360-368

Szklarzewicz T., Michalik A., Czaja A., Szydłowska S. (2010) Germ cell cluster formation and ovariole structure in Puto albicans and Crypticerya morrilli (Hemiptera: Coccinea). Phylogenic implications. European Journal of Entomology 107: 589-595

2009

Szklarzewicz T., Jankowska W., Wieczorek K., Węgierek P. (2009) Structure of the ovaries of primitive aphids Phylloxera coccinea and Phylloxera glabra (Hemiptera, Aphidinea: Phylloxeridae). Acta Zoologica (Stockholm) 90: 123-131

Żelazowska M., Kilarski W. (2009) Possible participation of mitochondria in lipid yolk formation in oocytes of paddlefish and sturgeon. Cell Tissue Research 335: 585- 591

Tworzydło W., Kloc M., Biliński S.M. (2009) The Balbiani body in the female germline cells of an earwig Opisthocosmia silvestris. Zoological Science 26: 754-757

2008

Biliński M.S., Szymańska B., Miyazaki K. (2008) Formation of an egg envelope in the pycnogonid, Propallene longiceps ( Pycnogonida, Callipallenidae). Arthropod Structure & Development 37:155-162

Jaglarz K.M., Kloc M., Biliński M.S. (2008) Accessory nuclei in insect oogenesis: in search of the function of enigmatic organelles. The International Journal of Developmental Biology 52: 179-185

Kloc M., Jaglarz M., Dougherty M.,Stewart M.D., Nel-Themaat L., Biliński M. (2008) Mouse early oocytes are transiently polar: Three-dimensional and ultrastructural analysis. Experimental Cell Research 314: 3245-3254

Pyka-Fościak G., Szklarzewicz T. (2008) Germ cell clustert formation and ovariole structure in viviparous and oviparous generations of the aphid Stomaphis quercus. The International Journal of Developmental Biology 52:259-265

Tworzydło W., Biliński (2008) Structure of ovaries and oogenesis in dermapterans. I. Origin and functioning of the ovarian follicles. Arthropod Structure & Development 37: 310-320

2007

Kloc M., Shirato Y., Biliński S., Browder L.W., Johnston J. (2007) Differential subcellular sequestration of proapoptotic and antiapoptotic proteins and colocalization of Bcl-xl with the germ plasm, in Xenopus laevis oocytes. Genesis 45: 523-531

Kloc M., Biliński S., Dougherty M.T. (2007) Organization of cytokeratin cytoskeleton and germ plasm in the vegetal cortex of Xenopus laevis oocytes depends on coding and non-coding RNAs: Three-dimensional and ultrastructural analysis. Experimental Cell Research 313: 1639-1651

Szklarzewicz T., Jankowska W., Łukasiewicz K., Szymańska B. (2007) Structure of the ovaries and oogenesis in Cixius nervosus (Cixiidae), Javesella pellucida and Conomelus anceps (Delphacidae) (Insecta, Hemiptera, Fulgoromorpha). Arthropod Structure & Development 36: 199-207

Żelazowska M., Kilarski W., Biliński S.M., Podder D.D., Kloc M. (2007) Balbiani cytoplasm in oocytes of a primitive fish, the sturgeon Acipenser gueldenstaedtii, and its potential homology to the Balbiani body (mitochondrial cloud) of Xenopus laevis oocytes. Cell and Tissue Research 329: 137-145

2006

Miyazaki K., Biliński S.M. (2006) Ultrastructural investigations of the ovary and oogenesis in the pycnogonids Cilunculus armatus and Ammothella biunguiculata (Pycnogonida, Ammotheidae). Invertebrate Biology 125: 346-353

Stepkowski S.M., Phan T., Zhang H., Biliński S., Kloc M., Qi Y., Katz S.M., Rutzky L.P. (2006) Immature syngeneic dendritic cells potentiate tolerance to pancreatic islet allografts depleted of donor dendritic cells in microgravity culture condition. Transplantation 82: 1756-1763

2005

Kloc M., Wilk K., Vargas D., Shirato Y., Biliński S. and Etkin L.D. (2005) Potential structural role of non-coding RNAs in the organization of the cytoskeleton at the vegetal cortex of Xenopus oocytes. Development 132: 3445-3457

Jaglarz K.M., Biliński S.M., Kloc M. (2005) Assembly and breakdown of Cajal bodies in accessory nuclei of Hymenoptera. Differentiation 73:99-108

Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Szymańska B., Biliński S.M. (2005) Micropyle in neuropterid insects. Structure and late stages of morphogenesis. Arthropod Structure and Development 34: 179-188

Tworzydło W., Jabłońska A., Kisiel E., Biliński S. (2005) Differing strategies of patterning of follicular cells in higher and lower brachycerans (Diptera, Brachycera). Genesis 43: 49-58

2004

Biliński S.M., Jaglarz M. K., Szymańska B., Etkin D. L. and Kloc M. (2004) Sm proteins, the constituens of the spliceosome, are components of nuage and mitochondrial cement in Xenopus oocytes. Experimental Cell Research 299: 171-178

Kloc M., Biliński S. And Etkin L. D. (2004) The Balbiani body and germ cell determinants: 150 years later. Current Topics in Developmental Biology 59: 1-36

Szklarzewicz T., Jabłońska A. and Biliński S.M. (2004) Ovaries of Petrobius brevistylis (Archeaegnatha, Machilidae) and Tricholepidion gertschi (Zygentoma, Lepidotrichidae): Morphology, ultrastructure and phylogenetic implications. Pedobiologia 48: 477-485

Kloc M., Biliński S., Dougherty M.T., Brey E.M. and Etkin L.D. (2004) Formation, architecture and polarity of female germline cyst in Xenopus. Developmental Biology 266: 43-61

2003

Kubrakiewicz J., Jabłońska A., Mazurkiewicz M. and S.M. Bilinski (2003) Differentiaton and diversiification of the follicular cells in fies: insight from the studies of the lower brachycerans' ovaries. Genesis 36: 214-224

Jaglarz M.K., Nowak Z. and S.M. Biliński (2003) The Balbiani body and generation of early asymmetry in the oocyte a tiger beetle. Differentiation 71:142-151

Koteja J., Pyka-Fościak G., Vogelgesang M. and T. Szklarzewicz (2003) Structure of the ovary in Steingelia (Sternorrhyncha: Coccinea), and its phylogenetic implications. Arthropod Structure and Development 32: 247-256

2002

Kloc M., Dougherty M.T., Biliński S., Chan A.P., Brey E., King M.L., Patrick Ch.W. and Etkin L.D. (2002) Three-dimensional ultrastructural analysis of RNA distribution within germinal granules of Xenopus. Developmental Biology 241: 79-93

2001

Kloc M., Biliński S., Chan A.P., Allen L.H., Etkin L.D. (2001) RNA localization and germ cell determination in Xenopus. International Review Cytology 203: 63-91

Szklarzewicz T., Moskal A. (2001) Ultrastructure, distribution and transmission of endosymbionts in the whitefly Aleurochiton aceris Modeer (Insecta, Hemiptera, Aleyrodinea). Protoplasma 218: 45-53

Jaglarz M.K. (2001) Nuclear bodies in the oocyte nucleus of ground beetles are enriched in snRNPs. Tissue and Cell 33: 395-401

Rościszewska E. (2001) Structure of the ovaries in larvae and mature females of euholognathan stoneflies (Plecoptera). Acta Zoologica (Stockholm) 82: 307-314

2000

Kloc M., Biliński S., Chan P-Y., Etkin L.D. (2000) The targeting of Xcat2 m RNA to the germinal granules depends on a cis-acting germinal granule localization element within the 3`UTR. Developmental Biology 217: 221-229

Prace popularno-naukowe:

Michalik A. 2012. Pasożyty – nielegalni lokatorzy naszego organizmu. Biologia w szkole 2: 4-10

Tworzydło W. 2014. Nieznane oblicze skorków. Wszechświat 115 (7-9): 262-264.

Żelazowska M., Kobiałka M. 2014. Polypodium hydriforme Ussov (polipodium) – niezwykły parzydełkowiec pasożytniczy. Wszechświat 115 (4-6): 99-102.

Żelazowska M. 2014. Ludzkie wszy. Wszechświat 115(7-9): 197-201.

Rozdziały w książkach:

Kloc M., Biliński S.M, Kubiak J.Z. 2016. Cytoskeleton and cytoskeleton-bound RNA visualization in frog and insect oocytes. Oogenesis : Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. New York : Humana Press. 

» Doniesienia zjazdowe

2016

Jaglarz M.K. 2016. Searching at the base of the Pancrustacea tree. Prof. Kubrakiewicz’s interest in oogenesis of crustaceans. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Jaglarz M.K., Jankowska W., Kisiel E., Halajian A., Bilinski S.M. 2016. Cytoarchitecture of oocytes of the red claw crayfish, Cherax quadricarinatus (Crustacea, Malacostraca: Decapoda). XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2016. Transovarial transmission of symbiotic microorganisms In leafhoppers from subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera). XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Szklarzewicz T. Symbiotyczne mikroorganizmy piewików Fieberiella septentrionalis i Graphocraerus ventralis (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – „Arthropod”. Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Szklarzewicz T. Transowarialny przekaz symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera: Cicadellidae). V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – „Arthropod”. Katowice.

Michalik A., Szklarzewicz T., Michalik K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Wascher F., Schulz F., Horn M. 2016. Symbiotic microorganisms of Acanthococcus aceris, Gossyparia spuria and Greenisca brachypodii (Hemiptera, Coccoidea: Eriococcidae) – ultrastructural and molecular characterization and transovarial transmission. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kot M., Michalik K., Śliwa K. 2016. Modes of transovarial transmission of symbiotic microorganisms in Hemiptera: Sternorhyncha. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice

Tworzydło W., Marek M., Kisiel E., Biliński S.M. 2016. Chromosome bouquet, Balbiani body and polarity of Thermobia domestica oocyte. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

Tworzydło W. 2016. Female reproductive system morphology in earwigs and their reproduction strategies. XXXII Conference on Embryology. Wojsławice.

2015

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Endosymbiotyczne bakterie u Deltocephalus pulicaris (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). Badania molekularne, ultrastruktura i transowarialny przekaz. IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł., Szklarzewicz T. 2015. Analiza molekularna symbiontów piewika Macrosteles laevis (Insekta, Hemiptera: Deltocephalinae). IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Katowice.

Michalik A., Sypień K., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Szklarzewicz T. 2015. Endosymbiotyczne mikroorganizmy wybranych gatunków czerwców z rodziny Eriococcidae (Insecta, Hemiptera, Coccinea). IV Ogólnopolska konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Katowice.

Wieczorek K., Michalik A. 2015. Zróżnicowanie morfologiczne endosymbiontów wybranych gatunków mszyc z podrodzin Chaitophorinae i Drepanosiphinae. XXIV Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”. Białowieża.

2014

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Bilinski S.M. 2014.The ovarian characters of the basal crustaceans. Possible implications for the Pancrustacea/Tetraconata hypothesis. 3rd International Congress on Invertebrate Morphology. Berlin, Germany

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Bilinski S.M. 2014. The ovary organization and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda). 8th International Crustacean Congress. Frankfurt am Main, Germany

Jaglarz M. K., Kubrakiewicz J., Jędrzejowska I., Biliński S.M. The ovarian characters of Conchostraca (Crustacea: Branchiopoda) and its significance for the Pancrustacea hypothesis. Poznań

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in the subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. II Sympozjum Biologii Rozwoju. Karpacz

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in Macrosteles laevis (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae: Deltocephalinae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Kobiałka M., Michalik A., Walczak M., Junkiert Ł. Endosymbiotyczne bakterie u Macrosteles laevis (Insecta, Hemiptera: Deltocephalinae). Ultrastruktura, rozmieszczenie i transowarialny przekaz. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”, Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Endosymbiotic bacteria in the subfamily Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae). Ultrastructure, distribution and transovarial transmission. II Sympozjum Biologii Rozwoju, Karpacz.

Kot M., Michalik A., Szklarzewicz T. 2014. Primary and secondary endosymbionts of psyllids (Insecta, Hemipera: Psylloidea). XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Szklarzewicz T., Michalik A., Jankowska W., Kot M. 2014. Ultrastructure, distribution and transovarial transmission of endosymbiotic microorganisms in leafhoppers (Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae). XXXI Conference on Embryology, Poznań

Szklarzewicz T., Michalik A., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Kobiałka M., Simon E. 2014. Ovary structure of Matsucoccus pini (Insecta, Hemiptera, Coccinea: Matsucoccidae). XXXI Conference on Embryology, Poznań.

Tworzydło W., Kisiel E., Jankowska W., Biliński S.M. 2014. Morphology and functioning of germline stem cell niches in panoistic ovarioles of a basal “apterygotous” insect, Thermobia domestica. XXXI Conference on Embryology. Poznań

2013

Bilinski S., Kocarek P., Kisiel E., Jankowska A., Tworzydlo W. 2013. Ovary and ovariole morphology support paraphyly of Spongiphoridae (Insecta, Dermaptera). 2nd Global Conference on Entomology. Kuching, Malezja.

Jaglarz M.K., Kubrakiewicz J., Koenemann S., Bilinski S.M. 2013. The ovaries in Remipedia and Entognatha share phylogenetically significant similarities. Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring. Zakopane

Kobiałka M., Michalik A. 2013. Organization of the ovary of Cimex pipistrelli (Insecta, Heteroptera: Cimicidae). XXII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T., Vilimova J. 2013. Organizacja gonady żeńskiej Cimex pipistrelli (Insecta, Heteroptera: Cimicidae). II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców “Arthropod”. Katowice.

Kobiałka M., Michalik A., Szklarzewicz T., Vilimova J. 2013. Organizacja gonady żeńskiej u Cimex pipistrelli. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”, Wrocław.

Michalik A., Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E. 2013. Struktura i rozwój jajnika u czerwców z rodzaju Puto i Ceroputo. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki”, Wrocław.

Michalik A., Szklarzewicz T., Gołas A., Kot M., Wieczorek K. 2013. Ultrastrukturalne i molekularne badania endosymbiontów mszycy Adelges (Sacchiphantes) viridis. XXIII Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna „Mszyce i inne pluskwiaki” Wrocław.

Michalik A., Kot M., Gołas A. 2013. Ultrastructural and molecular studies on endosymbiotic microorganisms in aphid Adelges (Sacchiphantes) viridis (Hemiptera, Adelgoidea: Adelgidae). XXII International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków.

Michalik A., Szklarzewicz T., Gołas A., Wieczorek K. 2013. Endosymbiotyczne mikroorganizmy mszycy Adelges (Sacchiphantes) viridis – badania ultrastrukturalne i molekularne. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców “Arthropod”. Kraków

Michalik A., Szklarzewicz T., Kobiałka M., Kalandyk-Kołodziejczyk M., Simon E. 2013. Ovary structure and development in Puto albicans McKenzie, Puto superbus (Leonardi) (Putoidae) and Ceroputo pilosellae Šulc (Pseudococcidae). XIII International Symposium on Scale Insect Studies ISSIS. Bułgaria.

Tworzydło W., Kisiel E., Biliński S.M. 2013. The Balbiani body in germline cells of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). International Conference Puzzles of Development. Zakopane

Tworzydło W. 2013. Structure of an egg envelope in developing oocytes of viviparous earwig, Arixenia esau. XXII International Symposium of Polish network of molecular and cellular biology: Molecular and Physiological Aspects of Processes in the Organism. Kraków

Tworzydlo W. 2013. Early stages of oogenesis in Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). International Symposia on Entomology. Orlando, USA

Tworzydlo W., Drozdz J., Kisiel E. 2013. The Balbiani body in the female germline cells of Thermobia domestica (Insecta, Zygentoma). 2ndGlobal Conference on Entomology. Kuching, Malezja

Tworzydlo W., Kisiel E., Bilinski S. 2013. A novel type of viviparity occurs in parasitic dermapteran Arixenia esau. 2ndGlobal Conference on Entomology. Kuching, Malezja.

» Tematyka prac magisterskich

 • biologia rozwoju (oogeneza, spermatogeneza, rozwój zarodkowy),
 • morfologia bezkręgowców,
 • transowarialny transport endosymbiotycznych mikroorganizmów.

» Kursy

 • WBNZ 917 „Zoologia bezkręgowców”
 • WBNZ 941A „Biologia komórki"
 • WBNZ 441 „Biologia rozwoju"
 • WBNZ 861 „Biologia rozwoju człowieka”
 • WBNZ 860 „Entomologia sądowa"
 • WBl-IZ-NE/006 „Podstawy zoologii I"
 • WB.INS-3 „Evolution” (Development and evolution – dr hab. Mariusz Jaglarz)
 • WBNZ 914 „Podstawy biologii” (Rozwój zarodkowy zwierząt – prof. dr hab. Teresa Szklarzewicz)
 • WBNZ 916 „Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym"
 • WB.SD.06 „Biologia rozwoju" dla doktorantów (Oogeneza, wzrost oocytu, synteza RNA, polarność i jej podłoże – prof. dr hab. Szczepan Biliński; Rola matczynego mRNA, uaktywnienie się genomu zarodkowego, regulacja transkrypcji, morfogeny – prof. dr hab. Szczepan Biliński; Powstawanie i migracja pierwotnych komórek płciowych – dr hab. Mariusz Jaglarz)
 • WB.SD.10 „Postępy w biologii komórki” dla doktorantów (Asymetria i polarność komórki – dr hab. Wacław Tworzydło)
 • „Biologia komórki” dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
 • „Embriologia” dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR