Zakład Endokrynologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Bilińska - członek korespondent PAN, członek korespondent PAU

Adres: Instytut Zoologii, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (segment D, I piętro)

Telefon: +48 12 664 5027; Faks: +48 12 664 5098; E-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Aktualności

Małopolska Noc Naukowców 2014

W dniu 26 września br. pracownicy i doktoranci Zakładu Endokrynologii wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Swoją pracę i zainteresowania naukowe prezentowali pod hasłem „Tajemnice hormonów".

 

Wszystkim dziękujemy za przybycie. Zapraszamy za rok!


» Historia

Zakład Endokrynologii powstał z Pracowni Endokrynologii i Hodowli Tkanek, która została założona w roku 1962 przez prof. dr hab. Stanisławę Stokłosową. Pracownia powstała w obrębie Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii UJ, kierowanego ówcześnie przez prof. dr hab. Adama Kulczyckiego, następnie prof. dr hab. Józefa Surowiaka i prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego. W roku 2006 Zakład Fizjologii Zwierząt kierowany przez prof. dr hab. Mariana Lewandowskiego uzyskał status Katedry Fizjologii Zwierząt, a Pracownia Endokrynologii i Hodowli Tkanek została Zakładem Endokrynologii i Hodowli Tkanek Katedry Fizjologii. W roku 2011 nazwa Zakładu została skrócona i do dzisiaj funkcjonuje jako Zakład Endokrynologii.

Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa kierowała Pracownią nieprzerwanie przez 35 lat, a od roku 1997 Pracownię, a obecnie Zakład, prowadzi prof. dr hab. Barbara Bilińska.

Zakład Endokrynologii i Hodowli Tkanek (czerwiec 2002 r.). Od lewej: Małgorzata Kotula-Balak, Monika Garncarczyk, Beata Snakowska, Hanna Wojtusiak, Małgorzata Duda, Maria Słomczyńska, Stanisława Stokłosowa, Anna Sakiewicz, Barbara Bilińska, Jerzy Galas, Maria Szołtys, Jolanta Sadowska, Andrzej Pierściński.

» Pracownicy

Pracownicy Zakładu Endokrynologii. Od lewej: Anna Hejmej, Małgorzata Duda, Małgorzata Kotula-Balak, Maria Słomczyńska, Katarzyna Knapczyk-Stwora, Barbara Bilińska, Jerzy Galas, Beata Snakowska, Małgorzata Grzesiak.

 

prof. dr hab. Barbara Bilińska - Kierownik Zakładu

pokój 1.86, telefon: +48 12 664 5027

e-mail: barbara.bilinska@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: rola androgenów i estrogenów w rozwoju i funkcjonowaniu męskiego układu rozrodczego gryzoni i knura; dynamika bariery krew-jądro; nieklasyczna ścieżka sygnalizacyjna z udziałem androgenów w komórkach Sertoliego in vitro

 

prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa – dr h.c. UWM Olsztyn, profesor emerytowany

pokój 1.91, telefon: +48 12 664 5034

e-mail: stanislawa.stoklosowa@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Maria Szołtys – profesor emerytowany

pokój 1.87, telefon: +48 12 664 5030

e-mail: maria.szoltys@uj.edu.pl

 

prof. dr hab. Maria Słomczyńska – Kierownik studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie biologia

pokój 1.88, telefon: +48 12 664 5031

e-mail: maria.slomczynska@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: rola androgenów w rozwoju i funkcjonowaniu żeńskiego układu rozrodczego świni; wpływ czynników środowiskowych na hormonalną regulację ciąży
 

dr hab. Małgorzata Duda – Kierownik studiów stacjonarnych kierunku biologia

pokój 1.89, telefon: +48 12 664 5032

e-mail: maja.duda@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: wpływ androgenów i ich antagonistów na szlaki sygnalizacyjne apoptozy w pęcherzyku jajnikowym świni in vitro; standaryzacja i optymalizacja metody izolacji pęcherzyków pierwotnych świni oraz ich hodowli w systemach 2D i 3D
 

dr hab. Jerzy Galas – adiunkt

pokój 1.85, telefon: +48 12 664 5025

e-mail: jerzy.galas@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: wpływ fotoperiodu na rozród samicy nornicy rudej

 

dr Małgorzata Kotula-Balak - adiunkt

pokój 1.90, telefon: +48 12 664 5033

e-mail: malgorzata.kotula-balak@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: rola estrogenów i ksenoestrogenów w regulacji steroidogenezy komórek Leydiga gryzoni i człowieka; ocena morfologiczno-funkcjonalna komórek płciowych męskich
 

dr Anna Hejmej - adiunkt

pokój 1.90, telefon: +48 12 664 5033

e-mail: anna.hejmej@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: połączenia międzykomórkowe w narządach męskiego układu rozrodczego oraz ich regulacja przez androgeny i estrogeny oraz środowiskowe substancje o aktywności hormonalnej

 

dr Katarzyna Knapczyk-Stwora - adiunkt

pokój 1.87, telefon: +48 12 664 5030

e-mail: katarzyna.knapczyk@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: znaczenie hormonów steroidowych we wczesnych etapach rozwoju gonad świni; wpływ androgenów na ekspresję białek połączeń międzykomórkowych i enzymów szlaku steroidogenezy w płodowych gonadach świni
 

dr Małgorzata Grzesiak – adiunkt

pokój 1.87, telefon: +48 12 664 5030

e-mail: m.e.grzesiak@uj.edu.pl

Kierunek badań: fizjologia zwierząt, endokrynologia i biologia rozrodu

Zainteresowania naukowe: wpływ androgenów na funkcjonowanie ciałka żółtego ciążowego świni; hormonalna regulacja ekspresji akwaporyn w żeńskim układzie rozrodczym
 

Beata Snakowska – specjalista techniczny

pokój 1.91, telefon: +48 12 664 5034

e-mail: beata.snakowska@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

Doktoranci Zakładu Endokrynologii. Od lewej: Ewelina Górowska, Małgorzata Knet, Iwona Wieciech, Katarzyna Chojnacka, Agnieszka Starowicz, Marta Zarzycka.

 

mgr Agnieszka Starowicz (V rok)

promotor: prof. dr hab. Maria Szołtys

pokój 1.87, telefon: +48 12 664 5030

e-mail: aga.starowicz@uj.edu.pl

mgr Marta Zarzycka (V rok)

promotor: prof. dr hab. Barbara Bilińska

pokój 1.104, telefon: +48 12 664 5098

e-mail: marta.lydka@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Knet (IV rok)

promotor: prof. dr hab. Maria Słomczyńska

pokój 1.104, telefon: +48 12 664 5098

e-mail: malgorzata.knet@uj.edu.pl

mgr Iwona Wieciech (IV rok)

promotor: prof. dr hab. Maria Słomczyńska

pokój 1.104, telefon: +48 12 664 5098

e-mail: iwona.wieciech@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Chojnacka (III rok)

promotor: prof. dr hab. Barbara Bilińska

pokój 1.104, telefon: +48 12 664 5098

e-mail: katarzyna.chojnacka@uj.edu.pl

mgr Ewelina Górowska (II rok)

promotor: prof. dr hab. Barbara Bilińska

pokój 1.104, telefon: +48 12 664 5098

e-mail: ewelina.gorowska@uj.edu.pl

 

» Magistranci i licencjaci

MAGISTRANCI

II rok

Katarzyna Andryka (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Ewa Gruszka (dr hab. Jerzy Galas)

Magdalena Jędrusik (dr hab. Jerzy Galas)

Paweł Krzemiński (dr hab. Jerzy Galas)

Agata Mitan (prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

Piotr Pawlicki (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Kamila Pietruszka (dr Anna Hejmej)

Agnieszka Radziszowska (dr hab. Jerzy Galas)

Kamil Wartalski (dr hab. Małgorzata Duda)

Justyna Wereda (dr hab. Małgorzata Duda)

Magdalena Wysocka (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Justyna Zając (dr Anna Hejmej)

 

I rok

Agata Horna (dr hab. Małgorzata Duda)

Alicja Kamińska (dr Anna Hejmej)

Kamila Karlak (dr Anna Hejmej)

Monika Klimek (prof. dr hab. Barbara Bilińska)

Patrycja Koper (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Alekasandra Miszczyk (prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

Paulina Myjak (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Laura Pardyak (prof. dr hab. Barbara Bilińska)

Paula Prajs (dr hab. Małgorzata Duda)

Justyna Stężowska (dr hab. Jerzy Galas)

Alicja Szczecina (dr Katarzyna Knapczyk-Stwora)

 

LICENCJACI

 

Agnieszka Bełej (dr Katarzyna Knapczyk-Stwora)

Elżbieta Czaja (prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

Gabriela Gorczyca (dr hab. Małgorzata Duda)

Marta Gryzło (dr hab. Jerzy Galas)

Katarzyna Majeran (prof. dr hab. Barbara Bilińska)

Paulina Paszabek (prof. dr hab. Maria Słomczyńska)

Nina Piwnicka (dr Małgorzata Kotula-Balak)

Karolina Szatanik (dr Anna Hejmej)

» Projekty badawcze

Kierowanie projektami:

 1. prof. dr hab. M.Szołtys – (1997-1999) KBN/6PO4C/002/13 Funkcja przedowulacyjna pęcherzyka jajnikowego szczura
 2. dr hab. M. Słomczyńska – (1998-2000) KBN/6PO4C/039/14 Rozmieszczenie i dynamika receptorów steroidowych w jajniku w różnych stadiach fizjologicznych
 3. prof. dr hab. B. Bilińska – (1999-2001) KBN/6PO4C/063/16 Aromatyzacja androgenów w gonadzie męskiej nornicy rudej
 4. prof. dr hab. B. Bilińska – (2003-2005) Projekt Badawczy Zamawiany (PBZ-KBN-084/PO6/2002/2.1) Rola estrogenów w gonadzie męskiej-badania in vivo i in vitro oraz lider pakietu tematycznego pt: Wyjaśnienie uwarunkowań hormonalnych w męskim układzie rozrodczym (koordynacja 5 tematów z różnych jednostek naukowych w Polsce)
 5. dr hab. M. Słomczyńska – (2003-2005) Projekt Badawczy Zamawiany (PBZ-KBN-084/PO6/2002/3.9) Receptory androgenowe w układzie rozrodczym ciężarnych świń i szczurów
 6. prof. dr hab. B. Bilińska - (2000-2001) Grant Międzynarodowy Polonium (kierownik ze strony polskiej) Rola estrogenów u zwierząt o rozrodzie sezonowym
 7. dr hab. Maria Słomczyńska i doktorantka mgr Katarzyna Knapczyk – (2007-2009) - Grant promotorski N303 018 32/0931 Znaczenie estrogenów i wczesnych etapów steroidogenezy w układach reprodukcyjnych rozwijającego się płodu i ciężarnej świni
 8. prof. dr hab. B.Bilińska - (2008-2010) N N303 339835 Rola androgenów w regulacji ekspresji genu koneksyny 43 w tkankach reprodukcyjnych świń w okresie neonatalnym oraz przed i po uzyskaniu dojrzałości płciowej

Udział w projektach:

 1. dr hab. M. Słomczyńska – (2001-2003) KBN/5PO6D/010/20 Udział leptyny w rozrodzie samic ptaków domowych
 2. dr hab. M. Słomczyńska – (2003-2005) PBZ-KBN 084/PO6/2002/3.6 Molekularny mechanizm działania fitoestrogenów w komórkach ziarnistych jajnika świni
 3. prof. dr hab. M. Szołtys – (2003-2005) PBZ-KBN-084/PO6/2002/3.9 Receptory androgenowe w układzie rozrodczym ciężarnych świń i szczurów
 4. dr hab. Maria Słomczyńska - (2008-2011) N N308 242635 Obraz zmian w wybranych tkankach u suk jako wynik krótkoterminowej mikotoksykozy zearalenowej - wykonawca

» Współpraca naukowa

Współpraca naukowa w kraju:

 1. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. Instytut Rozrodu i Badania Żywności PAN w Olsztynie
 4. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 5. Akademia Medyczna w Białymstoku

Współpraca naukowa za granicą:

 • Uniwersytet w Caen- Francja
 • Uniwersytet Kalabryjski w Cosenzy - Włochy

» Laboratoria

W budowie...

» Najważniejsze osiągnięcia

 • wykrycie receptorów androgenowych w komórkach ziarnistych przedowulacyjnych wzgórków jajonośnych i wykazanie wpływu testosteronu na uwalniane przez nie steroidy
 • wykazanie apoptozy w poowulacyjnych komórkach ziarnistych wzgórków jajonośnych szczura
 • zlokalizowanie receptorów androgenowych oraz estrogenowych α i β w jajniku świni, oraz wykazanie mRNA dla receptora androgenowego i FSH w różnych strukturach jajnika
 • wykazanie działania prolaktyny w izolowanych komórkach jajnikowych pstrąga tęczowego oraz wykazanie roli receptorów androgenowych w komórkach jajnikowych nornicy rudej
 • wykrycie obecności aromatazy i receptorów estrogenowych β w komórkach germinalnych gonady męskiej szczura i nornicy rudej oraz w komórkach układu reprodukcyjnego ogiera
 • wykazanie roli LH, PRL i IGF-I na zdolności aromatyzacyjne i antyoksydacyjne komórek gonady męskiej nornicy
 • mgr Ilona Kopera - laureatem stypendium naukowego The Endocrine Society –USA 2008 Summer Research Fellowship Population Council, Center for Biomedical Research, Rockefeller Univ. N.Y., USA
 • prof. dr hab. Barbara Bilińska - laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Program Mistrz 2008
 • dr Małgorzata Kotula-Balak –laureatem stypendium z Programu : The Go8 European Fellowships 2009 obejmującego półroczny pobyt naukowy w Uniwersytecie w Adelaide, Australia

» Prace oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

 1. Levallet J, Bilińska B, Mittre H, Genissel C, Fresnel J, Carreau S. 1998. Expression and immunolocalization of functional cytochrome P450 aromatase in mature rat testicular cells. Biol Reprod 58: 919-926
 2. Carreau S, Genissel C, Bilińska B, Levallet J. 1999. Sources of oestrogen in the testis and reproductive tract of the male. Int J Androl 22: 211-223.
 3. Szołtys M, Tabarowski Z, Pawlik A. 2000. Apoptosis of postovulatory cumulus granulosa cells of the rat. Anat Embryol 202: 523-529
 4. Szołtys M, Słomczyńska M. 2000. Changes in distribution of androgen receptor during maturation of rat ovarian follicles. Exp Clin Endocrinol Diabetes 108: 228-234
 5. Bilińska B, Schmalz-Frączek B, Sadowska J, Careeau S. 2000. Immunolocalisation of cytochrome P450 aromatase and estrogen receptors α and β in bank vole testicular cells. Acta histochem 102: 167-181
 6. Carpino A, Pezzi V, Rago V, Bilińska B, Ando S. 2001. Immunolocalization of cytochrome P450 aromatase in rat testis during postnatal development. Tissue & Cell 33: 349-353
 7. Bilińska B, Schmalz-Frączek B, Kotula M, Carreau S. 2001. Photoperiod-dependent capability of androgen aromatization and the role of estrogens in the bank vole testis visualized by means of immunohistochemistry. Mol Cell Endocrinol 178: 189-198
 8. Słomczyńska M, Woźniak J. 2001. Differential distribution of estrogen receptor and estrogen receptor - in the porcine ovary Exp Clin Endocrinol Diabetes 109: 238-244
 9. Słomczyńska M, Duda M, Ślęzak K. 2001. The expression of androgen receptor, cytochrome P450 aromatase and FSH receptor mRNA in the porcine ovary. Folia Histochem Cytobiol 39: 9-13
 10. Słomczyńska M, Tabarowski Z. 2001. Localization of androgen receptor and cytochrome P450 aromatase in the follicle and corpus luteum of the porcine ovary. Anim Reprod Sci 65: 127-134
 11. Carreau S, Lambard S, Delalande C, Denis-Galeraud I, Bilińska B, Bourguiba S 2003. Aromatase expression and role of estrogens in male gonad: a review. Reprod Biol Endocrinol 1: 35-42
 12. Galas J, Epler P. 2002. Does prolactin affect steroid secretion by isolated rainbow trout ovarian cells? Comp Biochem Physiol Part B 132: 287-297
 13. Bilińska B, Hejmej A, Pawlak M, Sadowska J, Tischner M. 2004. Immunoexpression of androgen receptors in testes of immature and adult stallions. Equine Vet J 36: 539-543
 14. Hejmej A. Gorazd M, Kosiniak-Kamysz K, Wiszniewska B, Sadowska J, Bilińska B. 2005. Expression of aromatase and estrogen receptors in the reproductive tissues of the stallion and a single cryptorchid visualised by means of immunohistochemistry. Domestic Animal Endocrinol 29:534-547
 15. Galas J, Clarke JR, Sołtys Z, Stoklosowa S. 2005. Effect of photoperiod on cultured granulaosa cells of the bank vole, Clethrionomys glareolus. Comp Biochem Physiol Part A 140: 187-194
 16. Kotula-Balak M, Gancarczyk M, Sadowska J, Bilińska B. 2005. The expression of estrogen receptors α and β in mouse Leydig cells in vitro that derived from cryptorchid males. Eur J Histochem 49: 395-402
 17. Galas J, Słomczyńska M, Kwaśnik A. 2005. Androgen receptor in the ovary of postnatal bank vole females. Ann NY Acad Sci 1040: 315-319
 18. Szołtys M, Słomczyńska M, Duda M, Sakiewicz A, Otak A. 2005. Distribution of androgen receptor in rat ovarian follicles undergoing atresia at the begining of pregnancy. Acta histochem 107: 357-364
 19. Gancarczyk M, Kuklińska M, Sadowska J, Strzeżek J, Bilińska B. 2006. Aromatization and antioxidant capacity in the testis of seasonally breeding bank voles: Effects of LH, PRL and IGF-1. Theriogenology 65: 1376-1391
 20. Hejmej A, Wiszniewska B, Kosiniak-Kamysz K, Sadowska J, Bilińska B. 2006. The presence of androgen receptors in the epididymis and prostate of the stallion and cryptorchid horse - a preliminary study. Vet J 171: 373-379
 21. Duda M, Słomczyńska M. (2006) Immunohistochemical localization of androgen receptor in two subpopulations of porcine granulose cells in vitro. Reprod Dom Anim 41; 1-4.
 22. Szołtys M, Słomczyńska M, Galas J, Duda M, Sakiewicz A. (2007) Expression of androgen receptor and 3β-hydroxysteroid dehydrogenase in corpora lutea during pregnancy in the rat. Reprod Fert Develop 19; 356-365.
 23. Kotula-Balak M, Lenartowicz M, Kowal M, Styrna J, Bilińska B. (2007) Testicular morphology and expression of aromatase in testes of mice with the mosaic mutation (Atp7amo-ms). Theriogenology 67; 423-434.
 24. Hejmej A, Kotula-Balak M, Sadowska J, Bilińska B. (2007) Expression of connexin 43 protein in testes, epididymides and prostates of stallions. Equine Vet J 39;122-127.
 25. Burek M, Duda M, Knapczyk K, Koziorowski M, Słomczyńska M. (2007) Tissue- specific distribution of the androgen receptor(AR) in the porcine fetus. Acta Histochem 109;358-365.
 26. Kotula-Balak M, Hejmej A, Sadowska J, Bilińska B. (2007) Connexin 43 expression in human and mouse testes with impaired spermatogenesis. Eur J Histochem 51;261-268.
 27. Knapczyk K, Duda M, Czaplicki D, Słomczyńska M. (2007) The presence of 3β-hydroxysteroid dehydrogenase in the ovarian follicles and corpora lutea of pregnant swine. Exp Clin Endocrinol Diabetes 115;411-416.
 28. Galas J, Knapczyk K, Słomczyńska M, Kwaśnik A. (2007) Distribution of androgen receptor and steroid hormone concentrations in ovaries of immature bank voles: Effect of photoperiod. Acta Histochem 109;437-445.
 29. Słomczyńska M, Duda M, Burek M, Knapczyk K, Czaplicki D, Koziorowski M, (2008) Distribution of androgen receptor in the porcine uterus throughout pregnancy. Reprod Dom Anim 43;35-41.
 30. Knapczyk K, Duda M, Szafrańska B, Wolsza K, Panasiewicz G, Koziorowski M, Słomczyńska M. (2008) Immunolocalization of oestrogen receptors alpha (ERα) and beta (ERβ) in porcine embryos and fetuses at different stages of gestation. Acta Vet Hun 56; 221-233.
 31. Lenartowicz M, Brzęk B, Polański Z, Sierpniowska A, Galas J, Bilińska B. (2008) Changes in germ cells in female mice with imperforated vagina. J Exp Zool 309A;269-277.
 32. Kopera I, Tuz R, Kotula-Balak M, Schwarz T, Koczanowski J, Bilińska B. (2008) Morphofunctional alterations in testicular cells of deslorelin-treated boars: an immunohistochemical study. J Exp Zool 309A;117-126.
 33. Kotula-Balak M, Zielińska R, Glogowski J, Kowalski RK, Sarosiek B, Bilińska B. (2008) Aromatase expression in testes of XY, YY, and XX rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comp Biochem Physiol, Part A 149; 188-196.
 34. Knapczyk K, Duda M, Durlej M, Galas J, Koziorowski M, Słomczyńska M. (2008) Expression of estrogen receptor α (ERα) and estrogen receptor β (ERβ) in the ovarian follicles and corpora lutea of pregnant swine. Dom Anim Endocrinol 35;170-179.

Opracowanie historii 40-lecia działałności PTHC w formie monografii:

 1. Bilińska B, Sadowska J, Kotula-Balak M. 2001. 40-lecie działalności Polskiego
 2. Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Zarys historii. [W:] Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików (1961-2001). B. Bilińska [red.] Post Biol Kom 29: 7-100.

   

Doktorat wykonany w roku 2001 w ramach co-tutelle de these z Uniwersytetem w Caen we Francji.

Doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale BiNoZ UJ, Barbara Frączek wykonała pracę doktorską pt: Aromatyzacja androgenów w gonadzie męskiej nornicy rudej (Clethrionomys glareolus, S,)(Aromatisation dans les gonades males du campagnol (Clethrionomys glareolus, S) pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Bilińskiej. Barbara Frączek uzyskała podwójny doktorat z wyróżnieniem; otrzymała stopień doktora nauk biologicznych w Uniwersytecie Jagiellońskiem oraz Doctorat de l'Universite de Caen: Aspects Moleculaires de la Biologie. Jest to pierwszy doktorat z biologii prowadzony w ramach co- tutelle de these w Polsce.

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla prof. dr hab. Stanisławy Stokłosowej z Zakładu Fizjologii Zwierząt i Instytutu Zoologii UJ.

Uroczyste nadanie doktoratu honorowego odbyło się 7 maja 2003 r. w Olsztynie. Promował i przemówienie wygłosił rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, laudację odczytała była dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Jadwiga Przała. Uhonorowanie Profesor Stanisławy Stokłosowej najwyższym wyróżnieniem akademickim, jest powodem głębokiej radości wszystkich uczniów uczonej i współpracowników z Zakładu Fizjologii Zwierząt i Instytutu Zoologii UJ.

» Tematyka prac magisterskich

W budowie...

» Tematyka prac licencjackich

» Kursy

 • WBNZ-739 Endokrynologia ogólna - prof. dr hab. Barbara Bilińska
 • WBNZ-738 Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków - prof. dr hab. Barbara Bilińska
 • WBNZ-678 Mechanizmy regulacji hormonalnej-fizjologia i patologia - dr hab. Maria Słomczyńska
 • WBNZ-882 Choroby o podłożu endokrynnym - prof. dr hab. Maria Słomczyńska
 • WBNZ-803 - Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków – prof. dr hab. Maria Słomczyńska
 • WBNZ-126 Fizjologiczne Techniki Badań - prof. dr hab. Maria Słomczyńska, dr hab. Małgorzata Duda, dr Małgorzata Kotula-Balak, dr hab. Jerzy Galas
 • WBNZ-816 Fizjologia zwierząt – wykład zbiorowy prof. dr hab. Maria Słomczyńska, dr hab. Małgorzata Duda; ćwiczenia dr hab. Jerzy Galas, dr hab. Małgorzata Duda, dr Małgorzata Kotula-Balak, dr Anna Hejmej, dr Katarzyna Knapczyk-Stwora
 •  
 • Seminarium magisterskie dla studentów I roku kierunku Biologia Katedry Fizjologii Zwierząt - prof. dr hab. B. Bilińska
 • Seminarium licencjackie Zakładu Endokrynologii - prof. dr hab. Maria Słomczyńska

» Działalność organizacyjna

Członkostwo z wyboru:

 • Członek korespondent PAU - prof. dr hab. B. Bilińska
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Cytobiologii PAN - prof. dr hab. B. Bilińska od 2003
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt PAN - prof. dr hab. Barbara Bilińska od 2003
 • Przewodnicząca Komisji Andrologii przy Komitecie Biologii Rozrodu Zwierząt PAN -prof. dr hab. Barbara Bilińska od 1999
 • Redaktor Naczelny „Reproductive Biology" -prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
 • Współredaktor „ Folia Histochemica et Cytobiologia" –prof. dr hab. B. Bilińska w latach 1992-2007
 • Członkostwo w licznych towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych: PTHC, PTE, PTA, PTBK, ETCS, AES, IFSHC (B. Bilińska, M. Szołtys, M. Słomczyńska, J. Galas, M. Duda, M. Kotula-Balak)
 • Przewodnicząca oddziału polskiego (Polish Branch) w Europejskim Towarzystwie Hodowli Tkanek (ETCS)- prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa
 • Członek grupy ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku biologia - prof. dr hab. B. Bilińska od 2006
 • Członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów – prof. dr hab. B. Bilińska od 2007
 • Członek European Academy of Andrology - prof. dr hab. B. Bilińska od 2008
 • Członek Zarządu Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej (działalność fundacji związana z działalnością wydawniczą czasopism naukowych: Postępy Biologii Komórki i Folia Histochemica et Cytobiologia - prof.dr hab. B. Bilińska od 2002
 • Członek Rad Redakcyjnych: Reproductive Biology, Acta histochemica, Folia biologica (Kraków), Endokrynologia Polska - prof. dr hab. B. Bilińska
 • Członek Rady Redakcyjnej: Domestic Animal Endocrinology - dr hab. Maria Słomczyńska

» Staże badawcze, stypendia i nagrody

W budowie...

» Informacje dla studentów

brak