Zakład Hematologii Eksperymentalnej

Podstawowe informacje

Kierownik: dr hab. Lidia Mazur

Adres: ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków

Tematy prac magisterskich: Badania in vivo i in vitro dotyczące funkcjonowania komórek hematopoetycznych w warunkach fizjologicznych i patologicznych oraz pod wpływem działania czynników cytotoksycznych; badania ukazujące obecność sytemu nerwowego w szpiku kostnym i jego wpływ na hematopoezę.

Seminaria: Z zakresu hematologii eksperymentalnej

Wymagania: Zaliczenie kursów - Fizjologia zwierząt, Hematologia; znajomość podstawowych technik laboratoryjnych i obsługi komputera, umiejętność tłumaczenia z języka angielskiego artykułów naukowych.

Numery telefonów

Dąbrowski Zbigniew 12 664 53 82
Kłaput Urszula 12 664 53 77
Mazur Lidia 12 664 52 37
Opydo-Chanek Małgorzata 12 664 52 29
Stojak Marta 12 664 53 82
Tabarowski Zbigniew 12 664 52 33
 • • •  
Doktoranci 12 664 52 30
 • • •  
Boks hodowlany 12 664 53 81
Pokój in vitro 12 664 53 80
Laboratoria 12 664 53 75, 53 76
 • • •  
Zwierzętarnia  
Pomieszczenie przygotowawcze (3.63) 12 664 52 38
Sala operacyjna (3.62) 12 664 52 36

 


» Historia

1 października 1979 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Zakładzie Fizjologii Zwierząt UJ została utworzona Pracownia Hematologii i Toksykologii. Kierownictwo Pracowni powierzono dr hab. Zbigniewowi Dąbrowskiemu. Pracownicy Pracowni: prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski, dr Helena Miszta, Urszula Kłaput (od 1982 roku), dr Zbigniew Tabarowski (od 1984), dr Lidia Mazur (od 1992 roku), dr Maria Łażewska/Adamus, dr Stanisław Zaremba, dr Ewa Witkowska-Pelc, dr Maria Banach, dr Bożena Gawlicka, mgr Anna Augustynek.

13 sierpnia 2003 roku, na podstawie pisma JM Rektora UJ, Pracownia Hematologii i Toksykologii uzyskała nową nazwę - Pracowni Fizjologii Krwi i Układu Krwiotwórczego. Kierownik Pracowni: Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski Pracownicy: dr hab. Lidia Mazur, dr Zbigniew Tabarowski, dr Maria Adamus, dr Ewa Witkowska-Pelc, Urszula Kaput. Mgr Małgorzata Opydo pracuje od 2005 roku.

5 lipca 2006 roku, zgodnie z zarządzeniem Rektora UJ, Pracownia Fizjologii Krwi i Układu Krwiotwórczego została przekształcona w Zakład Hematologii Eksperymentalnej Katedry Fizjologii Zwierząt Instytutu Zoologii UJ. Od 5 lipca 2006 roku do 30 września 2006 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski. Od 1 października 2006 roku funkcję kierownika Zakładu Hematologii Eksperymentalnej pełni dr hab. Lidia Mazur. Mgr Marta Stojak pracuje od 2009 roku.

» Zespół badawczy

Zespół badawczy

 • Dr hab. Lidia Mazur - kierownik Zakładu
 • Dr Małgorzata Opydo-Chanek - adiunkt
 • Mgr Marta Stojak - asystent
 • Dr Zbigniew Tabarowski - starszy wykładowca
 • Urszula Kłaput - specjalista naukowo-techniczny
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski – profesor emerytowany

Doktoranci

 • Mgr Kamil Blicharski
 • Mgr Barbara Janota
 • Mgr Marta Stojak
 • Mgr Katarzyna Wojcieszek

» Tematyka prowadzonych badań

 • Funkcjonowanie komórek hematopoetycznych w warunkach prawidłowych i pod wpływem działania czynników cytotoksycznych
 • Nekrobiologia prawidłowych i patologicznych komórek hematopoetycznych
 • Efekty działania związków chemioterapeutycznych nowej generacji na komórki hematopoetyczne
 • Efekty działania nowo syntetyzowanych związków o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych
 • Efekty działania związków pochodzenia roślinnego na komórki hematopoetyczne
 • Wpływ BH-3 mimetyków na komórki hematopoetyczne
 • Efekty oddziaływania komórek układu nerwowego i układu hematopoetycznego
 • Reologiczne badania krwi

» Metodyka

Metody badań prowadzonych w warunkach in vivo i in vitro (hodowla komórek leukemicznych i komórek układu hematopoetycznego): cytologiczne, histochemiczne, immunocytochemiczne, histologiczne, biochemiczne. Metody badawcze z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej, konfokalnej, komputerowej analizy obrazów mikroskopowych oraz cytometrii przepływowej.

» Najważniejsze osiągnięcia

 • stwierdzono obecność sytemu nerwowego w szpiku kostnym i jego wpływ na hematopoezę
 • wykazano wpływ neuropeptydu substancji P na komórki podścieliska szpiku kostnego
 • stwierdzono udział ciśnienia krwionośnego w procesie uwalniania erytrocytów ze szpiku kostnego do krwioobiegu
 • określono wpływ komórek szpiku kostnego na procesy zabliźniania i regeneracji uszkodzonej kory mózgowej
 • opisano proces hematopoezy u węży (Ophidia)
 • określono wpływ promieniowania jonizującego, związków chemioterapeutycznych nowej generacji oraz tioli na komórki hematopoetyczne
 • ukazano efekty działania promieni X i promieni gamma na prawidłowe komórki układu hematopoetycznego oraz na komórki linii leukemicznych
 • opisano protekcyjną rolę tioli przeciw ujemnym skutkom oddziaływania promieniowania jonizującego i związków chemioterapeutycznych na prawidłowe komórki hematopoetyczne
 • wykazano wpływ związków alkilujących, antymetabolitów i antracyklin na indukowanie programowanej śmierci w komórkach hematopoetycznych
 • określono potencjał przeciwleukemiczny nowo syntetyzowanych związków alkilujących i antracyklin

» Prowadzone kursy

 • WB.NZ-816 Fizjologia zwierząt dla kierunku biologia
 • WB.IB.M-OP-026 Fizjologia zwierząt dla kierunku biologia-geologia
 • WBl-IZ-NE/016 Ogólna fizjologia zwierząt dla studentów kierunku Neurobiologia
 • WBt-ZZ39 Wprowadzenie do fizjologii człowieka dla studentów kierunków Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki
 • WB.NZ-809 Hematologia
 • WB.IB.M-OP-17z Fizjologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku przyrodniczym
 • WB.NZ-126 Fizjologiczne techniki badań
 • Wykład z nekrobiologii komórki dla doktorantów
 • Seminarium dla studentów Zakładu Hematologii Eksperymentalnej U
 • Seminarium dla studentów II stopnia II roku kierunku biologii
 • Seminarium dla studentów I stopnia III roku kierunku biologii oraz biologii/geologii

» Współpraca naukowa

 • Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, New York, USA
 • Instituto Butatan – Laboratorio Fisiopatologia, Sao Paulo, Brazil
 • University of Bielefeld, NIOMECH, Bielefeld, Germany
 • Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republik
 • Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 • Instytut Farmacji, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

» Wybrane publikacje

Oryginalne publikacje:

 • Dąbrowski Z., Miszta H., Marszałek K.: Effect of mercury, lead and acetylphenylhydrazine (APH2) on erythrocyte and bone marrow glucose-6-phosphate dehydrogenase (E.C. 1.1.49). An electrophoretic study. Folia Haematologica, 1980, 107, 81-88.
 • Dąbrowski Z., Miszta H.: Changes in lymphocytes following mercury administration in mice observations under fluorescence microscopy. Folia Histochemica et Cytochemica, 20, 1982, 53-58.
 • Dąbrowski Z., Miszta H., Cholewa M., Kwiatek W.M.: Histochemical and quantative determination of the mercury content in the spleen and bone marrow in mice. Folia Histochemica et Cytochemica,21,1983, 93-100.
 • Dąbrowski Z., Sadowska J., Nowicka Z.: The effect of merkury upon Total blond ATP level in rats. Acta Biologica et Medicinae Experimentalis, 8, 1983, 1-4.
 • Dąbrowski Z., Miszta H., Szyguła Z.: The erythrocyte and bone marrow reduced glutatione (GSH) level In rats after m57-59.erkury chloride injections. Acta Biologica et Medicinae Experimentalis, 8, 1983, 57-59.
 • Miszta H., Dąbrowski Z.: Effects of fluoride and mercury upon the activity of aminotransferases. Fluoride –Quarterly Reports, 19, 1986, 78-79.
 • Miszta H., Dąbrowski Z., Lanotte M.: In vitro patterns of enzymie tetrahydrofolate dehydrogenase (E.C. 1.5.1.3.) expression in bone marrow stromal cells. Leukemia, 2, 1988, 754-759.
 • Miszta H., Dąbrowski Z.: Effect of mercury and combined effect of mercury and dimethylsulphoxide (DMSO) on the activity of acetylcholinesterase (AchE-E.C.3.11.7) on rat lymphocytes during in vitro incubation.Folia haematologica:internationals.Magazin fur klinische und morphologische. Blutforschung, 116, 1989, 151-155.
 • Łażewska M., Tabarowski Z., Dąbrowski Z.: Effect of small doses of ethylene glycol monomethyl ether on the acetylcholinesterase and -aminolevulinic acid dehydratase activity in erythrocytes, blood and bone marrow of rats. Toxicology and Industrial Health, 9, 1993, 617-622.
 • Mazur, L., A. Czyżewska: Inhibition of the clastogenic effect of cyclophosphamide by WR-2721 in the bone marrow of mice. Mutation Res., 309, 1994, 219-223.
 • Mazur, L., A. Czyżewska: Protective effect of the thiol agent WR-2721 against cyclophosphamide-induced cytotoxicity in the mouse erythropoietic system. Acta Physiol. Hung., 83, 1995, 189-194.
 • Mazur, L.: Frequency of micronuclei in mouse peripheral blood erythrocytes following WR-2721 application and X-irradiation. Folia biol. (Kraków), 43, 1995, 111-114.
 • Bobik R., Dąbrowski Z.: Emperipolesis of marrow cells within megakariocytes in the bone marrow of sublethally irradiated mice. Annals of Hematology, 70, 1995, 91-95.
 • Mazur, L.: The modulatory effect of aminothiols on the clastogenic activity of X-rays assayed by in vivo mouse micronucleus test. Folia biol. (Kraków), 44, 1996, 55-59.
 • Mazur, L.: Induction of micronucleated erythrocytes by MEA, AET, WR-2721 and X-rays. Mutation Res., 334, 1995, 317-322.
 • Czyżewska, A., L. Mazur: Suppressing effect of WR-2721 on micronuclei induced by cyclophosphamide in mice. Teratogen. Carcinogen. Mutagen., 15, 1995, 109-114.
 • Mazur, L.: Effects of sulphur-containing compounds and X-rays on the mouse erythropoietic system assayed by in vivo peripheral blood micronucleus test. Strahlen. Onkol., 172, 1996, 25-29.
 • Mazur, L.: Anticlastogenic effect of S-2-/3-aminopropylamino/ethylphosphorothioic acid against X-rays in mice. Physiol. Res., 45, 1996, 59-63.
 • Mazur, L., A. Bławat: Effects of GSH and WR-2721 on induction of micronuclei by cyclophosphamide. Toxicol. Lett., 110, 1999, 67-72.
 • Mazur, L.: Radioprotective effects of the thiols GSH and WR-2721 against X-ray-induction of micronuclei in erythroblasts. Mutation Res., 468, 2000, 27-33.
 • Hofer, M., L. Mazur, M. Pospisil, L. Weiterova, V. Znojil: Radioprotective action of extracellular adenosine on bone marrow cells in mice exposed to gamma rays as assayed by the micronucleus test. Radiation Res., 154, 2000, 217-221.
 • Mazur, L., A. Czyżewska, A. Augustynek: WR-2721 : inhibitor of cisplatin - induced micronuclei. Teratogen. Carcinogen. Mutagen., 20, 2000, 349-356.
 • Mazur, L., A. Czyżewska: Immunocytochemical analysis of apoptotic bone marrow cells after treatment of mice with WR-2721 and chemotherapeutic drugs. Folia Histochem. Cytobiol., 39, 2001, 63-66.
 • Adamus, M., Z. Dąbrowski: Effect of the neuropeptide substance P on the rat bone marrow-derived osteogenic cells in vitro. J. Cell. Biochem., 81, 2001, 499-506.
 • P. Moszczyński P., Z. Żabiński Z., P. Moszczyński P. jr, Rutowski, Sowiński S., Tabarowski Z.: Immunological findings in cigarette smokers. Toxicology Letters 118, 2001, 121-127.
 • Mazur, L., A. Augustynek, M. Bochenek: Flow cytometric estimation of the plasma membrane diversity of bone marrow cells in mice treated with WR-2721 and cyclophosphamide. Toxicology, 171, 2002, 63-72.
 • Mazur, L., M. Bochenek, A. Augustynek: Phosphatidylserine externalization during bone marrow cell death after treatment of mice with WR-2721 and gamma-rays. Folia biol. (Kraków), 50, 2002, 95-100.
 • Mazur, L., A. Czyżewska, M. Bochenek: Flow cytometric detection of apoptotic bone marrow cells with fractional DNA content after application of WR-2721, cyclophosphamide, cisplatin, and exposure of mice to gamma-rays. Human Exp. Toxicol., 21, 2002, 335-341.
 • Mazur, L., A. Augustynek, A. Deptała, H.D. Halicka, E. Bedner: Effects of WR-2721 and cyclophosphamide on the cell cycle phase specificity of apoptosis in mouse bone marrow. Anti-Cancer Drugs, 13, 2002, 751-758.
 • Dąbrowski, Z., Tabarowski Z., Sano-MartinsI.S., Spadacci-Morena D.D., Witkowska-Pelc E., Krzysztofowicz E., Spodaryk K.: Hemaopoiesis in snakes (Ophidia). Folia Histochem. Cytochem., 40, 2002, 219-220.
 • Sano-Martins, I.S., Z. Dabrowski, Z. Tabarowski, E. Witkowska-Pelc, D.D. Spadacci-Morena, K. Spodarek: Haematopoiesis and a new mechanism for the release of mature blood cells from the bone marrow into the circulation in snakes (Ophidia). Cell Tissue Res., 310, 2002, 67-75.
 • Mazur, L., A. Augustynek, H.D. Halicka, A. Deptała: Induction of apoptosis in bone marrow cells after treatment of mice with WR-2721 and gamma-rays: relationship to the cell cycle. Cell Biol. Toxicol., 19, 2003, 13-27.
 • Mazur, L., Witkowska-Pelc E.: Effects of WR-2721 and X-rays on the frequency of micronucleated erythrocytes in spleen. Acta Biol. Cracov., 48, 2006, 21-24.
 • Biesiada G., Krzemień J., Czepiel J., Teległów A., Dąbrowski Z., Spodaryk K., Mach T.: Rheological properties of erythrocytes in patients suffering from erysipelas. Examination with LORCA device. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 34, 2006, 383-390.
 • Opydo-Chanek, M.: Bone marrow stromal cells in traumatic brain injury (TBI) therapy: true perspective or false hope ? Acta Neurobiol. Exp., 67, 2007, 187-195.
 • Dąbrowski, Z., Sano-Martins I.S., Tabarowski Z., Witkowska-PelcE., Spadacci Morena D.D., Spodaryk K., Podkowa D.: Haematopoiesis in snakes (Ophidia) in early postnatal development. Cell Tissue Res., 328, 2007, 291-299.
 • Krzemień J., Dubois L., Makki R., meister M., Vincent A., Crozatier M.: Control of blood cell homeostasis in Drosophila larvae by the Posterior Signaling Center. Nature 446, 2007, 325-328.
 • Mazur L. Effects of AET and X-rays on the mouse erythropoietic system. Acta Biol. Cracov., 49, 2007, 25-30.
 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Niemeyer U.: Frequency of micronuclei induced in the mouse erythropoietic system by new generation oxazaphosphorines. Acta Biol.Cracov., 50, 2008, 5-10.
 • Tabarowski Z.: Effect of chemical sympathectomy on bone marrow cell proliferation in the rat. Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologica, 50, 2008,11-16.
 • Mazur L., Stojak M., Opydo-Chanek M., Niemeyer U.: Mitotic catastrophe induction in U937 cells by oxazaphosphorines. Acta Biol. Cracov., 51, 2009, 17-22.
 • Opydo-Chanek M.: The effects of allogenic bone marrow stromal cells on glial scar formation in the injured cerebral cortex of rats. Acta Biol. Cracov., 2009, 51, 23-31
 • Opydo-Chanek M., Stojak M., Mazur L., Niemeyer U.: Changes in the size of U937 cells following exposure to new generation oxazaphosphorines. Acta Biol.Cracov., 52, 2010, 25-29.
 • Opydo-Chanek M., Dąbrowski Z.: Response of astrocytes and microglia/macrophages to brain injury after bone marrow stromal cell transplantation: a quantitative study. Neuroscience Letters 487, 2011, 163-168.
 • Mazur L.: Effects of WR-2721 on endogenous spleen colony formation in X-irradiated mice. Acta Biol.Cracov., 53, 2011, 13-16.
 • Opydo-Chanek M., Mazur L., Stojak M., Wojcieszek K., Niemeyer U.: Cytotoxic effects of new generation oxazaphosphorines on human acute lymphoblastic leukemia cells. Acta Biol. Cracov., 53, 2011, 39-45.
 • Teległów A., Dąbrowski Z., Marchewka A., Tabarowski Z., Bilski J., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J., Lizak D., Kępińska M.: Effects of cold water swimming on blood rheological properties and composition of fatty acids in erythrocyte membranes of untrained older rats. Folia Biologica, 59, 2011, 203-209.
 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Wojcieszek K., Stojak M., Niemeyer U.: Comparative effects of new generation oxazaphosphorines on the size and viability of human acute myeloblastic leukemia cells. Folia biol. (Kraków), 60, 2012, 35-40.
 • Opydo-Chanek M., Stojak M., Mazur L.: In vitro response of human pathological hematopoietic cells to fludarabine phosphate. Acta Biol. Cracov., 54, 2012, 33-38.
 • Stojak M., Mazur L., Opydo-Chanek M., Łukawska M., Oszczapowicz I.: Effects of structural modifications of daunorubicin on in vitro antileukemic activity. Anticancer Res. 32, 2012, 5271-5278.
 • Teległów A., Bilski J., Dąbrowski Z., Marchewka A., Jaśkiewicz J., Gdula-Argasińska J., Głodzik J., Tabarowski Z., Lizak D.: The effects of exercise in water at 4°C and 25°C on the rheological properties of blood and the composition of fatty acids in the erythrocyte membranes of laboratory rats. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 51: 2012, 139-148.
 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Stojak M., Niemeyer U.: In vitro effects of new generation oxazaphosphorines on human promyelocytic leukemia cells. Folia biol. (Kraków), 61, 2013, 31-40.

Monografia:

 • Mazur L.: Indukowanie apoptozy i nekrozy komórek hematopoetycznych przez tiole, promieniowanie jonizujące i związki chemioterapeutyczne. Księgarnia Akademicka, Kraków, 2002, 1-120.

Prace przeglądowe:

 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Stojak M.: Glufosfamide as a new oxazaphosphorine anticancer agent. Anti-Cancer Drugs, 22, 2011, 488-493.
 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Stojak M., Wojcieszek K.: Mafosfamide as a new anticancer agent: Preclinical investigations and clinical trials. Anticancer Research, 32, 2012, 2783-2790.

Prace popularno-naukowe:

 • Tabarowski Z.: Trombopoetyna - odkrycie 1994 roku w hematologii. Wszechświat 1, 1996, 3-5.
 • Opydo-Chanek M, Pasiut S., Longawa K.: Możliwości wykorzystania komórek szpiku kostnego w przyszłej terapii chorób mózgu. Rehabilitacja Medyczna 11, 2007, 31-39.
 • Mazur L. Programowana śmierć komórki (Programmed Cell Death). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2008, 27-33.
 • Opydo-Chanek M.: Komórki macierzyste szpiku kostnego. Edukacja Biologiczna
 • i Środowiskowa 3, 2008, 14-21.
 • Adamus M. Szpik kostny jako środowisko krwiotworzenia (Bone marrow as a hematopoietic microenvironment). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2008, 21-26.
 • Mazur L. Programowana śmierć komórki (Programmed Cell Death). Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2008, 27-33.
 • Adamus M.: Wpływ substancji P na komórki krwi (Substancje P as a regulatory peptide of hematopoiesis and blood cell functions), Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 63, 2009, 106-113.
 • Tabarowski Z.: Progeria jako model procesu starzenia się ludzi (Progeria as a model of aging in humans), Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2009, 27-31.
 • Mazur L., Opydo-Chanek M., Stojak M.: Katastrofa mitotyczna. Silva Rerum, 2/12, 2010, 14-16.
 • Opydo-Chanek M.: Terapeutyczny potencjał macierzystych komórek szpiku kostnego. Silva Rerum 1/11, 2010, 14-15.

Rozdziały w skrypcie i książkach:

 • Dąbrowski Z., Tabarowski Z.: History of discoveries of bone marrow and bone vascularization and innervation. Bone Circulation and Vascularization in Normal and Pathological Conditions. Edited by A. Schoutens et al, Plenum Press, New York, 1993, 49-54.
 • Dąbrowski Z.: Ogólne właściwości krwi, hematopoeza. Rozdział II w: "Fizjologia krwi" część 1, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 1998, 15-47.
 • Tabarowski Z.: Unerwienie szpiku kostnego a hemopoeza. Rozdział XII w: "Fizjologia krwi" część 1, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 1998, 215-226.
 • Mazur, L., Z. Darżynkiewicz: Apoptoza w układzie hemopoetycznym. Rozdział XVII w: "Fizjologia krwi" część 1, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 1998, 286-315.
 • Mazur, L.: Test mikrojądrowy. Rozdział 21 w: "Techniki badań fizjologicznych" pod red. A. Lityńskiej i M.H. Lewandowskiego, Wydawnictwo UJ, 1998, 107-110.
 • Mazur, L.: Wybrane techniki analizy apoptozy i nekrozy. Rozdział 22 w: "Techniki badań fizjologicznych" pod red. A. Lityńskiej i M.H. Lewandowskiego, Wydawnictwo UJ, 1998, 111-114.
 • Tabarowski Z.: Badania cytochemiczne w diagnostyce białaczek. Wykrywanie aktywności mieloperoksydazy w komórkach szpiku myszy. w: Techniki Badań Fizjologicznych A. Lityńska, M.H. Lewandowski (red.) Wydawnictwo UJ, 1998, 143-146.
 • Tabarowski Z.: Metabolizm erytrocytów ssaków. Oznaczanie aktywności dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu w erytrocytach szczura. w: Techniki Badań Fizjologicznych A. Lityńska, M.H. Lewandowski (red.) Wydawnictwo UJ, 1998, 147-151.
 • Mazur, L.: Apoptoza w układzie białokrwinkowym. Rozdział X w : "Fizjologia krwi" - część 2, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 2000, 258-270.
 • Tabarowski Z.: Krzepnięcie krwi. Rozdział XII w : "Fizjologia krwi" - część 2, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 2000, 283-298.
 • Dąbrowski Z.: Reologiczne właściwości krwi. Rozdział XIII w : "Fizjologia krwi" - część 2, pod red. Z. Dąbrowskiego, PWN Warszawa, 2000, 299-316.
 • Mazur L.: Apoptoza i nekroza w badaniach in vitro - techniki analizy. Rozdział 8 w: "Hodowla komórek i tkanek" pod red. S. Stokłosowej, PWN Warszawa, 2004, 90-109.

Doniesienia konferencyjne:

 • Mazur, L., A. Czyżewska: Protekcyjne działanie zwiazku tiolowego WR-2721 przeciw cytotoksyczności promieni X i cyklofosfamidu w układzie czerwonokrwinkowym. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Kraków, Acta Pol. Toxicol., 1, Suplement, 1993, 162.
 • Tabarowski Z., Gibson-Berry K., Felten S. Noradrenergic and peptidergic innervation of the mouse bone marrow. Experimental Hematology 23, 766, 1995; Acta Histochemica 98, 453-457, 1996
 • Tabarowski: Cell proliferation in the mouse thymus after chemical sympathectomy. J. Physiol. Pharmacol. 47, 1996, 31.
 • Mazur, L., Z. Darżynkiewicz: Apoptosis in the haemopoietic system. VI Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki, Lublin. Folia Histochemica et Cytobiologica, 34, suppl. 2, 1996, 77.
 • Tabarowski Z. Effect of chemical sympathectomy on bone marrow cell proliferation in the rat. Neuroimmunomodulation 6, 1999, 453.
 • Opydo-Chanek M., Dąbrowski Z. Engraftment of fluorescently-labeled bone marrow stromal cells into the cerebral cortex injury site in the rat. 12th Congress of European Hematology Association, Wiedeń 2007. Haematologica 92 [Suppl]: 460.
 • Opydo-Chanek M., Dąbrowski Z. Influence of bone marrow stromal cells on injury-induced astrogliosis in the rat cerebral cortex. 8th International Congress of Polish Neuroscience Society. Acta Neurobiol. Exp. 2007, 67 [suppl]: 327.

» Pracownia Zakładu Hematologii Eksperymentalnej UJ

Opiekun Pracowni: Dr hab. Lidia Mazur tel. 12 664 5237

Osoby odpowiedzialne za kontakty z użytkownikami:

 

 • Dr M. Opydo-Chanek tel. 12 664 52 31;
 • Mgr M. Stojak tel. 12 664 52 32;
 • Dr Z. Tabarowski tel. 12 664 52 33;
 • U. Kłaput tel. 12 664 53 82

 

Pracownia Zakładu Hematologii Eksperymentalnej UJ - telefony

część pracowni nr tel.
aparaturowa 12 664 53 74
pomiarowa 12 664 53 75
biochemiczna 12 664 53 76
hematologiczna 12 664 53 77
immunocytochemiczna 12 664 53 78
mikroskopowa 12 664 53 79
in vitro 12 664 53 80
boks hodowlany 12 664 53 81
zwierzętarnia 12 664 52 36
12 664 52 38

Wyposażenie:

Komora laminarna, inkubator CO2, licznik komórek Z2 z oprogramowaniem, cytowirówka, wirówki laboratoryjne, spektrofotometr, Spekol, mikrotom, mikroskopy, sonifikator

Możliwości analityczne:

 • Możliwość przeprowadzania badań w warunkach in vitro i in vivo
 • Analiza funkcjonalnych i morfologicznych zmian zachodzących w komórkach hematopoetycznych
 • Analiza cytotoksyczności materiałów i związków chemioterapeutycznych
 • Ocena wpływu materiałów i związków chemioterapeutycznych na procesy śmierci i procesy starzenia się prawidłowych i patologicznych komórek hematopoetycznych
 • Analiza potencjalnych właściwości przeciwnowotworowych różnych związków, np. związków pochodzenia naturalnego

Zasady korzystania w celach badawczych:

do uzgodnienia

Możliwość wykorzystania do celów dydaktycznych:

 • demonstracja posiadanego sprzętu w pracowniach in vitro i in vivo
 • przeprowadzanie ćwiczeń i technik badań fizjologicznych (grupy: 3-7 osobowe)
 • możliwość pracy licencjatów
 • możliwość pracy magistrantów
 • możliwość pracy doktorantów