Zakład Malakologii

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Falniowski

Adres: ul. Gronostajowa 9

Tematy prac magisterskich: Makro- i mikroewolucja na poziomie morfologicznym i molekularnym, morfologia i filogeneza ślimaków i małży; możliwe też tematy z zakresu faunistyki i ekologii mięczaków.

Seminaria: Malakologia ewolucyjna, metody numeryczne w taksonomii filogenetycznej i fenetycznej, taksonomia molekularna.

Wymagania: Zainteresowanie tematyką badawczą Zakładu.

Numery telefonów

Falniowski Andrzej 12 664 50 40
Petryszak Bogusław 12 664 50 41
Szarowska Magdalena 12 664 50 40
 • • •
Pracowniamolekul. 12 664 50 43
Pracowniamorfol. 12 664 50 42